Class TableRow

TableRow

Wiersz w tabeli. Wiersz składa się z listy komórek tabeli. Wiersz jest identyfikowany przez indeks wiersza.

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
getCell(cellIndex)TableCellZwraca komórkę o określonym indeksie.
getIndex()IntegerZwraca indeks wiersza (liczony od 0).
getMinimumHeight()NumberZwraca minimalną wysokość wiersza w punktach.
getNumCells()IntegerZwraca liczbę komórek w danym wierszu.
getParentTable()TableZwraca tabelę zawierającą bieżący wiersz.
remove()voidUsuwa wiersz tabeli.

Szczegółowa dokumentacja

getCell(cellIndex)

Zwraca komórkę o określonym indeksie.

Parametry

NazwaTypOpis
cellIndexIntegerIndeks komórki do pobrania liczony od 0.

Powroty

TableCell – komórka,

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getIndex()

Zwraca indeks wiersza (liczony od 0).

Powroty

Integer

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getMinimumHeight()

Zwraca minimalną wysokość wiersza w punktach. Rzeczywista wysokość zależy od długości zawartości komórki.

Powroty

Number

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getNumCells()

Zwraca liczbę komórek w danym wierszu.

Powroty

Integer

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getParentTable()

Zwraca tabelę zawierającą bieżący wiersz.

Powroty

Table

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

remove()

Usuwa wiersz tabeli.

Jeśli wszystkie komórki w wierszu zostaną scalone z innymi wierszami, zostaną usunięte wspólne wiersze objęte tymi komórkami.

Jeśli po usunięciu danych w tabeli nie pozostaną żadne wiersze, zostanie ona usunięta w całości.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations