Izgara şablonu

Izgaralar, öğeleri ızgara düzeninde sunar.

Bu şablon, kullanıcılar seçimlerini yapmak için birincil olarak resimlerden yararlandıklarında faydalıdır.

Bu şablon, sekmeli gezinme sağlamak için Sekme şablonuna yerleştirilebilir.

Bu şablon, harita üzerinde bir ızgara oluşturmak için Harita + İçerik şablonuna eklenebilir.

Şunları kapsar:

  • İsteğe bağlı üstbilgi (bu şablon Sekme şablonuna yerleştirildiğinde üstbilgi, sekmelerle değiştirilir)
  • Her biri bir simge veya büyük boyutlu resim içeren ızgara öğeleri (aşağıdaki nota bakın)
  • Her ızgara öğesi için birincil metin (isteğe bağlı)
  • Her ızgara öğesi için ikincil metin (isteğe bağlı)
  • İsteğe bağlı kayan işlem düğmesi
Izgara şablonunun dizeleri

Izgara şablonu örnekleri

Aşağıdaki Android Auto ve Android Automotive OS (AAOS) örnekleri, Grid şablonu kullanılarak oluşturulmuştur.

Harita üzerinde olası işlemlerin yer aldığı bir tabloyu gösteren örnek
Harita + İçerik şablonuna yerleştirilmiş işlemler tablosu
Ayarları gösteren örnek
Etkin öğeleri ve devre dışı bırakılmış bir öğeyi içeren tablo

Izgara şablonu kullanıcı deneyimi koşulları

Uygulama geliştiriciler:

GEREKLİ Kesilmesini önlemek için birincil ve ikincil metin dizelerinin uzunluğunu sınırlayın.
GEREKLİ Her tablo öğesiyle ilişkilendirilmiş bir işlem olmalıdır (yalnızca bilgi içeren öğeler önerilmez).
GEREKLİ Öğe durumunu resim, simge veya metin varyasyonlarına göre (seçildi ve seçilmedi gibi, birden çok durumu olan ızgara öğeleri için) açıkça belirtin.
GEREKLİ İsteğe bağlı bir başlığın yanı sıra birincil ve ikincil işlemleri olan bir üst bilgi ekleyin.
YAPMMALIDIR Aynı anda hem eylem şeridi hem de kayan işlem düğmesi ekleyin.
MAYIS Öğeyle ilişkili bir işlem devam ederken ızgara öğesi için simge veya resim yerine bir yükleme değer değiştiricisi gösterin.