Enum HorizontalAlignment

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ
การจัดข้อความแนวนอน

ennum ที่ระบุการจัดข้อความแนวนอนของวิดเจ็ต

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้ประเภทคำอธิบาย
STARTEnumจัดวิดเจ็ตให้อยู่ที่จุดเริ่มต้นของประโยค
CENTEREnumจัดวิดเจ็ตให้อยู่ตรงกลาง
ENDEnumจัดวิดเจ็ตให้อยู่ที่ท้ายฝั่งของประโยค