Şablonlu uygulama gereksinimleri

Navigasyon uygulamaları ayrıca Navigasyon uygulaması şartlarını da karşılamalıdır. Uygulamanız için geçerli olan diğer şartlar hakkında bilgi edinmek için Medya uygulaması şartları sayfasını ziyaret edin.

Genel gereksinimler

Uygulama geliştiriciler:

ZORUNLUDUR Görev akışlarını en fazla 5 adım uzunluğunda tutun.
ZORUNLUDUR Ses girişi için ses kaydı yapmadan önce kullanıcının araç mikrofonuna erişmesine izin verin.
ZORUNLUDUR Android Auto kullanıcılarını sürüş sırasında izin verilmeyen işlemler için telefona yönlendirmek ve yalnızca güvenli olduğunda telefon ekranlarına bakmalarını istemek için uygun yöntemi (Arabalar için Android Uygulama Kitaplığı'nı kullanma bölümünde açıklandığı gibi) kullanın (Telefonda izin verme bölümüne göz atın).
YAPMAMALIDIR Uyarlanabilir görev sınırları özelliği etkinleştirilmemişse 5 adımlı görev akışlarını liste tabanlı bir şablonla sonlandırın (5. adım şunlardan biri olmalıdır: Gezinme, Mesaj veya Bölme).
GEREKLİ Görev akışlarını kısa tutun (2-3 adım uzunluğunda).
GEREKLİ Adımlar arasındaki otomatik geçişte içeriği (veya işlem şeridi düğmelerini) kaldırmadan önce en az 8 saniye gösterin.
GEREKLİ Kullanıcılardan uygulamayı ilk açtıklarında gerekli izinleri vermelerini isteyin.
GEREKLİ Koyu ve açık arka planlara daha iyi uyum sağlamak için mümkünse 2 vurgu rengi kullanın.
GEREKLİ Yükleme ekranları ve işlem yapılmayan Mesaj ve Bölme şablonları gibi başka işlemlerin kullanılamadığı yerlerde geri düğmesi veya başka bir çıkış mekanizması sağlayın.
GEREKLİ Bir şablonu açarken kullanıcılara seçenek sunmayan boş bir durum yerine yararlı içerikler gösterin.
GEREKLİ Önceki adımlara kısayollar sağlayın (örneğin, görev akışları 3 ekranı aştığında).
GEREKLİ Uygulamanız ses girişine (ses kaydı) izin veriyorsa mikrofon simgesi gibi bir kullanıcı giriş noktası sağlayın.
GEREKLİ Kullanıcı giriş sağlamayı durdurduğunda ses kaydını durdur.
GEREKLİ İçeriği, yalnızca Sürücünün dikkatinin dağılmasını sınırlama bölümünde veya belirli şablonlar ya da uygulama türleriyle ilgili rehberlikte açıkça izin verilen amaçlar doğrultusunda yenileyin.
YAPMMALIDIR Görevleri kullanıcı işlemi olmadan tamamlamak için otomatik geçişleri kullanın (yani arka arkaya kullanmayın).
YAPMMALIDIR İşlemlerin desteklendiği yerlerde açma/kapatma düğmesi gibi durumlar içeren düğmeler oluşturun (geçişler yalnızca liste satırlarında desteklenir).
MAYIS Bir liste satırı veya ızgara öğesinin resmini, simgesini ya da ikincil metnini değişiklikleri yansıtacak şekilde güncelleyin.

Yalnızca satın alma akışları

GEREKLİ Mümkün olduğunda, kullanıcıların önceki işlemleri tekrarlamalarına ("tekrar rezervasyon yapma") olanak tanımak gibi kısayollar sağlayın.
YAPMAMALIDIR Kullanıcıların ödeme yöntemleri oluşturmasına izin verin.
YAPMAMALIDIR Kullanıcılardan yinelenen ödeme taahhüdünde bulunmalarını isteyin.
YAPMAMALIDIR Kullanıcıların tek bir akışta satın almak üzere birden çok öğe seçmesine izin verin.

Yalnızca önemli yer uygulamaları

GEREKLİ Önemli yere gitmek üzere bir navigasyon uygulaması başlatmak için bir yol sağlamalıdır.

Uygulama geliştiriciler:

ZORUNLUDUR Haritalara çizilen tüm görsel bilgilerin (ör. hız bilgileri ve rota etiketleri) kontrast gereksinimlerini karşıladığından emin olun.
ZORUNLUDUR Şablonun yüzeyinde yalnızca harita içeriğini ve sürücüyle ilgili içeriği çizme.
ZORUNLUDUR Yapmanız istendiğinde, açık veya koyu temalı bir harita çizin.
GEREKLİ Görsel bir öğeyle (rota veya yol gibi) eşlenmediği veya ekranda nispeten statik bir durağan olmadığı sürece, haritalarda çizilen metinlerin 24 dp veya daha büyük bir yazı tipi boyutu kullandığından emin olun.
GEREKLİ Bir görevin rotayı güncelleyip güncellemeyeceğini açıkça belirtin.
GEREKLİ Resimler, simgeler ve harita işaretçileri için minimum 36 x 36 dp boyuta uyun veya bu boyutun üzerine çıkın.
GEREKLİ Aktif navigasyon sırasında Navigasyon şablonunun dışında bir görev tamamladığında yol tariflerini göstermek için adım adım (TBT) bildirimleri kullanın (Navigasyon bildirimleri: TBT ve normal bölümünde gösterildiği gibi).
GEREKLİ Sürüş sırasında süre ve mesafe değerlerini yenileyin.
YAPMMALIDIR Şablonlar bu tür etkileşim için optimize edilmediğinden çok duraklı yolculuklar oluşturun.
MAYIS Önünüzdeki trafik gibi navigasyonla ilgili genel güncellemeler (adım adım yol tariflerine ek olarak) konusunda kullanıcıları uyarmak için navigasyon uyarıları veya uyarı bildirimlerini (HUN'lar) kullanın.
MAYIS TBT bildirimlerinin arka plan rengini özelleştirin.
MAYIS Sürüşe yardımcı olduğunda animasyon kullanın.

Hava durumu uygulamaları

Uygulama geliştiriciler:

ZORUNLUDUR Harita veya simgeler (ör. radar, sıcaklık göstergesi, durum simgeleri) üzerine çizilen tüm görsel bilgilerin kontrast gereksinimlerini karşıladığından emin olun.
ZORUNLUDUR Şablonun yüzeyine yalnızca harita içeriğini ve hava durumuyla ilgili içeriği çizin.
ZORUNLUDUR Yapmanız istendiğinde, açık veya koyu temalı bir harita çizin.
ZORUNLUDUR Hava durumu göstergelerinin birbiriyle çakışmadığından veya göstergelerin yoğunluğu/boyutu nedeniyle okunamaz olduğundan emin olun.
YAPMAMALIDIR Kullanıcı araç sürerken şablonun yüzeyinde hava durumu animasyonları kullanın.
YAPMAMALIDIR Belirli bir görünümde 5'ten fazla benzersiz hava durumu haritası notu gösterir (örneğin, aynı görünümde sıcaklık işaretçileri, rüzgar hızı işaretçileri, nem, radar yer paylaşımı, yıldırım göstergeleri, yol koşulları).
YAPMAMALIDIR Kullanıcı araç sürerken 3'ten fazla benzersiz öğe içeren karmaşık harita açıklamaları veya 3'ten fazla benzersiz renk (gradyanlar geçerli değildir) gösterebilir.
YAPMAMALIDIR Kullanıcıların, tahmin bilgilerinin zaman aralıklarını veya tarihlerini yapılandırmasına izin verin.
GEREKLİ Görsel bir öğeyle (rota veya yol gibi) eşlenmediği veya ekranda nispeten statik bir durağan olmadığı sürece, haritalarda çizilen metinlerin 24 dp veya daha büyük bir yazı tipi boyutu kullandığından emin olun.
GEREKLİ Resimler, simgeler ve harita işaretçileri için 36 x 36 dp'lik minimum boyuta uyun veya bu boyutu aşmanız gerekir.
MAYIS Saat, ÖÖ/ÖS veya Günler gibi yaklaşan zamanlarla ilgili tahmin bilgilerini görüntüleyin.
MAYIS Yaklaşan hava durumu veya rotadaki hava şartları ile ilgili önemli hava durumu güncellemeleri konusunda kullanıcıları uyarmak için uyarı bildirimlerini (HUN'lar) kullanın.
MAYIS Kullanıcının araç kullanmadığı zamanlarda hava durumuyla ilgili animasyonlar kullanın.
MAYIS Haritanın kullanıcı veya konumuna göre hareket etmesiyle ilgili olduğunda animasyonlar kullanın.

Şablona özel gereksinimler

Görev akışlarınızdaki her şablonun kullanıcı deneyimi gerekliliklerini ve önerilerini karşıladığından emin olmak için şablona özel gereksinimleri kullanın.

Her bir şablonun gereksinimleri hakkında daha fazla bilgi edinin: