Thông báo

Hệ thống thông báo trong Android Automotive OS được thiết kế để cung cấp cho người lái xe những thông tin quan trọng và phù hợp, đồng thời giữ cho họ chú ý khi di chuyển nhiều nhất có thể.

Những nguyên tắc này giải thích những điểm độc đáo về thông báo trên ô tô và những nhà sản xuất ô tô cần biết về cách tuỳ chỉnh trải nghiệm thông báo.


Nội dung trong mục này

Điểm khác biệt: xe hơi và điện thoại

Tóm tắt sự khác biệt giữa thông báo trong Android Automotive OS và thông báo trên điện thoại

Cách hoạt động của thông báo trên ô tô

Thảo luận về những loại thông báo xuất hiện ở vị trí và cách thức người dùng tương tác với cả thông báo quan trọng (HUN) và thông báo trong Trung tâm thông báo

Những điều cần cân nhắc khi thiết kế ứng dụng

Mô tả những cách mà nhà phát triển ứng dụng có thể tác động đến giao diện của thông báo trong ứng dụng