Class DataSourceParameter

DataSourceParameter

Dostęp do dotychczasowych parametrów źródła danych.

Używaj tej klasy tylko z danymi połączonymi z bazą danych.

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
getName()StringPobiera nazwę parametru.
getSourceCell()StringPobiera komórkę źródłową, na której podstawie ustalana jest wartość parametru, lub null, jeśli typ parametru jest inny niż DataSourceParameterType.CELL.
getType()DataSourceParameterTypePobiera typ parametru.

Szczegółowa dokumentacja

getName()

Pobiera nazwę parametru.

Powroty

String – nazwa parametru.


getSourceCell()

Pobiera komórkę źródłową, na której podstawie ustalana jest wartość parametru, lub null, jeśli typ parametru jest inny niż DataSourceParameterType.CELL.

Powroty

String – komórka źródłowa określona w notacji A1.


getType()

Pobiera typ parametru.

Powroty

DataSourceParameterType – typ parametru.