Referansa genel bakış

Bu bölümde sağlanan referans belgelerinde çeşitli Apps Komut Dosyası hizmetleri ve proje kaynakları açıklanmaktadır.

Apps Komut Dosyası hizmetleri

Apps Komut Dosyası hizmetleri, komut dosyanızın Google'daki ve harici sistemlerdeki verilere erişmesi için yollar sunar. Bu hizmetler Apps Komut Dosyası ortamında yerleşik olarak bulunduğundan bunları içe aktarmanız veya yetkilendirme denetimlerini uygulamanız gerekmez. Hizmetler, Math gibi JavaScript nesnelerine benzer şekilde, ilişkili yöntemlere sahip genel nesneler olarak ifade edilir.

Apps Komut Dosyası hizmetleri şunlardır:

  • Google hizmetleri; Drive, Gmail ve E-Tablolar gibi Google Workspace uygulamalarının ve Haritalar ve Çeviri gibi diğer Google uygulamalarının verilerine erişmenize olanak tanıyan hizmetlerdir.

  • Yardımcı hizmetler, belirli bir Google ürününe bağlı olmayan hizmetlerdir. Günlük bilgileri oluşturma, HTML oluşturma, verileri sıkıştırma ve daha pek çok işlemi yapmanızı sağlarlar.

Gelişmiş hizmetler

Bazı Google hizmetleri gelişmiş hizmet olarak sunulur. Gelişmiş hizmet, Google Workspace ürün API'leri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Google ürün API'lerine erişmenizi sağlayan bir Apps Komut Dosyası hizmetidir. Gelişmiş Google hizmeti, API'nin kendisi değildir; API'yi çevreleyen ince bir sarmalayıcıdır. Daha fazla bilgi için Gelişmiş Google hizmetleri bölümüne bakın.

Komut dosyası proje kaynakları

Komut dosyası proje kaynakları, Apps Komut Dosyası projenizle ilgili bilgi sağlayarak projenizin başarıyla çalışmasına yardımcı olur. Proje kaynakları; manifest yapılandırması, otomasyon tetikleyicileri ve kotalar hakkında bilgiler içerir.

Google Workspace Eklentisi kaynakları

Yalnızca Google Workspace Eklentisi oluşturuyorsanız eklenti kaynaklarına bakmanız gerekir.

Apps Script API

Apps Komut Dosyası API'sini kullanarak Apps Komut Dosyası projelerini programatik olarak oluşturmak, değiştirmek veya dağıtmak istiyorsanız bu kaynakları kullanın.