פלאגין של Secrets Gradle

Google ממליצה מאוד לא לבדוק מפתח API במערכת בקרת הגרסאות. במקום זאת, יש לאחסן אותו בקובץ secrets.properties מקומי, שנמצא בספריית הבסיס של הפרויקט, אבל לא נכלל בניהול הגרסאות, ואז להשתמש ב-Secrets Gradle Plugin for Android כדי לקרוא את מפתח ה-API.

הפלאגין Secrets Gradle ל-Android קורא סודות, כולל מפתח ה-API, מקובץ מאפיינים שלא נכנס למערכת לניהול גרסאות. לאחר מכן הפלאגין חושף את המאפיינים האלה כמשתנים במחלקה BuildConfig שנוצרה על ידי Gradle ובקובץ המניפסט של Android.

דוגמה מלאה לשימוש בפלאגין Secrets Gradle ל-Android כדי לגשת למפתח API, ראו הגדרת פרויקט ב-Android Studio.

התקנה ושימוש

כדי להתקין את הפלאגין Secrets Gradle ל-Android בפרויקט של מפות Google:

 1. ב-Android Studio, פותחים את הקובץ build.gradle או build.gradle.kts ברמה העליונה ומוסיפים את הקוד הבא לרכיב dependencies בקטע buildscript.

  מגניב

  buildscript {
    dependencies {
      classpath "com.google.android.libraries.mapsplatform.secrets-gradle-plugin:secrets-gradle-plugin:2.0.1"
    }
  }

  Kotlin

  buildscript {
    dependencies {
      classpath("com.google.android.libraries.mapsplatform.secrets-gradle-plugin:secrets-gradle-plugin:2.0.1")
    }
  }
  
 2. פותחים את הקובץ build.gradle ברמת המודול ומוסיפים את הקוד הבא לרכיב plugins.

  מגניב

  plugins {
    // ...
    id 'com.google.android.libraries.mapsplatform.secrets-gradle-plugin'
  }

  Kotlin

  plugins {
    id("com.google.android.libraries.mapsplatform.secrets-gradle-plugin")
  }
 3. בקובץ build.gradle ברמת המודול, מוודאים ש-targetSdk ו-compileSdk מוגדרים ל-34.
 4. שומרים את הקובץ ומסנכרנים את הפרויקט עם Gradle.
 5. פותחים את הקובץ secrets.properties בספרייה ברמה העליונה ומוסיפים את הקוד הבא. מחליפים את YOUR_API_KEY במפתח ה-API. אפשר לאחסן את המפתח בקובץ הזה כי אין אפשרות לבדוק את secrets.properties במערכת לניהול גרסאות.
  MAPS_API_KEY=YOUR_API_KEY
 6. שומרים את הקובץ.
 7. יוצרים את הקובץ local.defaults.properties בספרייה ברמה העליונה, באותה תיקייה שבה נמצא הקובץ secrets.properties, ולאחר מכן מוסיפים את הקוד הבא.

  MAPS_API_KEY=DEFAULT_API_KEY

  מטרת הקובץ הזה היא לספק מיקום גיבוי למפתח ה-API אם הקובץ secrets.properties לא נמצא כדי שגרסאות build לא ייכשלו. מצב כזה יכול לקרות אם משכפלים את האפליקציה ממערכת לניהול גרסאות, ללא secrets.properties ועדיין לא יצרת קובץ secrets.properties באופן מקומי כדי לספק את מפתח ה-API.

 8. שומרים את הקובץ.
 9. בקובץ AndroidManifest.xml, נכנסים אל com.google.android.geo.API_KEY ומעדכנים את android:value attribute. אם התג <meta-data> לא קיים, יוצרים אותו כצאצא של התג <application>.
  <meta-data
    android:name="com.google.android.geo.API_KEY"
    android:value="${MAPS_API_KEY}" />

  Note: com.google.android.geo.API_KEY is the recommended metadata name for the API key. A key with this name can be used to authenticate to multiple Google Maps-based APIs on the Android platform, including the Maps SDK for Android. For backwards compatibility, the API also supports the name com.google.android.maps.v2.API_KEY. This legacy name allows authentication to the Android Maps API v2 only. An application can specify only one of the API key metadata names. If both are specified, the API throws an exception.

 10. In Android Studio, open your module-level build.gradle or build.gradle.kts file and edit the secrets property. If the secrets property does not exist, add it.

  Edit the properties of the plugin to set propertiesFileName to secrets.properties, set defaultPropertiesFileName to local.defaults.properties, and set any other properties.

  Groovy

  secrets {
    // Optionally specify a different file name containing your secrets.
    // The plugin defaults to "local.properties"
    propertiesFileName = "secrets.properties"
  
    // A properties file containing default secret values. This file can be
    // checked in version control.
    defaultPropertiesFileName = "local.defaults.properties"
  
    // Configure which keys should be ignored by the plugin by providing regular expressions.
    // "sdk.dir" is ignored by default.
    ignoreList.add("keyToIgnore") // Ignore the key "keyToIgnore"
    ignoreList.add("sdk.*")    // Ignore all keys matching the regexp "sdk.*"
  }
      

  Kotlin

  secrets {
    // Optionally specify a different file name containing your secrets.
    // The plugin defaults to "local.properties"
    propertiesFileName = "secrets.properties"
  
    // A properties file containing default secret values. This file can be
    // checked in version control.
    defaultPropertiesFileName = "local.defaults.properties"
  
    // Configure which keys should be ignored by the plugin by providing regular expressions.
    // "sdk.dir" is ignored by default.
    ignoreList.add("keyToIgnore") // Ignore the key "keyToIgnore"
    ignoreList.add("sdk.*")    // Ignore all keys matching the regexp "sdk.*"
  }
      

המאמרים הבאים