Enum SelectionType

SelectionType

Typ: Selection.

Właściwość SelectionType reprezentuje najbardziej konkretny typ co najmniej 1 wybranego obiektu. Jeśli na przykład w ramach typu Table wybrano co najmniej 1 instancję TableCell, typ wyboru to SelectionType.TABLE_CELL. TableCellRange można pobrać za pomocą Selection.getTableCellRange. Obiekt Table można pobrać za pomocą Selection.getPageElementRange, a Page z Selection.getCurrentPage.

Aby wywołać wyliczenie, wywołaj jej klasę nadrzędną, nazwę i właściwość. Na przykład: SlidesApp.SelectionType.TEXT.

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
UNSUPPORTEDEnumNieobsługiwany typ wyboru.
NONEEnumBrak wyboru.
TEXTEnumZaznaczanie tekstu.
TABLE_CELLEnumZaznaczenie komórek tabeli.
PAGEEnumWybór strony na pasku miniatury.
PAGE_ELEMENTEnumWybór elementu strony.
CURRENT_PAGEEnumWybór bieżącej strony.