Android Automotive OS (AAOS) là một nền tảng thông tin giải trí được các nhà sản xuất ô tô tích hợp vào ô tô. Người lái xe có thể tải các ứng dụng tương thích trực tiếp xuống xe của họ mà không cần có điện thoại và sử dụng giao diện được thiết kế cho màn hình ô tô.

Mục này cung cấp thông tin tổng quan về trải nghiệm của AAOS.

Để biết hướng dẫn thiết kế về cách tạo ứng dụng cho ô tô tích hợp Google (AAOS + GAS), hãy xem bài viết Tạo ứng dụng.

Bắt đầu

Sử dụng các tài nguyên sau: