Zasób manifestu Homepagetrigger

Konfiguracja zasobów, która służy do definiowania aktywatorów na stronie głównej dodatku do Google Workspace.

HomepageTrigger

Konfiguracja pliku manifestu dodatku do Google Workspace dla aktywatorów na stronie głównej.

Reguły na stronie głównej można zdefiniować w zasobie addOns.common.homepageTrigger lub w zasobach poszczególnych aplikacji hostujących. Aktywator strony głównej aplikacji hosta (jeśli został zdefiniowany i włączony) zastępuje aktywator strony głównej zdefiniowany w zadaniu addOns.common.homepageTrigger.

Więcej informacji znajdziesz w sekcji Konfiguracja strony głównej.

Zapis JSON
{
  "enabled": boolean,
  "runFunction": string
}
Pola
enabled

boolean

Określa, czy dla tej aplikacji hosta są włączone karty strony głównej (niekontekstowe). Domyślna wartość to true.
runFunction

string

Nazwa funkcji, która uruchamia ten aktywator. Jeśli jest określona, musisz ją zaimplementować, aby skompilować i zwrócić tablicę z co najmniej 1 obiektem Card, która będzie wyświetlana jako strona główna tego dodatku w tej aplikacji hosta.