Việc sử dụng và thanh toán API Chất lượng không khí

Air Quality API (API Chất lượng không khí) sử dụng mô hình định giá trả tiền theo mức dùng. Các yêu cầu về API Chất lượng không khí tạo ra lệnh gọi đến SKU Chất lượng không khí Cùng với Điều khoản sử dụng chung của Google, chúng tôi cũng có các giới hạn về mức sử dụng dành riêng cho API Chất lượng không khí. Quản lý chi phí và mức sử dụng bằng các công cụ trong Google Cloud Console.

Cách tính phí API Chất lượng không khí

API Chất lượng không khí sử dụng mô hình định giá trả theo mức dùng. API và SDK trên Nền tảng Google Maps sẽ do SKU tính phí. Hoạt động sử dụng được theo dõi cho từng SKU, và bất kỳ API hoặc SDK nào cũng có thể có nhiều SKU sản phẩm. Chi phí được tính theo

Mức sử dụng SKU × Giá mỗi lần sử dụng

Sử dụng Công cụ tính giá và mức sử dụng của chúng tôi để ước tính chi phí sử dụng cho mỗi API hoặc SDK. Đối với các SKU đủ điều kiện của Nền tảng Google Maps, mỗi tài khoản thanh toán sẽ nhận được khoản tín dụng trị giá 200 USD của Nền tảng Google Maps. Khoản tín dụng này được tự động áp dụng1 cho các SKU đủ điều kiện.

Giá cho API Chất lượng không khí

SKU: Chất lượng không khí

SKU này áp dụng cho các điểm cuối và phương thức sau:

 • currentConditions
 • nhật ký (trên mỗi trang)
 • heatmapTiles
 • dự đoán (trên mỗi trang)
 • PHẠM VI HẠN CHẾ HÀNG THÁNG
  (Giá mỗi YÊU CẦU)
  0 – 100.000 100.001 – 500.000 Hơn 500.000
  0,005 USD trên mỗi
  (5 USD trên 1000)
  0,004 USD trên mỗi
  (4 USD trên 1.000)
  Liên hệ với bộ phận bán hàng để biết giá theo số lượng

  Hạn mức sử dụng khác

  Mặc dù không có quy định về số lượng yêu cầu tối đa mỗi ngày, nhưng các giới hạn sử dụng sau đây vẫn áp dụng cho API Chất lượng không khí:

  • Số truy vấn tối đa mỗi phút: 6.000 QPM

  Hạn mức này được áp dụng riêng cho từng phương thức, nghĩa là bạn có thể đặt tối đa 6.000 QPM cho mỗi API.

  Các hạn chế của Điều khoản sử dụng

  Để biết thông tin về điều khoản sử dụng, hãy xem chính sách dành cho API Chất lượng không khímục Hạn chế cấp phép trong Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps.

  Quản lý chi phí sử dụng

  Để quản lý chi phí sử dụng Air Quality API (API Chất lượng không khí) hoặc để đáp ứng nhu cầu về lưu lượng truy cập trong quá trình sản xuất, hãy đặt giới hạn hạn mức hằng ngày cho tất cả yêu cầu gửi đến API bất kỳ. Hạn mức hằng ngày được đặt lại vào lúc nửa đêm theo giờ Thái Bình Dương.

  Cách xem hoặc thay đổi hạn mức cho API Chất lượng không khí:

  1. Trong Cloud Console, hãy mở trang Hạn mức của Nền tảng Google Maps.
  2. Nhấp vào trình đơn thả xuống API rồi chọn API Chất lượng không khí.
  3. Để xem hạn mức, hãy di chuyển xuống thẻ Yêu cầu.
   Có một bảng liệt kê tên và giới hạn của hạn mức.
  4. Để thay đổi một hạn mức, hãy nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa cho giới hạn đó.
   Trong hộp thoại xuất hiện sau đó, trong trường Hạn mức, hãy nhập hạn mức có thể thanh toán hằng ngày mong muốn (lên đến hạn mức do Google chỉ định, nếu có) rồi chọn Lưu.

  Nếu việc sử dụng API của bạn đạt đến hạn mức có thể lập hoá đơn vào một ngày cụ thể nào đó, thì ứng dụng của bạn sẽ không thể truy cập vào API trong thời gian còn lại của ngày đó.


  1. Người dùng ở Ấn Độ phải tạo tài khoản thanh toán Google Cloud Platform trước khi tạo tài khoản thanh toán trên Nền tảng Google Maps để nhận tín dụng Maps Platform.