Các thành phần

Các thành phần là yếu tố nền tảng cho thiết kế hình ảnh của giao diện Android Automotive OS (AAOS). Một số thành phần AAOS và các thuộc tính có thể tuỳ chỉnh của các thành phần đó được triển khai trong thư viện giao diện người dùng của ô tô, trong khi các thành phần khác là thành phần AOSP chuẩn hoặc cần được tạo từ đầu theo các thông số kỹ thuật được cung cấp tại đây.

Phần này mô tả cấu trúc, thông số hình ảnh và kiểu cho các thành phần AAOS.

Thanh ứng dụng & tiêu đề

Không gian dành riêng cho các chức năng quan trọng liên quan đến ứng dụng

Nút

Các thành phần hành động để truyền đạt mục đích của người dùng

Thanh điều khiển

Một bộ điều khiển có thể mở rộng được liên kết với một chế độ xem cụ thể

Hộp thoại

Thẻ có thông báo cho người dùng về thông tin kịp thời hoặc khẩn cấp, đôi khi có các tùy chọn hành động để phản hồi

Lưới

Dãy các hình ảnh có thể cuộn đại diện cho các mục nội dung, với văn bản ngắn gọn bên dưới mỗi hình ảnh

Bàn phím

Cho phép người dùng nhập số điện thoại trong Trình quay số

Mục trong danh sách

Nội dung hiển thị dưới dạng dòng văn bản (với hình ảnh hoặc biểu tượng nhỏ tùy chọn) trong một cột duy nhất có thể cuộn

Chỉ báo tiến trình truyền thông

Bản trình bày bằng hình ảnh về thời lượng và thời gian phát đã trôi qua của một nguồn phương tiện trong ứng dụng đa phương tiện

Thanh điều khiển được thu nhỏ

Phiên bản nhỏ hơn của thanh điều khiển có sẵn trong nhiều chế độ xem, với ít điều khiển và siêu dữ liệu

Thẻ thông báo

Truyền đạt một lượng nhỏ thông tin kịp thời từ hệ thống hoặc từ một ứng dụng

Tiêu đề phụ

Ô danh sách xác định một phần nội dung trong chế độ xem lưới hoặc danh sách

Thanh cuộn

Chỉ báo vị trí và trợ giúp điều hướng trong các trường hợp tài liệu lớn hơn cửa sổ nơi tài liệu được hiển thị

Tab

Các nút luôn xảy ra trong nhóm và phụ thuộc vào trạng thái của nhau

Thông báo ngắn

Thông báo thông tin hiển thị nhanh ở gần cuối màn hình về một hành động mà ứng dụng đã thực hiện hoặc sẽ thực hiện