דיווח בפלטפורמה של מפות Google

הדוחות בפלטפורמה של מפות Google מספקים קבוצה של דוחות ויזואליים מוגדרים מראש, לגבי שימוש בסיסי ב-API, מכסות ונתוני חיוב, במסוף Google Cloud. בעזרת הדוחות האלה תוכלו לבדוק את מספר הקריאות ל-API שביצעתם, עד כמה אתם קרובים למיצוי מכסות השימוש ב-API ולעקוב אחר השימוש בחיוב לאורך זמן.

סוגי הדוחות כוללים:

 • דוחות שימוש: הדוחות כוללים את מספר הבקשות שהפרויקט שלח לממשקי ה-API של הפלטפורמה של מפות Google באמצעות פרטי כניסה שמשויכים לפרויקט שלכם.
 • דוחות מכסות: הדוחות על השימוש במכסות בתרשימים שאפשר לקבץ לפי בקשות לדקה. המגבלות הקיימות במכסות בממשקי ה-API שנבחרו מוצגות בטבלאות שמתחת לתרשימי השימוש במכסות.
 • דוחות חיוב: דיווח על עלויות לאורך זמן בתרשים קו מוערם. אפשר לראות את השימוש במכסה של החודש הנוכחי, כולל זיכויים שהוחלו לפי שימוש ספציפי, וכן את העלות הצפויה הכוללת לכל החודש הנוכחי.
 • דוחות מעורבות: מספקים תובנות עסקיות לגבי האינטראקציה של המשתמשים עם אפליקציות המפות שלכם.

בקטע סטטוס ודוחות של תגובה תוכלו למצוא רשימה מלאה של הסטטוסים של התגובות וקודי התגובות שמגדירים אם בקשה מופיעה בדוחות Usage, Quota ו/או Billing.

הצג דוחות על השימוש, המכסות והחיוב בפלטפורמה של מפות Google באמצעות מסוף Cloud.

דוחות שימוש

השימוש מבוסס על מספר הבקשות שהפרויקט שולח לממשקי ה-API של הפלטפורמה של מפות Google באמצעות פרטי הכניסה שמשויכים לפרויקט. בקשות כוללות בקשות שהושלמו, בקשות שגורמות לשגיאות בשרת ובקשות שגורמות לשגיאות לקוח. פרטי הכניסה כוללים מפתחות API ומזהי לקוח (לפרויקטים בתוכנית Premium ולפרויקטים שהועברו מתוכנית Premium). לפרטים, ראו סקירה כללית של תוכנית Premium ומידע על השימוש במזהה לקוח.

מדדי השימוש מוצגים בטבלאות (בקשות, שגיאות וזמן אחזור) ובתרשימים (תנועה, שגיאות וזמן אחזור). למטרות מעקב:

 • All APIs: אפשר לסנן ולקבץ את מדדי השימוש עבור כל ממשקי ה-API בדרכים הבאות:

  • סינון לפי תקופת זמן ו-API.
  • הצגת תעבורת הנתונים, השגיאות וזמן האחזור בקיבוץ לפי קוד תגובה, API ופרטי כניסה.
 • API ספציפי: אפשר לסנן ולקבץ את מדדי השימוש עבור API ספציפי בדרכים הבאות:

  • סינון לפי תקופה, גרסאות API, פרטי כניסה ושיטות.
  • הצגת תעבורת נתונים, שגיאות וזמן אחזור בקיבוץ לפי קוד תגובה, שיטת API וגרסה ופרטי כניסה.

הדף 'מרכז הבקרה של ממשקי API ושירותים'

במרכז הבקרה של ממשקי ה-API והשירותים, תוכלו לראות סקירה כללית של מדדי השימוש בכל ממשקי ה-API שהופעלו בפרויקט: ממשקי ה-API של הפלטפורמה של מפות Google וממשקי API ושירותים אחרים.

 • הדף מרכז הבקרה כולל שלושה תרשימים וטבלה. אפשר לסנן את נתוני השימוש שמוצגים בתרשימים ובטבלאות על ידי בחירת פרק זמן בין שעה אחת ל-30 הימים האחרונים.

 • התרשים תנועה מציג את השימוש בשאילתות לשנייה (QPS) לכל API.

 • בתרשים Errors מוצג אחוז הבקשות שהובילו לשגיאות בכל API.

 • בתרשים זמן אחזור מוצג זמן האחזור החציוני של הבקשות לכל API.

מתחת לתרשימים מופיעה טבלה של ממשקי ה-API והשירותים המופעלים. הבקשות הן מספר הבקשות (בתקופה שנבחרה). שגיאות הן מספר הבקשות האלו שהובילו לשגיאות. זמן אחזור (זמן אחזור בינוני ואחוזון) הוא זמן האחזור לבקשות האלו.

ממשקי API למעקב

כדי לגשת לדף של מרכז הבקרה של השירותים וממשקי ה-API:

 1. פותחים את הדף של בורר הפרויקטים במסוף Cloud:

  דף בורר הפרויקטים

 2. בוחרים את הפרויקט הרצוי. הדף 'מרכז הבקרה של ממשקי API ושירותים' יופיע.

  אם הדף לא מופיע, לוחצים על לחצן התפריט תפריט ואז על APIs & Services.

למידע נוסף, ניתן לקרוא את המאמר מעקב אחר השימוש ב-API.

דף הסקירה הכללית של מפות Google

הדף סקירה כללית של מפות Google כולל טבלה עם רשימה של ממשקי API שהופעלו ובקשות שימוש ב-30 הימים האחרונים. גם בקשות לפי API מוצגות בצורת גרף. תרשים החיוב מציג את החיוב הנוכחי ואת השימוש הכולל ב-3 החודשים האחרונים.

צילום מסך של תרשים סקירה כללית עם רשימה של ממשקי API ובקשות API שהופעלו ב-30 הימים האחרונים.

כדי לגשת לדף הסקירה הכללית של הפלטפורמה של מפות Google:

 1. פותחים את הדף Google Maps Platform במסוף Cloud:

  לדף Google Maps Platform

 2. בתפריט הימני, לוחצים על סקירה כללית.

דף ממשקי ה-API בפלטפורמה של מפות Google

הדף APIs במפות Google כולל שתי טבלאות. בטבלה Enabled APIs מוצגים מספר הבקשות, מספר השגיאות וזמן האחזור הממוצע לכל API מופעל ב-30 הימים האחרונים. בטבלה ממשקי API נוספים מפורטים ממשקי API שלא הופעלו.

ממשקי API

כדי לגשת לדף ממשקי ה-API בפלטפורמה של מפות Google:

 1. פותחים את הדף Google Maps Platform במסוף Cloud:

  לדף Google Maps Platform

 2. בתפריט השמאלי, בוחרים באפשרות API.

הדף 'מדדים' של מפות Google

בדף Metrics במפות Google מוצגים שלושה תרשימים: תנועה, שגיאות וזמן אחזור חציוני. אפשר לקבץ את נתוני השימוש בתרשימים לפי מחלקה של קוד תגובה, API, שיטת API, פרטי כניסה, פלטפורמה ודומיין.

מתחת לתרשימים, הדף Metrics כולל טבלה של ממשקי API שמציגה בקשות, שגיאות וזמן אחזור לגבי ממשקי ה-API שבחרתם.

באמצעות התפריט הנפתח של ה-API למעלה ואפשרויות הקיבוץ והסינון בחלונית השמאלית, ניתן לקבץ ולסנן את מדדי השימוש המוצגים על ידי בחירת ממשקי API, פרטי כניסה, מחלקות של קוד תגובה, סוג פלטפורמה ו/או דומיין ספציפיים או מרובים. ניתן גם לבחור תקופת זמן (משעה אחת עד 30 הימים האחרונים) ורמת הפירוט (לשנייה או ליום) של מדדי השימוש המוצגים.

דף המדדים מציג שלושה תרשימים: תנועה, שגיאות וזמן אחזור חציוני.

בתמונות הבאות מוצגים מסנני פלטפורמה ודומיין ל-API יחיד כשמקבצים לפי פלטפורמה ו-דומיין בתפריט הנפתח קיבוץ לפי:

מסנן הפלטפורמות מופיע רק כשבוחרים ממשק API יחיד. מסנן הפלטפורמות מופיע רק כשבוחרים ממשק API יחיד.

כדי לגשת לדף המדדים של Google Maps Platform API:

 1. פותחים את הדף Google Maps Platform במסוף Cloud:

  לדף Google Maps Platform

 2. בתפריט הימני, לוחצים על מדדים.

דיווח על פרטי כניסה

אפשר לסנן ולקבץ מדדים לפי פרטי הכניסה ששימשו לטעינת ה-API.

הפורמט של פרטי הכניסה משמעות
שם מפתח
לדוגמה, 'מפתח אפליקציה לנייד'
נעשה שימוש במפתח API כדי לטעון את ה-API באמצעות ?key=...: שמות המפתחות מופיעים במסוף של הפלטפורמה של מפות Google בקטע Keys & Credentials.
Project Number
לדוגמה, "project_number:123456", כאשר 123456 הוא מספר הפרויקט.
יש שתי אפשרויות אם פרטי הכניסה האלה מופיעים:
 1. לממשקי API שמקבלים מזהי לקוח בפלטפורמה של מפות Google: נעשה שימוש במזהה לקוח של הפלטפורמה של מפות Google כדי לטעון את ה-API. לדוגמה, באמצעות &client=gme-_mycompany_.

  ממשקי ה-API האלה מקבלים מזהי לקוח: Maps JavaScript API, Maps Static API, Street View Static API, Elevation API, Directions API, גיאוגרפי Matrix API, Geocoding API, Time Zone API. מידע נוסף זמין במאמר ניהול מזהי לקוח בתוכנית Premium.

 2. בממשקי API שתומכים ב-OAuth: ה-API נטען באמצעות OAuth ללא מפתח API.

תרשימים של קודי תגובה

התרשימים תנועה לפי קוד תגובה ושגיאה לפי קוד תגובה מפצלים את השימוש לפי מחלקת קוד של תגובת HTTP. בטבלה הבאה מוצג המיפוי בין סטטוס התגובה מה-API בפלטפורמה של מפות Google לבין מחלקת הקוד של תגובת HTTP:

סטטוס של Maps API מחלקת קוד של תגובת HTTP – דוח שימוש
(2xx, 3xx, 4xx, 5xx)
הערות
אישור 2xx התקבלה תגובה.

זוהי בקשה לחיוב והיא תיחשב למכסה.
אישור 3xx התקבלה תגובה.

זוהי בקשה לחיוב והיא תיחשב למכסה.

לדוגמה, הבקשות שבוצעו בהצלחה בתמונה של מקום מחזירות הפניות 302 לתמונה שאליה מתבצעת הפניה.
DATA_NOT_AVAILABLE 4xx(1) התקבלה תגובה מוצלחת שמציינת שאין נתונים זמינים עבור מיקומי הקלט.

זוהי בקשה לחיוב והיא תיחשב למכסה.
ZERO_RESULTS 4xx(1) תגובה מוצלחת לא החזירה תוצאה.

זוהי בקשה לחיוב והיא תיחשב למכסה.
NOT_FOUND 4xx(1) ב-Directions API, ההודעה הזו מציינת שלא ניתן היה לקודד גיאוגרפית לפחות אחד מהמיקומים שצוינו במקור, ביעד או בציוני הדרך של הבקשה.

ב-Places API ההודעה הזו מציינת שהמיקום שיש אליו הפניה (place_id) לא נמצא במסד הנתונים של 'מקומות'.

זוהי בקשה לחיוב והיא תיחשב למכסה.
INVALID_REQUEST (ערך פרמטר לא חוקי),
MAX_WAYPOINTS_EXCEEDED,
MAX_ROUTE_LENGTH_EXCEEDED ואחרים.
4xx השגיאה נגרמה עקב ערך פרמטר לא חוקי. לפרטים נוספים, יש לעיין בתגובה של ה-API.

זוהי בקשה לחיוב והיא תיחשב למכסה.
REQUEST_DENIED 4xx שגיאת לקוח שנגרמה עקב שגיאת אימות, שגיאת גישה ושגיאות אחרות. לפרטים נוספים, יש לעיין בתגובה של ה-API.
OVER_DAILY_LIMIT,
OVER_QUERY_LIMIT,
Resource_EXHAUSTED,
rateLimitExceeded,
DailyLimitExceeded,
userRateLimitExceeded
4xx שגיאת לקוח נגרמה עקב בקשות רבות מדי לתקופת זמן מותרת. אפשר לנסות לשלוח שוב את הבקשה במועד מאוחר יותר. לפרטים נוספים, יש לעיין בתגובה של ה-API.
INVALID_REQUEST (פרמטר לא חוקי או חסר, ניתוח בקשה או שגיאת אימות) 4xx שגיאת לקוח שנגרמה עקב בקשה לא חוקית. לפרטים נוספים, יש לעיין בתגובה של ה-API.
‎NOT_FOUND (404) 4xx ב-Geolocation API, ההודעה הזו מציינת שהקלט לא היה מספיק כדי להפיק הערכת מיקום.

ב-Roads API, ההודעה הזו מציינת שלא ניתן היה לחבר את מקורות הקלט באופן סביר לכבישים.

זוהי בקשה הניתנת לחיוב והיא תיחשב למכסה.
UNKNOWN_ERROR 5xx שגיאת שרת שמציינת שלא ניתן להמשיך את הטיפול בבקשה: שגיאה פנימית, עומס יתר של השירות, לא זמין, תם הזמן הקצוב לתפוגה ועוד.
1 כדי לשפר את העקביות של דיווח על קודי שגיאות, ממשקי ה-API של הפלטפורמה של מפות Google מועברים: 1) מסיווג קוד תגובה HTTP 2xx ל-4xx עבור סטטוסים של API של מפות Google: DATA_NOT_AVAILABLE, NOT_FOUND, ZERO_RESULTS - סטטוס, 2) מסיווג קוד תגובת HTTP 2xx ל-4xx עבור סטטוסים של API של מפות Google : REQUEST_DENIED, OVER_DAILY_LIMIT, OVER_QUERY_LIMIT, dailyLimitExceeded, rateLimitExceeded/dailyLimitExceeded, rateLimitExceeded מקוד של ממשק API של מפות Google2xxuserRateLimitExceeded5xxUNKNOWN_ERROR אפשר לראות את שני קודי התגובה במהלך תקופת המעבר. קודי התשובות שהוחזרו בתשובות של ה-API של מפות Google לא משתנים. כדי לוודא שעלייה ב-4xx או ב-5xx במדדים של הפלטפורמה של מפות Google קשורה להעברה הזו, בודקים איזה קוד תגובה מדויק גדל ב-Metrics Explorer (מידע נוסף על השימוש ב-Google Cloud Monitoring לפלטפורמה של מפות Google).

למידע נוסף על קודי מצבים והודעות שגיאה, עיינו במסמכי התיעוד של ה-API הרצוי (לדוגמה, Geocoding Responses או Directions Responses).

פרמטר של פתרונות הפלטפורמה של מפות Google

הפלטפורמה של מפות Google מספקת סוגים רבים של קוד לדוגמה כדי לעזור לכם להתחיל לעבוד במהירות. לדוגמה, תוכלו להשתמש ב-Quick Builder במסוף Cloud, במדריכים להטמעה של הפתרונות המקובלים בתחום וללמוד מ-codelabs.

כדי להבין את אופן השימוש ואת הדרכים לשיפור הפתרונות שלנו, Google כוללת את פרמטר השאילתה solution_channel בקריאות ל-API כדי לאסוף מידע על השימוש לדוגמה בקוד:

 • פרמטר השאילתה solution_channel נכלל כברירת מחדל בקוד לדוגמה של הפתרון.
 • הפרמטר של השאילתה מחזיר ל-Google ניתוח של אימוץ הפתרון, כדי לשפר את איכות הפתרון באיטרציות עתידיות.
 • כדי לבטל את ההסכמה, אפשר למחוק את פרמטר השאילתה solution_channel ואת הערך שלו מקוד לדוגמה.
 • אין דרישה לשמור את הפרמטר. הסרת הפרמטר של השאילתה לא משפיעה על הביצועים.
 • פרמטר השאילתה משמש רק לדיווח על שימוש בקוד לדוגמה.
 • פרמטר השאילתה נפרד מכל ניתוח ודיווח ספציפיים ל-API. המשמעות היא שהסרת הפרמטר מקוד לדוגמה של הפתרון לא תשבית את הדיווח הפנימי על JavaScript API של מפות Google.

דוחות מכסות

המכסות מגבילות את מספר הבקשות שהפרויקט יכול לשלוח לממשקי ה-API של הפלטפורמה של מפות Google. ניתן להגביל את הבקשות בשלוש דרכים: ליום, לדקה ולמשתמש בדקה. רק בקשות ובקשות שבוצעו בהצלחה שגורמות לשגיאות בשרת נספרות במכסה. בקשות שנכשלו באימות לא נכללות במכסה.

השימוש במכסות מוצג בתרשימים בדף Quotas במסוף Cloud, ואפשר לקבץ אותו בבקשות לדקה. המגבלות הקיימות במכסות בממשקי ה-API שנבחרו מוצגות בטבלאות שמתחת לתרשימי השימוש במכסות.

על מנת לקבל את ערך המכסה לדקה של כל מוצר GMP API, השתמשו במחשבון הזה.

דף המכסות של מפות Google

בדף Quotas במפות Google תוכלו לראות את המכסות הקיימות ואת מכסת השימוש בכל ממשק API שבחרתם.

בתרשים השימוש במכסות ב-Google Cloud Console מוצגת תנועת הגולשים הכוללת למפתחות ה-API ומזהי הלקוח. התנועה באמצעות Client-ID זמינה גם בתרשים המדדים ב-Cloud Console.

בדף מוצגות רק בקשות שצורכות מכסה: בקשות שבוצעו בהצלחה (OK, ZERO_RESULTS, DATA_NOT_AVAILABLE) ובקשות שגורמות לשגיאות שרת (NOT_FOUND, INVALID_REQUEST/INVALID_VALUE (ערך פרמטר לא חוקי), UNKNOWN_ERROR).

בקשות שגורמות לשגיאות לקוח – אימות, הרשאה ושגיאות ארגומנט לא חוקיות (REQUEST_DENIED, OVER_QUERY_LIMIT, INVALID_REQUEST (פרמטר לא חוקי, שגיאה בניתוח הבקשה))) לא נכללות במכסה ולא מוצגות.

יחידת המכסה היא בקשה לרוב ממשקי ה-API של הפלטפורמה של מפות Google (API סטטי של מפות Google, Street View Static API, Geocoding API, Directions API, Places API, Time Zone API, Geolocation API ו-Elevation API), אבל יש כמה יוצאים מן הכלל:

 • ב-Deep Matrix API, יחידת המכסה היא רכיב שהוא צמד מוצא-יעד.
 • עבור Maps JavaScript API, יחידת המכסה היא טעינה של מפה.
 • ב-SDK של מפות Google ל-Android וב-SDK של מפות ל-iOS, יחידת המכסות היא טעינה של בקשת Street View או פנורמה. טעינות של מפות זמינות ללא תשלום ולא צורכות מכסה.

צילום מסך של דף המכסות של מפות Google במסוף Google Cloud. בכרטיס מוצגות
 המכסות לפי API באמצעות בורר, ואז מוצגות עומסי מפה ביחס למכסות שהוגדרו
 ל-API המדובר.

כדי לגשת לדף המכסות בפלטפורמה של מפות Google:

 1. פותחים את הדף Google Maps Platform במסוף Cloud:

  לדף Google Maps Platform

 2. בתפריט הימני, לוחצים על מכסות.
 3. בוחרים ממשק API מהרשימה הנפתחת של ממשקי ה-API.

יחידות מכסה

בטבלה הזו מוצגת יחידת המכסה לממשקי ה-API של הפלטפורמה של מפות Google.

API של הפלטפורמה של מפות Google יחידת מכסה
מפות
SDK של מפות ל-Android פנורמה אחת
SDK של מפות ל-iOS פנורמה אחת
ממשק API של משבצות מפה בקשה אחת
API לתצוגה אווירית של מפות Google בקשה אחת
Maps Static API בקשה אחת
Maps JavaScript API טעינת מפה אחת
Street View Static API בקשה אחת
Maps Embed API טעינת מפה אחת
מסלולים
Routes API (Compute Routes) בקשה אחת
Routes API (Compute Route Matrix) רכיב אחד (צמד מקור-יעד)
Directions API בקשה אחת
Distance Matrix API רכיב אחד (צמד מקור-יעד)
Roads API בקשה אחת
מקומות
Places API בקשה אחת
Address Validation API בקשה אחת
Geocoding API בקשה אחת
Geolocation API בקשה אחת
Time Zone API בקשה אחת
סביבה
ממשק API של איכות האוויר (CurrentConditions ו-HeatmapTile) בקשה אחת
Air Quality API (היסטוריה) דף אחד
Pollen API בקשה אחת
API Solar בקשה אחת

דוחות חיוב

הצגת דוח החיוב

דוחות החיוב על השימוש במוצרי הפלטפורמה של מפות Google זמינים במסוף Google Cloud. למידע נוסף קראו את המאמר חיוב.

כדי לגשת לדוחות החיוב:

 1. פותחים את הדף של בורר הפרויקטים במסוף Cloud:

  דף בורר הפרויקטים

 2. בוחרים פרויקט.
 3. לוחצים על לחצן התפריט תפריט ובוחרים באפשרות חיוב.
 4. אם יש לכם כמה חשבונות לחיוב, בוחרים באפשרות Go to linked billing account כדי לפתוח את הדף Overview של החשבון המקושר לחיוב.
 5. בתפריט הימני, לוחצים על Reports כדי לפתוח את הדף Reports (דוחות) של החשבון לחיוב שמקושר לחיוב.

הסבר על המבנה של תרשים דוח החיוב

בדוחות החיוב מוצגת העלות לאורך זמן בתרשים קו מוערם. בתצוגת ברירת המחדל מוצגות העלויות היומיות לפי שימוש ספציפי לחודש הנוכחי, כשהן מקובצות לפי פרויקט (לכל המוצרים), כולל זיכויים שהוחלו לפי שימוש ספציפי והעלות הצפויה הכוללת לכל החודש הנוכחי. כל שורה בתרשים (ושורה בטבלת הסיכום) תואמת לפרויקט, בדירוג הגבוה ביותר לקטן ביותר בהתאם לעלות. למידע נוסף על פירוש התרשים של דוח החיוב.

צילום מסך של דוח החיוב שבו מוצגים תרשים וטבלה באמצעות תצוגת ברירת המחדל שהוגדרה מראש
איור 1: דוח החיוב שבו מוצגים תרשים וטבלה באמצעות תצוגת ברירת המחדל שהוגדרה מראש.

טיפ: ניתוח השימוש והעלות לכל מק"ט

על מנת להבין טוב יותר את הפרטים של מודל התמחור 'תשלום לפי שימוש' ואת ההשפעה שלו על ההטמעה, כדאי לבחון את השימוש והעלות לפי מק"טים.

דוח החיוב מקובץ לפי מק"ט
איור 2: טבלת החיוב שבה מוצגים פריטי שימוש ועלויות לפי מק"טים.
צילום מסך של המסננים של דוח החיוב
איור 3: המסננים בדוח החיוב.
כדי לשנות את תצוגת הדוח כדי להציג פריטים לפי מק"ט:
 1. בחלונית שמשמאל לתרשים, מרחיבים את המסנן Group by.
 2. בוחרים באפשרות SKU.

מסננים נוספים של דוחות חיוב כוללים טווח זמן, פרויקטים, מוצרים, מק"טים ומיקומים, שמאפשרים לסנן לפי המקומות שמהם מוצגות בקשות ה-API.

על מנת לסווג את מקור השימוש בנוסף למוצר, אפשר לקבץ את דוחות החיוב לפי אחד מהערכים הרשומים. שלושת המפתחות שקשורים לממשקי ה-API של הפלטפורמה של מפות Google הם goog-maps-api-key-suffix (ארבעת התווים האחרונים של מפתח API), goog-maps-platform-type (הפלטפורמה: Android, iOS, JavaScript או שירות אינטרנט) ו-goog-maps-channel (ערך ערוץ מספרי מוגדר משאילתת API). מידע נוסף על סינון וקיבוץ.

כדי לשנות את תצוגת התרשים כך שלא ייכללו זיכויים ספציפיים לשימוש, מבטלים את הסימון של התיבה Include credits in cost (הכללה של זיכויים בעלות) בחלונית השמאלית.

מעקב אחר הצריכה והגבלת הצריכה

כדי לעזור לך לתכנן את התקציב ולשלוט בעלויות, תוכל לבצע את הפעולות הבאות:

 • הגדרת התראה לתקציב כדי לעקוב אחרי הגדלת ההוצאות לקראת סכום מסוים. התקציב לא מגביל את השימוש ב-API, אלא רק כשסכום ההוצאות מתקרב לסכום שצוין.
 • הגבילו את השימוש היומי ב-API כדי לנהל את עלות השימוש בממשקי API שניתנים לחיוב. הגדרת מכסות לבקשות ליום יכולה להגביל את ההוצאה. משתמשים במשוואה פשוטה כדי לקבוע את המכסה היומית, בהתאם לסכום שרוצים להוציא. לדוגמה: (הוצאה חודשית /מחיר לכל מק"ט)/30 = מכסה ליום (ל-API אחד).

מעקב אחר שימוש לכל ערוץ

על מנת לעקוב אחרי השימוש באמצעות ערוצים מספריים, יש להוסיף את הפרמטר 'channel' לבקשות ה-API. ערכי הערוץ הקבילים היחידים הם מספרים בין 0 ל-999. הנה כמה דוגמאות:

 • Geocoding Web Service API
  https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?address=1600+Amphitheatre+Parkway,+Mountain+View,+CA&key=YOUR_API_KEY&channel=1
 • Maps JavaScript API
  <script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&channel=2&callback=initMap"
  async defer></script>

תוכלו לעקוב אחר השימוש בערוץ ישירות בדוח החיוב. הערוצים יופיעו בקטע תוויות כ-goog-maps-channel מפתח.

סינון לפי תוויות
איור 4: סינון לפי מק"טים וערוצים
לסנן את דוח החיוב לפי מק"ט וערוץ
 1. אפשר להשתמש במסנן המק"ט Group by.
 2. בוחרים את סמן הטקסט תוויות.
 3. לוחצים על התפריט הנפתח Key ובוחרים באפשרות goog-maps-channel.
 4. לוחצים על התפריט הנפתח ערך ובוחרים את הערוצים המספריים שרוצים לסנן.

צריך לקבץ לפי מפתח התווית goog-maps-channel כדי לראות את העלות שנוצרה על ידי כל ערוץ.

לאחר הטמעת נתוני השימוש בערוץ בבקשות שלכם, ייתכן עיכוב קצר (עד 24 שעות) עד שהנתונים יופיעו בדוח החיוב.

ייצוא של נתוני החיוב באמצעות BigQuery

אפשר גם לייצא את נתוני החיוב ל-BigQuery.

BigQuery Export מאפשר לייצא באופן אוטומטי ל מערך נתונים נבחר ב-BigQuery, נתונים מפורטים של חיוב ב-Cloud (כמו נתוני שימוש ונתוני אומדן עלות) במהלך היום. לאחר מכן אפשר לגשת לנתוני החיוב מ-BigQuery לניתוח מפורט. כך אפשר לקבל שכבה נוספת של פירוט בהבנת מקור השימוש שלכם בפלטפורמה של מפות Google.

אם אתם רוצים להתחיל לייצא מ-BigQuery ולהפעיל שאילתות על הנתונים, תוכלו לנסות את השאילתה לדוגמה שבהמשך. לפני הרצת השאילתה הזו, צריך:

 • מפעילים בחשבון את החיוב ואת ייצוא החיובים ל-BigQuery.
 • פורמט הטבלה הוא PROJECT_ID.DATASET_NAME.gcp_billing_exportv1BILLING_ACCOUNT_ID כאשר:
  • PROJECT_ID הוא מזהה הפרויקט שלכם בפועל (למשל "my-project-123456").
  • DATASET_NAME זהו שם מערך הנתונים שיצרתם (למשל "SampleDataSet").
  • BILLING_ACCOUNT_ID הוא הפניה למספר החשבון לחיוב שלך, עם התחילית 'gcp_billing_exportv1' ושינוי המקפים (-) לקווים תחתונים (_). לדוגמה, מספר החשבון לחיוב 123456-7890AB-CDEF01 יהיה gcp_billing_export_v1_123456_789AB_CDEF01.

 #standardSQL
 SELECT  Date(usage_start_time, "America/Los_Angeles") AS billing_day,
      invoice.month                 AS invoice_month,
      service.description              AS service,
      sku.description                AS sku,
      (
         SELECT l.value
         FROM  Unnest(labels) AS l
         WHERE l.KEY = 'goog-maps-channel' ) AS goog_maps_channel,
      Round(Sum(usage.amount), 2)         AS usage_amount,
      usage.unit                 AS usage_unit,
      Round(Sum(cost), 2)             AS cost,
      cost_type,
      currency
 FROM   PROJECT_ID.DATASET_NAME.gcp_billing_export_v1_BILLING_ACCOUNT_ID
 WHERE  invoice.month = '202002' -- Change the invoice month with the same format as the example.
 GROUP BY billing_day,
      invoice_month,
      service,
      sku,
      goog_maps_channel,
      usage_unit,
      cost_type,
      currency
 ORDER BY billing_day,
      service,
      sku
 

חיוב ב-Cloud:

הפלטפורמה של מפות Google:

סטטוס התשובות ודוחות

בטבלה הבאה מוצג מיפוי בין הסטטוס של ה-API של מפות Google, קוד תגובת ה-HTTP שהוחזר בתגובות של Maps API וסיווג הקוד של תגובת ה-HTTP בדוח השימוש, והוא מציין אם הבקשה המתאימה מופיעה בדוחות השימוש, המכסה והחיוב.

דוח השימוש במדדי הפלטפורמה של מפות Google מספק רמת פירוט HTTP response code class. אם אתם צריכים רמת פירוט גבוהה יותר, כדאי לעיין בקודי הסטטוסים של התשובות שזמינים במעקב אחרי השימוש בפלטפורמה של מפות Google.

קודי תגובה שזמינים בתשובות של ה-API של מפות Google זמין בדוח השימוש דווח ל:
סטטוס של Maps API קוד תגובת HTTP מחלקת קוד של תגובת HTTP Usage מכסה חיוב
אישור 200,
204,
302
2xx,
3xx
כן כן כן
DATA_NOT_AVAILABLE,
NOT_FOUND,
ZERO_RESULTS
200,
404
4xx1 כן כן כן
INVALID_REQUEST (ערך פרמטר לא חוקי),
MAX_ROUTE_LENGTH_EXCEEDED,
MAX_WAYPOINTS_EXCEEDED,
וכו'.
200,
400
4xx כן כן כן
INVALID_REQUEST (פרמטר לא חוקי/חסר, שגיאה בניתוח בקשה) 200,
400
4xx כן לא לא
REQUEST_DENIED 200,
400,
403
4xx1 כן לא לא
OVER_DAILY_LIMIT,
OVER_QUERY_LIMIT,
resource_EXHAUSTED,
DailyLimitExceeded,
rateLimitExceeded,
userRateLimitExceeded
200,
403,
429
4xx1 כן לא לא
UNKNOWN_ERROR 200,
500,
503
5xx1 כן כן לא
1 כדי לשפר את העקביות של דיווח על קודי שגיאות, ממשקי ה-API של הפלטפורמה של מפות Google מועברים: 1) מסיווג קוד תגובה HTTP 2xx ל-4xx עבור סטטוסים של API של מפות Google: DATA_NOT_AVAILABLE, NOT_FOUND, ZERO_RESULTS - סטטוס, 2) מסיווג קוד תגובת HTTP 2xx ל-4xx עבור סטטוסים של API של מפות Google : REQUEST_DENIED, OVER_DAILY_LIMIT, OVER_QUERY_LIMIT, dailyLimitExceeded, rateLimitExceeded/dailyLimitExceeded, rateLimitExceeded מקוד של ממשק API של מפות Google2xxuserRateLimitExceeded5xxUNKNOWN_ERROR אפשר לראות את שני קודי התגובה במהלך תקופת המעבר. קודי התשובות שהוחזרו בתשובות של ה-API של מפות Google לא משתנים. כדי לוודא שעלייה ב-4xx או ב-5xx במדדים של הפלטפורמה של מפות Google קשורה להעברה הזו, בודקים איזה קוד תגובה מדויק גדל ב-Metrics Explorer (מידע נוסף על השימוש ב-Google Cloud Monitoring לפלטפורמה של מפות Google).

דוחות מעורבות

מדדים עסקיים

הפלטפורמה של מפות Google מספקת תובנות לגבי האינטראקציות של המשתמשים עם המפות שלכם. התובנות האלה כוללות מדדי התעניינות עיקריים כמו צפיות במפה או אינטראקציות עם נקודת עניין. אפשר לנתח את התובנות האלה כדי לגלות מיקומים פופולריים לפרסום ולשיווק או כדי לשפר את חוויית המשתמש.

יכולות הדיווח על תובנות עסקיות כוללות:

 • הצגת תמונת מצב של תובנות עסקיות ברמה גבוהה כדי לראות בקצרה מגמות עיקריות בתובנות עסקיות
 • הצגת פירוט לניתוח מדד ספציפי במסוף כדי להתעמק בהבנת המדדים באופן מפורט יותר
 • ייצוא מדדים לקובץ CSV כדי לנתח נתונים של תובנות עסקיות בכלי המועדף עליכם לניתוח עסקים

מדדי המעורבות הזמינים כוללים:

 • צפיות במפה: מעקב אחר צפיות במפה שנובעות מהזזה, משינוי מרחק תצוגה או מהטיות. תצוגות המפה מחושבות לפי מיקוד מדי שבוע (ראשון עד שבת, לפי שעון החוף המערבי של ארה"ב). נתונים חדשים מתפרסמים מדי שבוע ביום רביעי הראשון שלאחר תקופת התצפית.

המשתמשים יכולים לצפות בתובנות עסקיות בדף המדדים במסוף Cloud. צריך להפעיל בפרויקט את Maps JavaScript API.

אתם יכולים לנתח מדדי התעניינות ישירות במסוף בעזרת היכולות 'סינון' ו'קיבוץ לפי', כדי להתעמק במדדים ולקבל מידע מפורט יותר. לדוגמה, אפשר לסנן לפי אזור מסוים כדי לראות את המגמות של צפיות במפה רק לגבי מיקודים באותו אזור. מצד שני, ייתכן שתרצו לקבץ לפי אזור ספציפי כדי לצבור אינטראקציות בתוך אותו אזור.

המשתמשים יכולים לייצא את כל קבוצת הנתונים או תצוגה מסוננת לקובץ CSV, כדי לנתח את הנתונים בכלי המועדף עליכם לניתוח נתונים עסקיים. ניתן להוריד עד 90 יום בכל פעם, והורדות של יותר מ-60,000 תאים ייחתכו. ייצוא נתוני תצוגות המפה לקובץ CSV עשוי להימשך מספר דקות, בהתאם לטווח הזמן שנבחר.

ייצוא של תובנות עסקיות

המדדים של התובנות העסקיות עוברים אנונימיזציה, ולכן משקפים רק את המגמות הכלליות בהתעניינות עם המפות שלכם. מספרים נמוכים עשויים לעגל לאפס, וכמות התוכן שמקורו בחריגות נמוכה עשויה להיות נמוכה יותר.

אתם יכולים להשתמש בהרשאה 'ניתוח נתונים במפות Google' כדי לשלוט בגישה לתובנות עסקיות עבור הפרויקט שלכם ב-Cloud במסוף Google Cloud. בעלי הפרויקט מקבלים את ההרשאה הזו כברירת מחדל, והם יכולים להקצות גישה למשתמשים אחרים לפי הצורך.

לא כדאי להשתמש בתובנות עסקיות כדי להעריך את עלויות השימוש. למידע נוסף על השימוש בדוחות שימוש.

Locator Plus

למשתמשי Locator Plus, יש מרכז בקרה שבו אפשר לנתח את הנתונים ולקבל תובנות לגביהם, וכך להבין מהי מידת המעורבות של הקונים עם מאתר החנויות. תוכל למדוד את הביצועים מדי שבוע, כולל מספר הצפיות, מספר האינטראקציות עם 'חיפוש' ו'פרטי מקום' ושיעור המעורבות הכולל. בנוסף, במרכז הבקרה יש נקודות השוואה חשובות לגבי ביצועי ההטמעה מול קמעונאים אחרים.

 • נכנסים אל Locator Plus במסוף Google Cloud.
 • צריך לעבור לקטע Engagement Reports במסוף Google Cloud כדי לראות את מרכז הבקרה של ניתוח הנתונים.

דוח הבנצ'מרק מאפשר להשוות את הנתונים שלכם לנתונים נצברים מהתעשייה, מחברות אחרות שמשתפות את הנתונים שלהן. ההשוואה מספקת הקשר חשוב כדי לעזור לכם להגדיר יעדים משמעותיים, לקבל תובנות על המגמות בתחום ולהבין את הביצועים שלכם בהשוואה למתחרים.

כדי לראות נתוני השוואה לשוק, נתוני המעורבות כלולים באופן אנונימי בנקודות ההשוואה של Google. על מנת להפסיק להציג את נתוני האינטראקציה וגם לכלול אותם באופן אנונימי בדוחות השוואה לשוק, צריך לשלוח כרטיס תמיכה. כרטיס התמיכה בדרך כלל מטופל תוך 3 ימים.