Thông báo

Hệ thống thông báo trong Android Automotive OS được thiết kế nhằm cung cấp cho người lái xe những thông tin quan trọng và phù hợp, trong khi vẫn tập trung vào đường đi nhiều nhất có thể.

Các nguyên tắc này giải thích những điểm độc đáo về thông báo trên ô tô và những điều nhà sản xuất ô tô cần biết về cách tuỳ chỉnh trải nghiệm thông báo.


Nội dung trong phần này

Điểm khác biệt: ô tô và điện thoại

Tóm tắt sự khác biệt giữa thông báo trong Android Automotive OS và thông báo trên điện thoại

Cách hoạt động của thông báo trên ô tô

Thảo luận về loại thông báo xuất hiện ở đâu và cách người dùng tương tác với cả thông báo quan trọng (HUN) và thông báo trong Trung tâm thông báo

Những điều cần cân nhắc khi thiết kế ứng dụng

Mô tả các cách mà nhà phát triển ứng dụng có thể tác động đến giao diện của thông báo từ ứng dụng của họ