Enum DeveloperMetadataVisibility

DeveloperMetadataVisibility

Lista typów widoczności metadanych dewelopera.

Aby wywołać wyliczenie, wywołaj jej klasę nadrzędną, nazwę i właściwość. Na przykład: SpreadsheetApp.DeveloperMetadataVisibility.DOCUMENT.

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
DOCUMENTEnumMetadane widoczne w dokumencie są dostępne z poziomu każdego projektu programisty z dostępem do dokumentu.
PROJECTEnumMetadane widoczne w projekcie są widoczne i dostępne tylko dla tego projektu dewelopera, który je utworzył. Nie używaj widocznych w projekcie metadanych dewelopera jako mechanizmu zabezpieczeń ani do przechowywania obiektów tajnych. Może być widoczna dla użytkowników z uprawnieniami do wyświetlania dokumentu.