Các lựa chọn hỗ trợ cho giải pháp của Last Mile Fleet

Yêu cầu trợ giúp

Bạn cảm thấy khó sử dụng SDK này? Bạn có thể chọn trong số nhiều cách để yêu cầu trợ giúp về ứng dụng.

 • Google khuyến khích bạn liên hệ với đối tác của mình nếu có. Nếu không, hãy liên hệ với Nhóm hỗ trợ Nền tảng Google Maps.
 • Kiểm tra xem Ghi chú phát hành có thông tin mới dành cho bạn hay không.
 • Hãy tìm phiên bản mới nhất trong thư mục tải xuống các bản dựng sản xuất SDK của Google Maps.
 • Nếu bạn có câu hỏi chung về việc phát triển hoặc gặp vấn đề khẩn cấp, hãy liên hệ với các tài nguyên của Nhóm hỗ trợ Nền tảng Google Maps. Chỉ những yêu cầu được gửi qua bộ phận Hỗ trợ của Google Cloud mới phải tuân thủ SLA (Thoả thuận mức độ cung cấp dịch vụ).
 • Tìm hiểu điều khoản sử dụng.

Khoảng thời gian hỗ trợ đối với các phiên bản SDK cũ hơn

Trừ phi Google có quy định khác, khi phiên bản mới của giải pháp Last Mile Fleet được phát hành, thời gian hỗ trợ cho phiên bản trước đó sẽ là 4 tháng kể từ ngày phát hành phiên bản mới. Tuỳ theo quyết định của mình, Google có thể chọn tiếp tục hỗ trợ một phiên bản cũ hơn của Giải pháp quy trình quản lý gần đây nhất trong thời gian dài hơn.

Google phát hành ghi chú phát hành để thông báo cho khách hàng mỗi khi ra mắt bản phát hành mới. Bạn có thể đăng ký để nhận thông báo tại Google Cloud Console. Ghi chú phát hành nêu rõ ngày mà phiên bản cũ không còn được hỗ trợ. Bạn nên nâng cấp ứng dụng cho tất cả trình điều khiển xe của mình trong vòng 4 tháng kể từ ngày phát hành, tức là trước ngày đã chỉ định trong ghi chú phát hành. Phiên bản SDK cũ hơn có thể trả về lỗi sau ngày cụ thể.

Ví dụ: Giả sử Google thông báo phát hành phiên bản 1.2 vào ngày 10 tháng 4 năm 2018. Ghi chú phát hành cho biết ngày mà các phiên bản cũ không còn được hỗ trợ. Trong ví dụ này, ngày sẽ không sớm hơn ngày 10 tháng 8 năm 2018.

Liên hệ với nhóm hỗ trợ

Trên trang Hỗ trợ của Nền tảng Google Maps, bạn có thể tạo yêu cầu hỗ trợ mớixem, resolve hoặc báo cáo các trường hợp hiện có.

Để quản lý các yêu cầu trong Maps Console, bạn cần có một trong các vai trò sau:

 • Chủ sở hữu dự án
 • Trình chỉnh sửa dự án
 • Biên tập viên hỗ trợ kỹ thuật
 • Người xem hỗ trợ kỹ thuật

Vai trò Người xem hỗ trợ kỹ thuật chỉ có thể xem thông tin về trường hợp và không thể tương tác hoặc cập nhật trường hợp theo bất kỳ cách nào.

Để tìm hiểu thêm về các vai trò này, bao gồm cả cách đăng ký các vai trò này, hãy xem bài viết Cấp quyền truy cập hỗ trợ. Xem bảng so sánh các vai trò được đề cập trong tài liệu của Maps.

Tạo yêu cầu hỗ trợ

Chủ dự án, Người chỉnh sửa dự án và Người chỉnh sửa hỗ trợ kỹ thuật có thể tạo yêu cầu hỗ trợ. Nếu bạn không có một trong những vai trò này, hãy liên hệ với Chủ sở hữu dự án hoặc Quản trị viên tổ chức để có quyền truy cập.

 1. Truy cập vào trang Hỗ trợ nền tảng Google Maps Tạo trường hợp trong Cloud Console.
 2. Chọn dự án liên quan đến câu hỏi của bạn trong thanh thả xuống ở trên cùng của Cloud Console.
 3. Điền thông tin chi tiết vào biểu mẫu.
 4. Sau khi yêu cầu của bạn được tạo, bạn có thể liên hệ với Nhóm hỗ trợ qua email.

Quản lý các trường hợp của bạn

Xem, giải quyết hoặc chuyển các yêu cầu hỗ trợ lên cấp trên từ Bảng điều khiển Google Cloud. Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ về trường hợp của bạn bằng cách trả lời các email yêu cầu. Trong tương lai, bạn có thể chờ phản hồi các trường hợp trong Cloud Console.

Xem các trường hợp

Các trường hợp của bạn xuất hiện trên trang Trường hợp, trong khi các trường hợp gần đây nhất cũng xuất hiện trên trang Tổng quan về bộ phận hỗ trợ Nền tảng Google Maps. Bạn có thể sử dụng trang này để chuyển đến trang Trường hợp. Chọn trường hợp bất kỳ để xem thông tin chi tiết về trường hợp đó và tương tác với Nhóm hỗ trợ Maps.

Các trường hợp nằm trong phạm vi dự án đã chọn, nên bạn sẽ chỉ thấy các trường hợp được tạo trong dự án đó. Nếu bạn có nhiều dự án và không tìm được yêu cầu hỗ trợ dự kiến, hãy kiểm tra xem liệu bạn có đang xem dự án đó từ nơi ban đầu bạn đã tạo yêu cầu hỗ trợ hay không.

Chuyển lên cấp trên một trường hợp

Nếu cho rằng trường hợp của mình chưa được xử lý một cách tối ưu, bạn có thể chuyển trường hợp đó lên cấp trên. Người quản lý trường hợp chuyển lên cấp trên sẽ xem xét trường hợp của bạn để đảm bảo trường hợp đó được xử lý đúng cách. Người quản lý trường hợp chuyển lên cấp trên có thể cung cấp thêm chuyên môn hoặc ưu tiên tốt hơn cho một trường hợp tuỳ theo yêu cầu của doanh nghiệp, nhưng không thể cho phép trường hợp ngoại lệ đối với các chính sách hoặc điều khoản dịch vụ.

Một giờ sau khi yêu cầu được gửi lần đầu, bạn có thể chuyển yêu cầu đó lên cấp trên. Hãy dùng nút Báo cáo ở chân trang của email hỗ trợ, trong email xác nhận việc tạo yêu cầu hỗ trợ hoặc trong bất kỳ phản hồi nào cho yêu cầu đó. Bạn cũng có thể nhấp vào nút "Chuyển tiếp" ở đầu trang Chi tiết trường hợp cho trường hợp của bạn.

Giải quyết trường hợp

Nếu trường hợp của bạn không còn cần hỗ trợ nữa, bạn có thể thông báo cho bộ phận Hỗ trợ qua email hoặc bạn có thể nhấp vào nút 'Giải quyết' ở đầu trang Chi tiết trường hợp cho trường hợp của bạn.

Cấp quyền truy cập hỗ trợ

Chủ sở hữu dự án hoặc Quản trị viên tổ chức có thể cấp tất cả các vai trò hiện có trên trang IAM.

 1. Mở trang IAM trong Cloud Console.
 2. Chọn Select a project (Chọn dự án) > chọn một dự án trong trình đơn thả xuống > Open (Mở).
 3. Chọn Thêm, sau đó nhập địa chỉ email của thành viên mới.
  • Bạn có thể thêm cá nhân, tài khoản dịch vụ hoặc nhóm Google làm thành viên, nhưng mỗi dự án phải có ít nhất một cá nhân làm thành viên.
 4. Chọn vai trò của thành viên. Để có những phương pháp bảo mật tốt nhất, bạn nên cấp cho thành viên các quyền thấp nhất cần thiết. Các thành viên có quyền Chủ sở hữu dự án có thể quản lý mọi khía cạnh của dự án, bao gồm cả việc tắt dự án.
  • Để cấp quyền Chủ sở hữu dự án hoặc Người chỉnh sửa dự án, hãy chọn vai trò thích hợp trong Dự án.
  • Để chỉ cho phép thành viên gửi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, hãy chọn vai trò Người chỉnh sửa hỗ trợ kỹ thuật trong phần Hỗ trợ.
 5. Lưu các thay đổi.

Liên hệ với nhóm hỗ trợ thanh toán với tư cách là quản trị viên thanh toán

Vai trò Quản trị viên thanh toán không cấp quyền tạo yêu cầu hỗ trợ trên tài khoản thanh toán, vì quyền truy cập vào Dịch vụ hỗ trợ (Kỹ thuật hoặc Thanh toán) dựa trên quyền của dự án và được cấp cho Chủ dự án, Người chỉnh sửa dự án hoặc Người chỉnh sửa hỗ trợ kỹ thuật của một dự án liên kết với tài khoản thanh toán. Nếu bạn không có quyền truy cập vào bất kỳ dự án nào được liên kết với tài khoản thanh toán:

 1. Tạo một dự án mới. Bạn sẽ tự động được chỉ định vai trò Chủ sở hữu dự án cho dự án này.
 2. Bật tính năng thanh toán cho dự án mới bằng tài khoản thanh toán dùng cho các dự án khác của nhóm.
 3. Bật API Maps từ dự án mới này.

Tìm hiểu cách tạo dự án, bật tính năng thanh toán cho dự án và bật API.

Vì là Chủ sở hữu dự án của dự án mới này, nên bạn có quyền tạo yêu cầu hỗ trợ API Maps từ dự án mới đó và có thể đặt câu hỏi về tài khoản thanh toán liên kết với dự án đó.

Giờ hỗ trợ có sẵn

Bạn có thể liên hệ với nhóm hỗ trợ bằng cách gửi yêu cầu trong Cloud Console.

 • Nhóm hỗ trợ làm việc vào các ngày trong tuần và làm việc từ 9 giờ sáng thứ Hai theo giờ Tokyo đến 5 giờ chiều thứ Sáu theo giờ Thái Bình Dương (24x5), ngoại trừ các ngày lễ của khu vực.
 • Ngoài quyền sử dụng dịch vụ hỗ trợ 24x5, bạn còn có thể sử dụng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho các vấn đề nghiêm trọng vào cuối tuần và các ngày lễ ở khu vực (24x7) thông qua Google Cloud Console với thời gian phản hồi là 1 giờ.

Câu hỏi về quyền riêng tư

Đối với các câu hỏi liên quan đến quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu, bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua Biểu mẫu yêu cầu quyền riêng tư đối với dữ liệu.

Điều khoản sử dụng

Để bạn tham khảo: