Enum GridItemLayout

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ
เลย์เอาต์รายการตารางกริด

ennum ที่กําหนดรูปภาพและรูปแบบข้อความของ GridItem

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้ประเภทคำอธิบาย
TEXT_BELOWEnumชื่อและคําบรรยายจะแสดงใต้รูปภาพตาราง
TEXT_ABOVEEnumชื่อและคําบรรยายจะปรากฏเหนือรูปภาพรายการในตาราง