Class DocType

DocType

Reprezentacja węzła XML DocumentType.

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
detach()ContentOdłącza węzeł od jego nadrzędnego węzła Element.
getElementName()StringPobiera nazwę głównego węzła Element określoną w deklaracji DocType.
getInternalSubset()StringPobiera wewnętrzne dane podzbioru węzła DocumentType.
getParentElement()ElementPobiera nadrzędny węzeł Element węzła.
getPublicId()StringPobiera publiczny identyfikator zewnętrznego podzbioru danych węzła DocumentType.
getSystemId()StringPobiera identyfikator systemu z zewnętrznych podzbioru danych węzła DocumentType.
getValue()StringPobiera wartość tekstową wszystkich węzłów, które są bezpośrednimi lub pośrednimi elementami podrzędnymi węzła, w kolejności, w jakiej występują w dokumencie.
setElementName(name)DocTypeUstawia nazwę głównego węzła Element do określenia w deklaracji DocType.
setInternalSubset(data)DocTypeUstawia podzbiór wewnętrzne danych węzła DocumentType.
setPublicId(id)DocTypeUstawia publiczny identyfikator zewnętrznego podzbioru danych w węźle DocumentType.
setSystemId(id)DocTypeUstawia identyfikator systemu z zewnętrznych podzbioru danych w węźle DocumentType.

Szczegółowa dokumentacja

detach()

Odłącza węzeł od jego nadrzędnego węzła Element. Jeśli węzeł nie ma elementu nadrzędnego, ta metoda nie działa.

Powroty

Content – odłączony węzeł,


getElementName()

Pobiera nazwę głównego węzła Element określoną w deklaracji DocType.

Powroty

String – nazwa głównego węzła Element określona w deklaracji DocType


getInternalSubset()

Pobiera wewnętrzne dane podzbioru węzła DocumentType.

Powroty

String – podzbiór danych wewnętrznych,


getParentElement()

Pobiera nadrzędny węzeł Element węzła. Jeśli węzeł nie ma elementu nadrzędnego, ta metoda zwraca null.

Powroty

Element – nadrzędny węzeł Element,


getPublicId()

Pobiera publiczny identyfikator zewnętrznego podzbioru danych węzła DocumentType.

Powroty

String – publiczny identyfikator podzbioru danych zewnętrznych.


getSystemId()

Pobiera identyfikator systemu z zewnętrznych podzbioru danych węzła DocumentType.

Powroty

String – identyfikator systemu z zewnętrznych podzbioru danych.


getValue()

Pobiera wartość tekstową wszystkich węzłów, które są bezpośrednimi lub pośrednimi elementami podrzędnymi węzła, w kolejności, w jakiej występują w dokumencie.

Powroty

String – wartość tekstowa wszystkich węzłów, które są bezpośrednimi lub pośrednimi elementami podrzędnymi danego węzła.


setElementName(name)

Ustawia nazwę głównego węzła Element do określenia w deklaracji DocType.

Parametry

NazwaTypOpis
nameStringnazwa głównego węzła Element do określenia w deklaracji DocType

Powroty

DocType – węzeł DocumentType do łańcuchów


setInternalSubset(data)

Ustawia podzbiór wewnętrzne danych węzła DocumentType.

Parametry

NazwaTypOpis
dataStringwewnętrzne podzbiory danych do ustawienia

Powroty

DocType – węzeł DocumentType do łańcuchów


setPublicId(id)

Ustawia publiczny identyfikator zewnętrznego podzbioru danych w węźle DocumentType.

Parametry

NazwaTypOpis
idStringpubliczny identyfikator zewnętrznych podzbiorów danych do ustawienia

Powroty

DocType – węzeł DocumentType do łańcuchów


setSystemId(id)

Ustawia identyfikator systemu z zewnętrznych podzbioru danych w węźle DocumentType.

Parametry

NazwaTypOpis
idStringidentyfikator systemu zewnętrznych podzbiorów danych do ustawienia

Powroty

DocType – węzeł DocumentType do łańcuchów