Những điều cần cân nhắc khi thiết kế ứng dụng

Mặc dù hầu hết các khía cạnh thiết kế của thông báo đều do nhà sản xuất ô tô kiểm soát, nhưng có một số lĩnh vực mà nhà phát triển ứng dụng có thể ảnh hưởng đến thiết kế.

Các nhà sản xuất ô tô có thể tuỳ chỉnh nhiều khía cạnh của trải nghiệm thông báo trong xe, bao gồm cách tạo kiểu thẻ thông báo, thời gian chuyển động của thông báo và bố cục của Trung tâm thông báo.

Nhà phát triển ứng dụng có thể tác động đến thiết kế thông báo theo những cách sau:

  • Màu nền (chỉ điều hướng): Cung cấp màu nền cho thẻ thông báo chỉ đường, được sử dụng theo quyết định của nhà sản xuất ô tô
  • Biểu tượng: Cung cấp biểu tượng ứng dụng (để xây dựng thương hiệu) và các biểu tượng khác có liên quan, bao gồm hình đại diện và biểu tượng điều hướng lớn (chẳng hạn như mũi tên chỉ ngã rẽ)
  • Màu nhấn: Cung cấp màu nhấn của ứng dụng, để sử dụng làm màu biểu tượng ứng dụng theo quyết định của nhà sản xuất ô tô
  • Độ dài văn bản: Đảm bảo văn bản trong thông báo càng ngắn gọn càng tốt

Xin lưu ý rằng thông báo trong ô tô được giữ cố định, đơn giản, để tránh gây mất tập trung cho người lái xe. Hỗ trợ ít hiệu ứng hơn (xem ghi chú kỹ thuật bên dưới) và nhà sản xuất ô tô có thể chọn cắt bớt bất kỳ văn bản nào vượt quá chiều dài nhất định khi ô tô đang di chuyển. Văn bản không súc tích có thể bị cắt ngắn và không rõ ràng.