Class User

Kullanıcı

Google Drive'daki bir dosyayla ilişkilendirilmiş kullanıcılar. Kullanıcılara File.getEditors(), Folder.getViewers() ve diğer yöntemlerle erişilebilir.

// Log the email address of all users who have edit access to a file.
var file = DriveApp.getFileById('1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz');
var editors = file.getEditors();
for (var i = 0; i < editors.length; i++) {
  Logger.log(editors[i].getEmail());
}

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
getDomain()StringKullanıcının hesabıyla ilişkilendirilen alan adını alır.
getEmail()StringKullanıcının e-posta adresini alır.
getName()StringKullanıcının adını alır.
getPhotoUrl()StringKullanıcının fotoğrafının URL'sini alır.

Ayrıntılı belgeler

getDomain()

Kullanıcının hesabıyla ilişkilendirilen alan adını alır.

// Log the domain names associated with all users who have edit access to a file.
var file = DriveApp.getFileById('1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz');
var editors = file.getEditors();
for (var i = 0; i < editors.length; i++) {
  Logger.log(editors[i].getDomain());
}

Return

String: Kullanıcının hesabıyla ilişkili alan adı


getEmail()

Kullanıcının e-posta adresini alır. Kullanıcının e-posta adresi yalnızca kullanıcı, adresi Google+ hesap ayarları sayfasından paylaşmayı seçtiyse veya kullanıcı, komut dosyasını çalıştıran kullanıcıyla aynı alana aitse ve alan yöneticisi, alandaki tüm kullanıcıların diğer kullanıcıların e-posta adreslerini görmesine izin verdiyse kullanılabilir.

// Log the email address of all users who have edit access to a file.
var file = DriveApp.getFileById('1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz');
var editors = file.getEditors();
for (var i = 0; i < editors.length; i++) {
  Logger.log(editors[i].getEmail());
}

Return

String — kullanıcının e-posta adresi veya e-posta adresi yoksa boş bir dize


getName()

Kullanıcının adını alır. Kullanıcının adı yoksa bu yöntem null değerini döndürür.

// Log the names of all users who have edit access to a file.
var file = DriveApp.getFileById('1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz');
var editors = file.getEditors();
for (var i = 0; i < editors.length; i++) {
  Logger.log(editors[i].getName());
}

Return

String - kullanıcının adı veya ad yoksa null


getPhotoUrl()

Kullanıcının fotoğrafının URL'sini alır. Bu yöntem, kullanıcının fotoğrafı mevcut değilse null değerini döndürür.

// Log the URLs for the photos of all users who have edit access to a file.
var file = DriveApp.getFileById('1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz');
var editors = file.getEditors();
for (var i = 0; i < editors.length; i++) {
  Logger.log(editors[i].getPhotoUrl());
}

Return

String - kullanıcının fotoğrafının URL'si veya fotoğraf mevcut değilse null

Kullanımdan kaldırılan yöntemler