Class AutoText

AutoText

Element tekstu, który jest dynamicznie zastępowany treścią, która może zmieniać się z czasem, np. numerem slajdu.

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
getAutoTextType()AutoTextTypeZwraca typ tekstu automatycznego.
getIndex()IntegerZwraca indeks tekstu automatycznego.
getRange()TextRangeZwraca ciąg TextRange obejmujący tekst automatyczny.

Szczegółowa dokumentacja

getAutoTextType()

Zwraca typ tekstu automatycznego. Zwraca wartość null, jeśli tekst automatyczny został usunięty.

Powroty

AutoTextType

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

  • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getIndex()

Zwraca indeks tekstu automatycznego. Zwraca wartość null, jeśli tekst automatyczny został usunięty.

Powroty

Integer

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

  • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getRange()

Zwraca ciąg TextRange obejmujący tekst automatyczny. Zwraca wartość null, jeśli tekst automatyczny został usunięty.

Powroty

TextRange

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

  • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/presentations