Thanh toán: Liên kết các SKU trước đó với các SKU mới

Tổng quan

Vào ngày 11 tháng 6 năm 2018, chúng tôi đã ra mắt mô hình định giá trả tiền theo mức dùng mới cho API Google Maps Platform. Chúng tôi cũng đã ra mắt một số tính năng mới và thay đổi cách tính phí đối với một số API và tính năng. Tài liệu này cung cấp thông tin so sánh các SKU trước và sau ngày 11 tháng 6 năm 2018.

Báo cáo thanh toán được nhóm theo SKU
Hình 1: Bảng báo cáo thanh toán hiển thị các mục riêng về mức sử dụng và chi phí theo SKU.

Khi xem báo cáo thanh toán theo SKU, 2 cột đầu tiên trong bảng là Sản phẩmSKU. Để giúp bạn hiểu rõ về việc thanh toán cho sản phẩm đã sửa đổi và so sánh với mô hình trước đó, trong bảng dưới đây, bạn sẽ thấy các Sản phẩm và SKU trước đó (được sử dụng trước ngày 11 tháng 6 năm 2018) và cách các sản phẩm và SKU đó liên kết với Sản phẩm và SKU mới (được sử dụng từ ngày 11 tháng 6 năm 2018).

  • Nếu mô hình thanh toán đang sử dụng cùng một mã SKU (như trình bày trong bảng), thì mức sử dụng đã được theo dõi dựa trên SKU này trước ngày 11 tháng 6 năm 2018 và sẽ tiếp tục được theo dõi.
  • Nếu mô hình thanh toán đang sử dụng mã SKU mới, thì mức sử dụng sẽ bắt đầu được theo dõi so với các SKU mới vào ngày 11 tháng 6 năm 2018.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Thanh toán trên Nền tảng Google Maps.

Sản phẩm Maps

Các API trong Maps bao gồm: SDK Maps dành cho Android; SDK Bản đồ dành cho iOS; API JavaScript của Maps; API tĩnh của Maps; API tĩnh của Chế độ xem đường phố; API Nhúng của Maps; và URL của Maps.

  Sản phẩm và SKU trên hoá đơn TRƯỚC ngày 11 tháng 6 năm 2018   Sản phẩm và SKU trên hoá đơn SAU ngày 11 tháng 6 năm 2018  
API Sản phẩm trước SKU trước   Sản phẩm mới SKU mới Mã SKU mới?
SDK Maps dành cho Android API Android Google Maps Tải bản đồ   Maps và Chế độ xem đường phố Maps động dành cho thiết bị di động Mã SKU mới
SDK Maps dành cho iOS SDK Google Maps dành cho iOS Tải bản đồ   Maps và Chế độ xem đường phố Maps động dành cho thiết bị di động Mã SKU mới
API JavaScript của Maps API JavaScript của Google Maps Bản đồ động   Maps và Chế độ xem đường phố Bản đồ động Mã SKU mới
Trước đây, cùng một SKU được sử dụng cho tất cả lượt tải bản đồ JS và Panos. Giờ đây, mỗi loại sẽ có SKU riêng.   Maps và Chế độ xem đường phố Chế độ xem đường phố động Mã SKU mới
API tĩnh của Maps API Google Static Maps Bản đồ tĩnh   Maps Static API Bản đồ tĩnh Cùng mã SKU
API tĩnh của Chế độ xem đường phố Street View Static API Chế độ xem đường phố tĩnh   Street View Static API Chế độ xem đường phố tĩnh Cùng mã SKU
API Nhúng của Maps không áp dụng không áp dụng   Maps Embed API Nhúng Mã SKU mới
Nhúng được tính phí trong khoảng thời gian từ ngày 11 tháng 6 năm 2018 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020, khi được sử dụng với các chế độ nâng cao.   Maps Embed API Nhúng nâng cao Mã SKU mới

Sản phẩm tuyến đường

Các API trong Tuyến đường bao gồm: API Đường đi; API Ma trận từ xa; và API Đường.

  Sản phẩm và SKU trên hoá đơn TRƯỚC ngày 11 tháng 6 năm 2018   Sản phẩm và SKU trên hoá đơn SAU ngày 11 tháng 6 năm 2018  
API Sản phẩm trước SKU trước   Sản phẩm mới SKU mới Mã SKU mới?
API Chỉ đường Directions API Yêu cầu   Directions API Đường đi Mã SKU mới
Trước đây, SKU này được dùng cho tất cả các yêu cầu Chỉ đường. Giờ đây, bạn có thể phân chia yêu cầu cơ bản và yêu cầu nâng cao.   Directions API Hướng dẫn nâng cao Mã SKU mới
API ma trận khoảng cách Distance Matrix API Mục nhập   Distance Matrix API Ma trận khoảng cách Mã SKU mới
Trước đây, SKU này được dùng cho tất cả các yêu cầu Ma trận khoảng cách. Giờ đây, bạn có thể phân chia yêu cầu cơ bản và yêu cầu nâng cao.   Distance Matrix API Ma trận khoảng cách nâng cao Mã SKU mới
API Đường, tuyến đường đi kèm với đường đi Roads API Yêu cầu   Roads API Đường – Tuyến đường đã đi Mã SKU mới
API Đường, đường gần nhất Roads API Yêu cầu   Roads API Đường – Con đường gần nhất Mã SKU mới

Sản phẩm Địa điểm

Các API trong Địa điểm bao gồm API Địa điểm, SDK Địa điểm dành cho Android; SDK Địa điểm dành cho iOS; Thư viện địa điểm, API JavaScript của Maps; API mã hoá địa lý; API vị trí địa lý; API múi giờ; và API độ cao.

  Sản phẩm và SKU trên hoá đơn TRƯỚC ngày 11 tháng 6 năm 2018   Sản phẩm và SKU trên hoá đơn SAU ngày 11 tháng 6 năm 2018  
API Sản phẩm trước SKU trước   Sản phẩm mới SKU mới Mã SKU mới?
API Địa điểm Places API Yêu cầu tự động hoàn thành   Places API Tự động hoàn thành – Theo yêu cầu Mã SKU mới
API Địa điểm không áp dụng không áp dụng   Places API Tính năng tự động hoàn thành mà không có thông tin chi tiết về địa điểm – Mỗi phiên hoạt động Mã SKU mới
Tính năng mới: Tính năng Tự động hoàn thành của địa điểm hiện hỗ trợ tính năng thanh toán dựa trên phiên hoạt động, với 2 SKU mới.   Places API Tính năng tự động hoàn thành (kèm theo thông tin chi tiết về địa điểm) – Mỗi phiên hoạt động Mã SKU mới
API Địa điểm không áp dụng không áp dụng   Places API Dữ liệu cơ bản Mã SKU mới
Tính năng mới: Yêu cầu Thông tin chi tiết về địa điểm hiện cho phép bạn chỉ định các loại dữ liệu địa điểm cần trả về.   Places API Dữ liệu liên hệ Mã SKU mới
Các loại dữ liệu được chia thành ba danh mục thanh toán: Cơ bản, Liên hệ và Bầu không khí. Các mức giá này được tính phí.   Places API Dữ liệu về khí quyển Mã SKU mới
API Địa điểm không áp dụng không áp dụng   Places API Tìm địa điểm Mã SKU mới
Tính năng mới: Ứng dụng Tìm địa điểm sẽ nhập dữ liệu văn bản và trả về dữ liệu địa điểm theo yêu cầu.   Places API Tìm địa điểm – chỉ mã nhận dạng Mã SKU mới
API Địa điểm Places API Yêu cầu   Places API Tự động hoàn thành truy vấn – Theo yêu cầu Mã SKU mới
    Places API Thông tin chi tiết về địa điểm Mã SKU mới
Tính năng thanh toán mới: Các dịch vụ Google Địa điểm hiện được thanh toán theo cách chi tiết hơn.   Places API Thông tin chi tiết về địa điểm – Làm mới mã nhận dạng Mã SKU mới
SKU API Địa điểm – Yêu cầu hiện được chia thành 6 SKU mới.   Places API Địa điểm – Tìm kiếm lân cận Mã SKU mới
    Places API Địa điểm – Tìm kiếm văn bản Mã SKU mới
    Places API Ảnh địa điểm Mã SKU mới
API mã hoá địa lý Geocoding API Yêu cầu   Geocoding API Mã hoá địa lý Cùng mã SKU
API vị trí địa lý Geolocation API Vị trí địa lý   Geolocation API Vị trí địa lý Cùng mã SKU
Time Zone API (API Múi giờ) Time Zone API Múi giờ   Time Zone API Múi giờ Cùng mã SKU
Elevation API Maps Elevation API Cao độ   Elevation API Độ cao Cùng mã SKU