Làm mới danh sách bằng nút làm mới

Nút làm mới tuỳ chọn trên các mẫu Danh sách địa điểm cho phép người dùng làm mới nội dung danh sách có liên quan đến một khu vực mới trên bản đồ. (Lưu ý: Nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) xe có thể chọn ẩn nút này trên AAOS.)

Khu vực mới có thể xuất hiện khi người dùng kéo đến đó, như minh hoạ dưới đây, hoặc khi người dùng rời khỏi khu vực mà nội dung danh sách ban đầu tham chiếu. Nút làm mới cho phép người dùng cập nhật danh sách để áp dụng cho khu vực bản đồ mới.

Luồng mẫu

Hành động của người dùng Nơi thực hiện hành động Số bước sau hành động
Người dùng xoay bản đồ để tìm địa điểm ở một khu vực khác. Mẫu Danh sách địa điểm (điều hướng)
Mẫu Danh sách địa điểm (điều hướng) với 3 đích đến và một nút làm mới
1
Sau khi kéo đến một khu vực mới trên bản đồ, người dùng sẽ nhấn nút làm mới. Mẫu danh sách địa điểm (điều hướng) (làm mới)
Mẫu Danh sách địa điểm (điều hướng) với 3 đích đến và một nút làm mới
1
Ứng dụng cho thấy trạng thái đang tải trong khi gửi nội dung mới dựa trên các toạ độ mới xuất hiện trên bản đồ. Mẫu Danh sách địa điểm (điều hướng) (làm mới lần hai)
Mẫu Danh sách địa điểm (điều hướng) ở giữa lần làm mới
1
Ứng dụng cho thấy nội dung danh sách mới có liên quan đến toạ độ bản đồ mới. Mẫu danh sách địa điểm (điều hướng) (làm mới lần ba)
Mẫu Danh sách địa điểm (điều hướng) với 3 đích đến và một nút làm mới
1