ספריית תצוגה חזותית

סקירה כללית

ה-API של JavaScript של מפות Google משתמש בספריות כדי לספק תכונות נוספות. הספרייה visualization כוללת את המחלקה HeatmapLayer, שבה אפשר להשתמש כדי להמחיש את עוצמת הנתונים בנקודות גיאוגרפיות.

לדוגמה, במדריך למיפוי של רעידות אדמה נעשה שימוש במחלקה HeatMapLayer כדי להציג את המיקומים והעוצמה של רעידות האדמה, והוראות מפורטות לקודים.

שימוש בספרייה

ספריית התצוגה החזותית היא ספרייה עצמאית, בנפרד מקוד ה-API הראשי של Maps JavaScript. כדי להשתמש בפונקציונליות שנכללת בספרייה הזו, קודם כל צריך לטעון אותה באמצעות הפרמטר libraries בכתובת ה-URL של מגף האתחול של Maps JavaScript API:

<script async
    src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&libraries=visualization&callback=initMap">
</script>