Enum SortOrder

SortOrder

การแจกแจงที่แทนลำดับการจัดเรียง

หากต้องการเรียก enum คุณจะต้องเรียกคลาส ชื่อ และพร็อพเพอร์ตี้ระดับบนสุด เช่น SpreadsheetApp.SortOrder.ASCENDING

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้Typeคำอธิบาย
ASCENDINGEnumลำดับการจัดเรียงจากน้อยไปมาก
DESCENDINGEnumลำดับการจัดเรียงจากมากไปน้อย