Giải pháp cuối cùng của đội xe hiện chỉ dành cho một số khách hàng. Liên hệ với bộ phận bán hàng để tìm hiểu thêm.

Tùy chọn hỗ trợ cho giải pháp Vé dặm cuối cùng

Yêu cầu trợ giúp

Bạn cảm thấy khó khăn khi sử dụng SDK này? Bạn có thể chọn trong số nhiều cách để được trợ giúp về ứng dụng.

 • Bạn nên liên hệ với đối tác của mình (nếu có). Nếu không, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Nền tảng Google Maps.
 • Xem liệu Ghi chú phát hành có thông tin mới cho bạn hay không.
 • Tìm phiên bản mới nhất trong thư mục tải xuống của bản dựng SDK điều hướng trên Google Maps.
 • Đối với các câu hỏi chung hoặc các vấn đề cấp bách, hãy liên hệ với các tài nguyên Nhóm hỗ trợ của Google Maps Platform. Chỉ những trường hợp gửi qua Nhóm hỗ trợ Google Cloud mới phải tuân thủ SLA (Thỏa thuận mức dịch vụ).
 • Nghiên cứu điều khoản sử dụng.

Thời gian hỗ trợ cho các phiên bản SDK cũ hơn

Trừ khi Google có quy định khác, khi một phiên bản mới của Last Mile Fleet Solution được phát hành, thời gian hỗ trợ cho phiên bản trước sẽ là 4 tháng kể từ ngày phát hành phiên bản mới. Theo quyết định riêng của mình, Google có thể tiếp tục hỗ trợ một phiên bản cũ của Giải pháp Last Mile Fleet trong một khoảng thời gian dài hơn.

Google phát hành các ghi chú phát hành để thông báo cho khách hàng mỗi khi có một bản phát hành mới. Bạn có thể đăng ký nhận thông báo tại Google Cloud Console. Ghi chú phát hành bao gồm ngày mà phiên bản cũ không còn được hỗ trợ. Bạn nên nâng cấp ứng dụng cho tất cả người lái xe trong vòng 4 tháng kể từ ngày phát hành, nghĩa là trước ngày được ghi trong ghi chú phát hành. Phiên bản SDK cũ có thể trả về lỗi sau ngày được chỉ định.

Ví dụ: Giả sử Google công bố ra mắt phiên bản 1.2 vào ngày 10 tháng 4 năm 2018. Ghi chú phát hành cho biết ngày mà các phiên bản cũ hơn sẽ không còn được hỗ trợ. Trong ví dụ này, ngày sẽ không sớm hơn ngày 10 tháng 8 năm 2018.

Liên hệ với nhóm hỗ trợ

Từ trang Hỗ trợ của Nền tảng Google Maps, bạn có thể tạo trường hợp hỗ trợ mớixem, giải quyết, hoặc báo cáo các trường hợp hiện có.

Để quản lý các trường hợp trong Maps Console, bạn sẽ cần phải có một trong những vai trò sau:

 • Chủ sở hữu dự án
 • Người chỉnh sửa dự án
 • Biên tập viên hỗ trợ kỹ thuật
 • Người xem hỗ trợ kỹ thuật

Vai trò Người xem hỗ trợ kỹ thuật chỉ có thể xem thông tin về yêu cầu và không thể tương tác hoặc cập nhật trường hợp theo bất kỳ cách nào.

Để tìm hiểu thêm về các vai trò này, bao gồm cả cách áp dụng, hãy xem phần Cấp quyền truy cập hỗ trợ. Xem phần so sánh các vai trò được đề cập trong tài liệu của Maps.

Tạo trường hợp hỗ trợ

Chủ sở hữu dự án, Người chỉnh sửa dự án và Người chỉnh sửa hỗ trợ kỹ thuật có thể tạo các yêu cầu hỗ trợ. Nếu bạn không có một trong các vai trò này, hãy liên hệ với Chủ sở hữu dự án hoặc Quản trị viên tổ chức để được quyền truy cập.

 1. Truy cập vào trang Tạo yêu cầu của Nhóm hỗ trợ Google Maps Platform trong Cloud Console.
 2. Chọn dự án có liên quan đến câu hỏi của bạn trong thanh thả xuống của Cloud Console.
 3. Điền thông tin chi tiết vào biểu mẫu.
 4. Sau khi tạo yêu cầu hỗ trợ, bạn có thể trao đổi với Nhóm hỗ trợ qua email.

Quản lý yêu cầu của bạn

Xem, giải quyết hoặc chuyển các yêu cầu hỗ trợ của bạn lên Cloud Console. Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ về trường hợp của bạn bằng cách trả lời email về các trường hợp. Trong tương lai, bạn có thể phản hồi các trường hợp trong Cloud Console.

Xem các yêu cầu hỗ trợ

Các yêu cầu của bạn hiển thị trên trang Yêu cầu, trong khi các trường hợp gần đây nhất của bạn cũng hiển thị trên trang Tổng quan về hỗ trợ của Nền tảng Google Maps. Bạn có thể sử dụng trang này để truy cập trang Yêu cầu hỗ trợ. Chọn bất kỳ trường hợp nào để xem chi tiết và tương tác với Bộ phận hỗ trợ Maps.

Các trường hợp thuộc phạm vi của dự án đã chọn, vì vậy, bạn sẽ chỉ thấy các trường hợp được tạo trong dự án đó. Nếu bạn có nhiều dự án và không tìm được yêu cầu hỗ trợ dự kiến, hãy kiểm tra xem bạn có đang xem dự án từ nguồn ban đầu mà bạn đã tạo yêu cầu hỗ trợ hay không.

Chuyển yêu cầu

Nếu cho rằng chúng tôi không xử lý trường hợp của bạn một cách tối ưu, thì bạn có thể báo cáo trường hợp đó. Người quản lý báo cáo sẽ xem xét trường hợp của bạn để đảm bảo rằng trường hợp đã được xử lý đúng cách. Người quản lý báo cáo có thể cung cấp thêm kiến thức chuyên môn hoặc ưu tiên hơn đối với một trường hợp dựa trên yêu cầu kinh doanh, nhưng không thể cho phép các trường hợp ngoại lệ đối với chính sách hoặc điều khoản dịch vụ.

Một giờ sau khi gửi yêu cầu, bạn có thể chuyển yêu cầu đó lên cấp trên. Sử dụng nút Chuyển lên ở chân trang email hỗ trợ, trong email xác nhận tạo email hoặc trong bất kỳ phản hồi nào cho trường hợp này. Bạn cũng có thể nhấp vào nút 'Chuyển lên trên' ở đầu trang Chi tiết về trường hợp của bạn.

Giải quyết trường hợp

Nếu trường hợp của bạn không còn cần hỗ trợ, bạn có thể thông báo cho bộ phận Hỗ trợ qua email hoặc nhấp vào nút 'Giải quyết' ở đầu trang Chi tiết về trường hợp của mình.

Cấp quyền truy cập hỗ trợ

Chủ sở hữu dự án hoặc Quản trị viên tổ chức có thể cấp tất cả vai trò có sẵn trên trang IAM.

 1. Mở trang IAM trong Cloud Console.
 2. Chọn Select a project > chọn một dự án từ trình đơn thả xuống > Open.
 3. Chọn Thêm, sau đó nhập địa chỉ email của thành viên mới.
  • Bạn có thể thêm cá nhân, tài khoản dịch vụ hoặc Google Groups làm thành viên, nhưng mỗi dự án phải có ít nhất một cá nhân làm thành viên.
 4. Chọn vai trò của thành viên. Để bảo mật tốt nhất, bạn nên cấp cho thành viên các quyền thấp nhất cần thiết. Thành viên có quyền của Chủ sở hữu dự án có thể quản lý mọi khía cạnh của dự án, bao gồm cả việc tắt dự án.
  • Để cấp quyền cho Chủ sở hữu dự án hoặc Trình chỉnh sửa dự án, hãy chọn vai trò thích hợp trong Dự án.
  • Để hạn chế quyền của thành viên đối với việc gửi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, hãy chọn vai trò Tech Support Editor trong Support.
 5. Lưu các thay đổi.

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ thanh toán với tư cách là Quản trị viên thanh toán

Vai trò Quản trị viên thanh toán không cấp quyền tạo yêu cầu hỗ trợ trên tài khoản thanh toán của họ, vì quyền truy cập vào Dịch vụ hỗ trợ (Kỹ thuật hoặc Thanh toán) dựa trên quyền của dự án và được cấp cho Chủ sở hữu dự án, Người chỉnh sửa dự án hoặc Người chỉnh sửa hỗ trợ kỹ thuật trên dự án liên kết với tài khoản thanh toán. Nếu bạn không có quyền truy cập vào bất kỳ dự án nào được liên kết với tài khoản thanh toán:

 1. Tạo dự án mới. Bạn tự động được chỉ định vai trò Chủ sở hữu dự án cho dự án này.
 2. Hãy bật tính năng thanh toán cho dự án mới của bạn bằng tài khoản thanh toán dùng cho các dự án khác trong nhóm của bạn.
 3. Bật API Maps từ dự án mới này.

Tìm hiểu cách tạo một dự án, bật tính năng thanh toán cho dự án đó và bật một API.

Vì bạn là Chủ sở hữu dự án cho dự án mới này, nên bạn có quyền truy cập vào tính năng hỗ trợ API Maps để tạo hồ sơ từ dự án mới đó và có thể đặt câu hỏi về tài khoản thanh toán được đính kèm với dự án đó.

Giờ hỗ trợ

Bạn có thể liên hệ với nhóm hỗ trợ bằng cách gửi yêu cầu hỗ trợ trong Cloud Console.

 • Nhóm hỗ trợ làm việc vào các ngày trong tuần và làm việc từ thứ Hai 9 giờ sáng giờ Tokyo đến 5 giờ chiều thứ Sáu theo giờ Thái Bình Dương (24/5), ngoại trừ các ngày lễ khu vực.
 • Ngoài việc sử dụng dịch vụ hỗ trợ 24/5, bạn có thể yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật về các vấn đề nghiêm trọng vào cuối tuần và các ngày lễ theo khu vực (24x7), thông qua Google Cloud Console, với thời gian phản hồi là 1 giờ.

Câu hỏi về quyền riêng tư

Đối với các câu hỏi liên quan đến quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng Biểu mẫu yêu cầu thông tin về quyền riêng tư đối với dữ liệu.

Điều khoản sử dụng

Để bạn tham khảo: