ภาพรวมข้อมูลอ้างอิง

เอกสารอ้างอิงที่มีอยู่ในส่วนนี้อธิบายถึงบริการสคริปต์ Apps และทรัพยากรของโปรเจ็กต์

บริการ Apps Script

บริการ Apps Script ให้สคริปต์เข้าถึงข้อมูล ใน Google และระบบภายนอก บริการเหล่านี้มีอยู่ในตัวสภาพแวดล้อม Apps Script คุณจึงไม่ต้องนำเข้าหรือใช้การควบคุมการให้สิทธิ์ด้วยตนเอง บริการจะแสดงเป็นออบเจ็กต์ส่วนกลางที่มีวิธีการที่เชื่อมโยง คล้ายกับออบเจ็กต์ JavaScript เช่น Math

บริการ Apps Script มีดังนี้

  • บริการของ Google เป็นบริการที่ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลของแอป Google Workspace เช่น ไดรฟ์, Gmail และชีต รวมถึงแอปอื่นๆ ของ Google ได้ เช่น Maps และแปลภาษา

  • บริการด้านสาธารณูปโภคคือบริการที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ใดๆ ของ Google ซึ่งช่วยให้คุณทำสิ่งต่างๆ ได้ เช่น บันทึกข้อมูลบันทึก, สร้าง HTML, บีบอัดข้อมูล และอีกมากมาย

บริการขั้นสูง

บริการบางอย่างของ Google นำเสนอเป็นบริการขั้นสูง บริการขั้นสูงคือบริการ Apps Script ที่ให้คุณเข้าถึง API ของผลิตภัณฑ์ Google ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง API ผลิตภัณฑ์ของ Google Workspace โดยพื้นฐานแล้ว บริการขั้นสูงของ Google จะเป็น Wrapper ของ API ที่บางมากๆ และไม่ใช่ตัว API เอง โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อบริการขั้นสูงของ Google

ทรัพยากรโปรเจ็กต์สคริปต์

ทรัพยากรโครงการสคริปต์จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสคริปต์ Apps ของคุณเพื่อช่วยให้โครงการประสบความสำเร็จ ทรัพยากรของโปรเจ็กต์มีข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าไฟล์ Manifest ทริกเกอร์อัตโนมัติ และโควต้า

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับส่วนเสริมของ Google Workspace

คุณจำเป็นต้องอ้างอิงทรัพยากรส่วนเสริมเฉพาะในกรณีที่กำลังสร้างส่วนเสริมของ Google Workspace

Apps Script API

ใช้ทรัพยากรเหล่านี้หากต้องการสร้าง แก้ไข หรือทำให้โปรเจ็กต์ Apps Script ใช้งานได้โดยใช้โปรแกรมโดยใช้ Apps Script API