Thẻ thông báo

Thẻ thông báo truyền đạt một lượng nhỏ thông tin kịp thời từ hệ thống hoặc từ một ứng dụng.

Thiết kế của các thẻ này dành cho Android Automotive OS nhằm giảm thiểu sự phân tâm cho người lái xe. Các thẻ này có ba phiên bản cơ bản:

  • Thẻ Thông báo quan trọng (HUN): Được dùng cho một thông báo xuất hiện nhanh trên màn hình hiện tại
  • Thẻ Trung tâm thông báo: Dùng cho các thông báo liệt kê trong Trung tâm thông báo
  • Thẻ thông báo theo nhóm: Kết hợp nhiều thẻ trong Trung tâm thông báo trong một thẻ

Trong các phiên bản này, các thiết kế cũng có thể khác nhau đôi chút tuỳ thuộc vào danh mục của thông báo. Ví dụ: thông báo cuộc gọi có các nút và biểu tượng khác với thông báo điều hướng.


Giải phẫu

Thẻ thông báo là một thành phần linh hoạt có thể bao gồm nhiều phần tử. Phần mềm có ba phiên bản chính:

  • Thẻ HUN: Phiên bản này rộng hơn thẻ Trung tâm thông báo và xuất hiện ở đầu màn hình hiện tại cho đến khi bị loại bỏ
  • Thẻ Trung tâm thông báo: Phiên bản này hẹp hơn thẻ HUN và xuất hiện cùng với các thẻ khác như vậy trong Trung tâm thông báo, trong danh sách theo chiều dọc
  • Thẻ thông báo theo nhóm: Phiên bản này của thẻ Trung tâm thông báo kết hợp nhiều thông báo có liên quan trong một thẻ, với các tùy chọn kiểm soát để mở rộng để hiển thị từng thông báo riêng lẻ

Bạn có thể xem các biến thể của các phiên bản này theo loại thông báo trong phần Kiểu.

Dưới đây là phiên bản HUN và Trung tâm thông báo của cùng một thẻ thông báo, có các thành phần sau:
1. Tiêu đề
2. Nội dung (có và không có chế độ xem trước tin nhắn (không bắt buộc) có thể được ẩn khi ô tô đang lái xe)
3. Hành động
4. Biểu tượng lớn
Dưới đây là thẻ thông báo được nhóm trong cả phiên bản thu gọn và mở rộng, gồm các phần tử sau:
1. Tiêu đề
2. Nội dung
3. Mở rộng/thu gọn thao tác
4. Chỉ báo mở rộng/thu gọn

Thông số kỹ thuật – Thẻ HUN

HUN Chuẩn

HUN có hình đại diện

Nhắn tin HUN bằng bản xem trước

Nhắn tin HUN nhiều tin nhắn

HUN hình ảnh lớn


Thông số kỹ thuật – Thẻ Trung tâm thông báo

Thông báo chuẩn

Thông báo tin nhắn trong phần xem trước

Thông báo tin nhắn bằng nhiều tin nhắn

Thông báo một hành động


Thông số kỹ thuật – Thẻ thông báo theo nhóm

Thông báo theo nhóm – Đã thu gọn

Thông báo theo nhóm – Mở rộng


Bố cục tỷ lệ

Các bố cục tham chiếu này cho thấy cách điều chỉnh thông báo cho phù hợp với các màn hình có chiều rộng và chiều cao khác nhau. (Danh mục chiều rộng và chiều cao được xác định trong phần Bố cục.) Xin lưu ý rằng tất cả các giá trị pixel đều tính bằng số pixel đã kết xuất, trước khi tỷ lệ giảm tần số lấy mẫu giảm hoặc lấy mẫu tăng lên.

Màn hình có chiều rộng tiêu chuẩn

Thẻ HUN
Thẻ Trung tâm thông báo
Thẻ thông báo theo nhóm (đã thu gọn)
Thẻ thông báo theo nhóm (đã mở rộng)

Màn hình rộng

Thẻ HUN
Thẻ Trung tâm thông báo
Thẻ thông báo theo nhóm (đã thu gọn)
Thẻ thông báo theo nhóm (đã mở rộng)

Màn hình siêu rộng và siêu rộng

Thẻ HUN
Thẻ Trung tâm thông báo
Thẻ thông báo theo nhóm (đã thu gọn)
Thẻ thông báo theo nhóm (đã mở rộng)

Giãn cách thông báo theo chiều dọc trên màn hình có nhiều độ cao

Quy cách khoảng cách dọc trong phần này chỉ dành cho thẻ HUN. Để biết thông tin về khoảng cách dọc của thẻ trong Trung tâm thông báo, hãy xem bài viết Thông số kỹ thuật của Trung tâm thông báo.

Màn hình ngắn

Thẻ HUN

Màn hình có chiều cao chuẩn và màn hình có chiều cao chuẩn

Thẻ HUN

Kiểu

Kiểu chữ

Kiểu kiểu Phông chữ Trọng lượng Kích thước (dp)
Kiểu nội dung 1 Roboto Bình thường 32
Nội dung 3 M Roboto Phương tiện 24
Nội dung 3 Roboto Bình thường 24

Màu

Phần tử Màu sắc(chế độ ngày) Màu sắc (chế độ ban đêm)
Loại / biểu tượng chính Trắng Trắng @ 88%
Loại phụ Trắng @ 72% Trắng @ 60%
Biểu tượng phụ Dấu nhấn của bên thứ ba Dấu nhấn của bên thứ ba
Đường phân chia tóc Trắng 22% Trắng 12%
Nền của thẻ 868 xám Xám 900
Lớp phủ Gradient Đen 100% - 0% Đen 100% - 20%

Kích thước

Phần tử Kích thước (dp)
Biểu tượng chính 44
Biểu tượng phụ 36
Hình đại diện trung bình 76
Bán kính góc làm tròn (R2) 8

Ví dụ

Thẻ HUN: Gọi điện, nhắn tin, cảnh báo cho ô tô và chỉ đường
Thẻ Trung tâm thông báo: Gọi điện, nhắn tin và cảnh báo cho ô tô
Thẻ thông báo theo nhóm: Tin nhắn, đã mở rộng và thu gọn – ngày
Thẻ thông báo theo nhóm: Tin nhắn, đã mở rộng và thu gọn – ban đêm

Chuyển động

Các chuyển động sau đây là một phần quan trọng trong trải nghiệm thông báo:

  • Chuyển động đến khi đến HUN
  • Vuốt chuyển động để đóng thông báo
  • Chuyển động mở rộng và thu gọn thông báo theo nhóm

Đến HUN

Vuốt để đóng

Chuyển động kéo khi người dùng vuốt sang bên trên một thông báo sẽ cung cấp thông báo xác nhận bằng hình ảnh rằng thông báo đó đang bị loại bỏ, sau đó chuyển động đi lên của thông báo tiếp theo sẽ điền vào lỗ trong danh sách

Mở rộng và thu gọn thông báo theo nhóm

Khi kéo giãn thẻ thông báo theo nhóm xuống dưới, quá trình chuyển đổi sẽ diễn ra suôn sẻ từ trạng thái thu gọn sang trạng thái mở rộng