Tổng quan về báo cáo và giám sát

Bạn cần thường xuyên xem lại mức sử dụng, hạn mức và thông tin thanh toán của API Nền tảng Google Maps. Thông tin này giúp bạn đo lường mức sử dụng API, không vượt quá giới hạn tiêu thụ định sẵn và kiểm soát chi phí nhờ ngân sách dự kiến. Việc xem xét thông tin này cũng có thể cảnh báo cho bạn về mọi tương tác không mong muốn có thể xảy ra giữa các ứng dụng của bạn và các dịch vụ trên Nền tảng Google Maps.

Nền tảng Maps cung cấp hai công cụ có thể giúp bạn xem xét mức sử dụng, hạn mức và thông tin thanh toán:

 • Báo cáo: Một nhóm các báo cáo trực quan được xác định trước cho phép bạn dễ dàng xem mức sử dụng API, hạn mức và thông tin thanh toán cơ bản trong Google Cloud Console. Bạn có thể nhanh chóng xác định số lệnh gọi API, xem tiến độ của mình trong việc đạt đến hạn mức sử dụng API và theo dõi mức sử dụng thanh toán theo thời gian.
 • Giám sát: Một bộ công cụ, cả trong Cloud Console và thông qua API, cho phép bạn giám sát mức sử dụng, hạn mức và thông tin thanh toán của API, đồng thời xác định các cảnh báo khi bất kỳ chỉ số nào trong số này đạt đến giới hạn định sẵn.

  Tính năng giám sát giúp bạn tạo trang tổng quan theo dõi tuỳ chỉnh của riêng mình, trình bày các chỉ số của bạn dưới dạng nhiều loại biểu đồ. Bạn cũng có thể gửi thông báo cảnh báo, chẳng hạn như email hoặc tin nhắn văn bản SMS, khi một chỉ số vượt quá ngưỡng định sẵn.

Báo cáo

Báo cáo trong Nền tảng Maps cung cấp một bộ báo cáo trực quan được xác định trước cho phép bạn dễ dàng xem thông tin cơ bản về mức sử dụng API, hạn mức và thông tin thanh toán trong Cloud Console. Xem báo cáo về mức sử dụng, hạn mức và số thanh toán của API Nền tảng Maps bằng cách sử dụng Bảng điều khiển Cloud.

Báo cáo về API và dịch vụ

Báo cáo API và dịch vụ của Cloud Console cung cấp chỉ số về mức sử dụng cho tất cả các API được bật cho dự án của bạn, bao gồm API và SDK trên Nền tảng Maps cũng như tất cả các API và dịch vụ khác của Google.

Hình ảnh này cho thấy báo cáo về API và dịch vụ.

Ảnh chụp màn hình trang Monitoring API (API giám sát) trong Google Cloud Console, trong đó cho thấy trang tổng quan về báo cáo API và dịch vụ. Báo cáo này trình bày các biểu đồ riêng biệt về Lưu lượng truy cập, Lỗi và Độ trễ trung bình. Những biểu đồ này có thể hiển thị dữ liệu trong một giờ cho đến 30 ngày.

Hạn mức

Hạn mức sẽ đặt giới hạn về số lượng yêu cầu mà dự án của bạn có thể thực hiện tới API Nền tảng Maps. Có thể giới hạn yêu cầu theo 3 cách:

 • Mỗi ngày
 • Mỗi phút
 • /người dùng/phút (nếu có)

Chỉ các yêu cầu thành công và các yêu cầu gây ra lỗi máy chủ mới được tính vào hạn mức. Các yêu cầu không xác thực được không được tính vào hạn mức.

Mức sử dụng hạn mức được hiển thị trong biểu đồ trên trang báo cáo Hạn mức trong Cloud Console.

Ảnh chụp màn hình trang Hạn mức của Maps trong Google Cloud Console. Bảng này cho biết hạn mức theo API bằng cách sử dụng bộ chọn, sau đó cho thấy lượt tải bản đồ tương ứng với hạn mức đã đặt cho API liên quan.

Thanh toán

Báo cáo Thanh toán của Cloud Console cung cấp thông tin thanh toán và chi phí liên quan cho dự án mà bạn đã chọn.

Trang Báo cáo thanh toán trên đám mây giúp bạn xem chi phí sử dụng Google Cloud Platform cho tất cả dự án liên kết với tài khoản thanh toán Cloud. Để xem các xu hướng chi phí quan trọng, bạn có thể chọn một phạm vi dữ liệu, chỉ định phạm vi thời gian, định cấu hình bộ lọc biểu đồ và nhóm theo dự án, dịch vụ, SKU hoặc vị trí.

Báo cáo thanh toán trong Cloud có thể giúp bạn trả lời những câu hỏi như sau:

 • Mức chi tiêu trên Google Cloud Platform trong tháng hiện tại của tôi có xu hướng như thế nào?
 • Dự án nào có chi phí cao nhất trong tháng trước?
 • Chi phí dự đoán cho tôi trong tương lai là bao nhiêu dựa trên xu hướng trước đây?
 • Tôi đang chi tiêu bao nhiêu theo khu vực?

Hình ảnh này cho thấy báo cáo Thanh toán.

Ảnh chụp màn hình trang Thanh toán của Maps trong Bảng điều khiển Google Cloud. Trường này cung cấp thông tin thanh toán
 cho một tháng theo lịch của tất cả dự án.

Giám sát

Giải pháp giám sát trên đám mây thu thập thông tin đo lường về dịch vụ của bạn và tài nguyên Google Cloud Platform mà bạn sử dụng. Ví dụ: bạn có thể theo dõi các lệnh gọi API hoặc hạn mức sử dụng trong một khoảng thời gian chỉ định.

Bạn không chỉ có thể xác định các chỉ số và biểu đồ tuỳ chỉnh mà còn có thể xác định cảnh báo. Bạn có thể dùng cảnh báo để gửi thông báo khi hiệu suất của một dịch vụ không đáp ứng các tiêu chí mà bạn xác định. Ví dụ: bạn có thể gửi thông báo dưới dạng email, tin nhắn văn bản đến Ứng dụng Cloud Console dành cho thiết bị di động và các tuỳ chọn khác.

Chỉ số

Trong giải pháp Giám sát trên đám mây:

 • Chỉ số mô tả chỉ số sẽ được đo lường. Ví dụ về các chỉ số: số lệnh gọi đến một API, tỷ lệ phần trăm hạn mức sử dụng đã tiêu thụ hoặc mức sử dụng CPU của máy ảo.
 • Chuỗi thời gian là một cấu trúc dữ liệu chứa các phép đo có dấu thời gian của một chỉ số và thông tin về nguồn cũng như ý nghĩa của các phép đo đó.

Để khám phá dữ liệu chỉ số, hãy tạo biểu đồ bằng Trình khám phá chỉ số. Ví dụ: để xem số lượng yêu cầu của một API trong khoảng thời gian một phút trong một giờ qua, hãy sử dụng Trình khám phá chỉ số để tạo biểu đồ cho thấy dữ liệu gần đây nhất.

Ảnh chụp màn hình một biểu đồ dạng đường tuỳ chỉnh thể hiện số lượng API. Biểu đồ có thể hiển thị dữ liệu từ 1 giờ đến 6 tuần hoặc trong một khung thời gian tuỳ chỉnh.

Trang tổng quan

Trang tổng quan cho phép bạn xem và theo dõi dữ liệu chuỗi thời gian dưới dạng tập hợp biểu đồ. Để tạo trang tổng quan tuỳ chỉnh, bạn có thể sử dụng Cloud Console hoặc Cloud Monitoring API.

Hình ảnh sau đây là một trang tổng quan tuỳ chỉnh có hai biểu đồ: biểu đồ hạn mức ở bên trái và biểu đồ số lượng API ở bên phải.

Ảnh chụp màn hình về một trang tổng quan tuỳ chỉnh, trong đó hiển thị 2 biểu đồ. Biểu đồ bên trái là biểu đồ hạn mức,
 còn biểu đồ bên phải là biểu đồ về mức sử dụng API. Cả hai biểu đồ đều liệt kê các điểm thời gian trên trục hoành.

Cảnh báo

Để nhận thông báo khi hiệu suất của một dịch vụ không đáp ứng các tiêu chí mà bạn xác định, hãy tạo một chính sách cảnh báo. Ví dụ: bạn có thể tạo một chính sách cảnh báo để thông báo cho nhóm trực điện thoại khi độ trễ thứ 90 của độ trễ của phản hồi HTTP 200 từ dịch vụ của bạn vượt quá 100 mili giây.

Tính năng cảnh báo giúp bạn kịp thời nhận biết các sự cố trong ứng dụng đám mây, nhờ đó, bạn có thể nhanh chóng giải quyết sự cố.

Dịch vụ Giám sát trên đám mây hỗ trợ nhiều loại cảnh báo, chẳng hạn như:

 • Cảnh báo về ngưỡng chỉ số: Gửi cảnh báo nếu một chỉ số tăng lên hoặc giảm xuống dưới một giá trị trong một khoảng thời gian cụ thể hoặc một chỉ số tăng hay giảm theo tỷ lệ phần trăm xác định trước.
 • Cảnh báo ngân sách: Kích hoạt thông báo khi chi phí vượt quá một tỷ lệ phần trăm ngân sách.
 • Cảnh báo hạn mức: Gửi thông báo khi mức sử dụng của bạn đạt đến hạn mức.

Các bước tiếp theo