איך מגדירים פרויקט Android Studio

בדף הזה נסביר איך להגדיר בפרויקט Android Studio להשתמש ב-SDK של מפות Google ל-Android בלי להשתמש בתבנית של מפות Google שמפורטת במדריך למתחילים.

התבנית של מפות Google מגדירה באופן אוטומטי מפה בסיסית ומוסיפה אותה לפרויקט חדש ב-Android Studio. עם זאת, אפשר גם להוסיף מפה לפרויקט Android עם תבנית אחרת של Android Studio. כדי לעשות זאת, צריך להגדיר את הפרויקט באופן ידני ואז להוסיף את המפה.

שלב 1: הגדרת Android Studio

במסמך הזה מתוארת סביבת פיתוח באמצעות Android Studio Hdgehog והפלאגין של Android Gradle גרסה 8.2.

שלב 2. הגדרת ה-SDK

ה-SDK של מפות Google ל-Android זמין דרך מאגר Maven של Google. כדי להוסיף את ה-SDK לאפליקציה:

 1. בקובץ settings.gradle ברמה העליונה, כוללים את פורטל הפלאגין של Gradle, את המאגר של Google Maven ואת המאגר המרכזי של Maven בקטע pluginManagement. הבלוק pluginManagement חייב להופיע לפני כל הצהרה אחרת בסקריפט.
  pluginManagement {
    repositories {
      gradlePluginPortal()
      google()
      mavenCentral()
    }
  } 
 2. בקובץ settings.gradle ברמה העליונה, כוללים את מאגר Maven של Google ואת המאגר המרכזי של Maven בבלוק dependencyResolutionManagement:
  dependencyResolutionManagement {
    repositoriesMode.set(RepositoriesMode.FAIL_ON_PROJECT_REPOS)
    repositories {
      google()
      mavenCentral()
    }
  } 
 3. בקובץ build.gradle ברמת המודול, מוסיפים את התלות של Google Play Services ב-SDK של מפות Google ל-Android.

  מגניב

  dependencies {
  
    // Maps SDK for Android
    implementation 'com.google.android.gms:play-services-maps:19.0.0'
  }

  Kotlin

  dependencies {
  
    // Maps SDK for Android
    implementation("com.google.android.gms:play-services-maps:18.2.0")
  }
 4. בקובץ build.gradle ברמת המודול, מגדירים את compileSdk ואת minSdk לערכים הבאים:

  מגניב

  android {
    compileSdk 34
  
    defaultConfig {
      minSdk 21
      // ...
    }
  }

  Kotlin

  android {
    compileSdk = 34
  
    defaultConfig {
      minSdk = 21
      // ...
    }
  }
 5. בקטע buildFeatures בקובץ build.gradle ברמת המודול, מוסיפים את המחלקה BuildConfig, שבעזרתה ניתן לגשת לערכי המטא-נתונים שמוגדרים בהמשך התהליך הזה:

  מגניב

  android {
   // ...
   buildFeatures {
    buildConfig true
    // ...
   }
  }

  Kotlin

  android {
   // ...
   buildFeatures {
    buildConfig = true
    // ...
   }
  }

שלב 3: מוסיפים את מפתח ה-API לפרויקט

בקטע הזה נסביר איך לאחסן את מפתח ה-API כדי שהאפליקציה תוכל להפנות אליו באופן מאובטח. אסור לבדוק את מפתח ה-API במערכת לניהול גרסאות. לכן מומלץ לשמור אותו בקובץ secrets.properties, שנמצא בתיקיית השורש של הפרויקט. למידע נוסף על הקובץ secrets.properties ראו קובצי מאפייני Gradle.

כדי לייעל את המשימה הזו, מומלץ להשתמש בפלאגין של Secrets Gradle ל-Android.

כדי להתקין את הפלאגין Secrets Gradle ל-Android בפרויקט במפות Google:

 1. ב-Android Studio, פותחים את הקובץ build.gradle או build.gradle.kts ברמה העליונה, ומוסיפים את הקוד הבא לרכיב dependencies בקטע buildscript.

  מגניב

  buildscript {
    dependencies {
      classpath "com.google.android.libraries.mapsplatform.secrets-gradle-plugin:secrets-gradle-plugin:2.0.1"
    }
  }

  Kotlin

  buildscript {
    dependencies {
      classpath("com.google.android.libraries.mapsplatform.secrets-gradle-plugin:secrets-gradle-plugin:2.0.1")
    }
  }
  
 2. פותחים את הקובץ build.gradle ברמת המודול ומוסיפים את הקוד הבא לרכיב plugins.

  מגניב

  plugins {
    // ...
    id 'com.google.android.libraries.mapsplatform.secrets-gradle-plugin'
  }

  Kotlin

  plugins {
    id("com.google.android.libraries.mapsplatform.secrets-gradle-plugin")
  }
 3. בקובץ build.gradle ברמת המודול, מוודאים שהערכים targetSdk ו-compileSdk מוגדרים ל-34.
 4. שומרים את הקובץ ומסנכרנים את הפרויקט עם Gradle.
 5. פותחים את הקובץ secrets.properties בספרייה שברמה העליונה ומוסיפים את הקוד הבא. מחליפים את YOUR_API_KEY במפתח ה-API שלכם. אפשר לאחסן את המפתח בקובץ הזה כי הבדיקה של secrets.properties לא נכללת במערכת לניהול גרסאות.
  MAPS_API_KEY=YOUR_API_KEY
 6. שומרים את הקובץ.
 7. יוצרים את הקובץ local.defaults.properties בספרייה שברמה העליונה, את אותה התיקייה שבה נמצא הקובץ secrets.properties, ואז מוסיפים את הקוד הבא.

  MAPS_API_KEY=DEFAULT_API_KEY

  מטרת הקובץ הזה היא לספק מיקום לגיבוי של מפתח ה-API אם הקובץ secrets.properties לא נמצא, כדי שגרסאות ה-build לא ייכשלו. מצב כזה יכול לקרות אם משכפלים את האפליקציה ממערכת לניהול גרסאות שכתוצאה מכך להשמיט את secrets.properties ועדיין לא יצרתם קובץ secrets.properties באופן מקומי כדי לספק את מפתח ה-API שלכם.

 8. שומרים את הקובץ.
 9. בקובץ AndroidManifest.xml, עוברים אל com.google.android.geo.API_KEY ומעדכנים את android:value attribute. אם התג <meta-data> לא קיים, צריך ליצור אותו כצאצא של התג <application>.
  <meta-data
    android:name="com.google.android.geo.API_KEY"
    android:value="${MAPS_API_KEY}" />

  Note: com.google.android.geo.API_KEY is the recommended metadata name for the API key. A key with this name can be used to authenticate to multiple Google Maps-based APIs on the Android platform, including the Maps SDK for Android. For backwards compatibility, the API also supports the name com.google.android.maps.v2.API_KEY. This legacy name allows authentication to the Android Maps API v2 only. An application can specify only one of the API key metadata names. If both are specified, the API throws an exception.

 10. In Android Studio, open your module-level build.gradle or build.gradle.kts file and edit the secrets property. If the secrets property does not exist, add it.

  Edit the properties of the plugin to set propertiesFileName to secrets.properties, set defaultPropertiesFileName to local.defaults.properties, and set any other properties.

  Groovy

  secrets {
    // Optionally specify a different file name containing your secrets.
    // The plugin defaults to "local.properties"
    propertiesFileName = "secrets.properties"
  
    // A properties file containing default secret values. This file can be
    // checked in version control.
    defaultPropertiesFileName = "local.defaults.properties"
  
    // Configure which keys should be ignored by the plugin by providing regular expressions.
    // "sdk.dir" is ignored by default.
    ignoreList.add("keyToIgnore") // Ignore the key "keyToIgnore"
    ignoreList.add("sdk.*")    // Ignore all keys matching the regexp "sdk.*"
  }
      

  Kotlin

  secrets {
    // Optionally specify a different file name containing your secrets.
    // The plugin defaults to "local.properties"
    propertiesFileName = "secrets.properties"
  
    // A properties file containing default secret values. This file can be
    // checked in version control.
    defaultPropertiesFileName = "local.defaults.properties"
  
    // Configure which keys should be ignored by the plugin by providing regular expressions.
    // "sdk.dir" is ignored by default.
    ignoreList.add("keyToIgnore") // Ignore the key "keyToIgnore"
    ignoreList.add("sdk.*")    // Ignore all keys matching the regexp "sdk.*"
  }
      

שלב 4: עדכון קובץ המניפסט של האפליקציה

בקטע הזה מתוארות ההגדרות שצריך להוסיף לקובץ AndroidManifest.xml.

מספר הגרסה של Google Play Services

צריך להוסיף את ההצהרה הבאה בתוך הרכיב application. בגרסה הזו מוטמעת הגרסה של Google Play Services שאיתה בוצעה הידור של האפליקציה.

<meta-data
  android:name="com.google.android.gms.version"
  android:value="@integer/google_play_services_version" />

הרשאת מיקום

אם האפליקציה שלכם צריכה גישה למיקום של המשתמש, אתם צריכים לבקש את הרשאת המיקום בקובץ AndroidManifest.xml. האפשרויות הן ACCESS_FINE_LOCATION, שמספקת את המיקום המדויק של המכשיר, ו-ACCESS_COARSE_LOCATION, פחות מדויקת. למידע נוסף, עיינו במדריך נתוני מיקום.

כדי לבקש הרשאה ל-ACCESS_FINE_LOCATION, מוסיפים את הקוד הבא לרכיב manifest:

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"/>

הרשאה לניהול אחסון חיצוני

אם אתם מטרגטים גרסה 8.3 ואילך של Google Play Services SDK, אין צורך בהרשאה WRITE_EXTERNAL_STORAGE. אם אתם מטרגטים גרסאות קודמות של Google Play Services SDK, אתם צריכים לבקש את ההרשאה WRITE_EXTERNAL_STORAGE ברכיב manifest.

<uses-permission
    android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />

ספריית Apache HTTP מדור קודם

אם משתמשים ב-com.google.android.gms:play-services-maps:16.0.0 ומטה והאפליקציה מטרגטת רמת API 28 (Android 9.0) ואילך, צריך לכלול את ההצהרה הבאה ברכיב <application> של AndroidManifest.xml. אחרת, אפשר לדלג על ההצהרה הזו.

<uses-library
  android:name="org.apache.http.legacy"
  android:required="false" />

שלב 5: הגדרת מכשיר Android

כדי להפעיל אפליקציה שמשתמשת ב-SDK של מפות Google ל-Android, צריך לפרוס אותה במכשיר Android או באמולטור Android שמבוסס על Android 5.0 ואילך וכולל את ממשקי Google API.

 • כדי להשתמש במכשיר Android, צריך לפעול לפי ההוראות במאמר הפעלת אפליקציות במכשיר חומרה.
 • כדי להשתמש באמולטור Android, אפשר ליצור מכשיר וירטואלי ולהתקין את האמולטור באמצעות מנהל המכשיר הווירטואלי (AVD) של Android שכלול ב-Android Studio.

שלב 6: (אופציונלי) בודקים אם יש תמיכה ב-Play Service

כדי להשתמש ב-SDK של מפות Google ל-Android, צריך להתקין את Google Play Services במכשיר שבו פורסים את האפליקציה. Google מספקת שיטה שמאפשרת לבצע קריאה מהאפליקציה כדי לבדוק. למידע נוסף, קראו את המאמר בדיקה אם Google Play Services מותקנת.

השלבים הבאים

אחרי שמגדירים את הפרויקט, אפשר להוסיף מפה.