Class AutoText

Autotekst

Element tekstowy, który jest dynamicznie zastępowany zawartością, która może się zmieniać, np. pojawia się numer slajdu.

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
getAutoTextType()AutoTextTypeZwraca typ tekstu automatycznego.
getIndex()IntegerZwraca indeks tekstu automatycznego.
getRange()TextRangeZwraca ciąg tekstowy TextRange zawierający tekst automatyczny.

Szczegółowa dokumentacja

getAutoTextType()

Zwraca typ tekstu automatycznego. Zwraca wartość null, jeśli tekst automatyczny został usunięty.

Zwróć

AutoTextType

Autoryzacja

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

  • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getIndex()

Zwraca indeks tekstu automatycznego. Zwraca wartość null, jeśli tekst automatyczny został usunięty.

Zwróć

Integer

Autoryzacja

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

  • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getRange()

Zwraca ciąg tekstowy TextRange zawierający tekst automatyczny. Zwraca null, jeśli tekst automatyczny został usunięty.

Zwróć

TextRange

Autoryzacja

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

  • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/presentations