Tiêu đề phụ

Tiêu đề phụ là các ô danh sách xác định các phần nội dung trong chế độ xem danh sách hoặc lưới. Chúng thường được sử dụng cho các phần phụ của nội dung được tạo bởi một bộ lọc hoặc bộ sắp xếp.

Khi cuộn nội dung bên dưới tiêu đề phụ, tiêu đề phụ vẫn được ghim vào đầu màn hình cho đến khi bị tiêu đề phụ tiếp theo đẩy ra khỏi màn hình.


Phân tích

1. Nền của tiêu đề phụ
2. Nhãn văn bản

Thông số

Tiêu đề phụ trong lưới

Tiêu đề phụ trong danh sách


Kiểu

Kiểu chữ

Kiểu nhập Phông chữ Trọng lượng Kích thước (dp)
Thân 3 M Roboto Phương tiện 24

Màu

Phần tử Màu(chế độ ban ngày) Màu (chế độ ban đêm)
Loại chính Trắng Trắng @ 88%
Nền tiêu đề phụ màu đen màu đen

Kích thước

Phần tử Kích thước (dp)
Chiều cao tiêu đề phụ 76

Ví dụ

Tiêu đề phụ trong lưới
Tiêu đề phụ trong danh sách
Tiêu đề phụ trong lưới
Tiêu đề phụ trong danh sách