Ứng dụng trình quay số

Trình quay số là một ứng dụng hoàn chỉnh có chức năng ghép nối với điện thoại của người dùng để xử lý cuộc gọi và quản lý danh bạ trên màn hình ô tô.

Được tích hợp vào Android Automotive OS, Trình quay số được thiết kế để cung cấp tính năng gọi qua Bluetooth mà không gây mất tập trung cho người lái xe.

Mô hình không gian

Cung cấp thông tin tổng quan cấp cao về các thành phần chính của cấu trúc Trình quay số và cách các thành phần này kết hợp với nhau để hỗ trợ việc di chuyển trong ứng dụng, chế độ xem danh bạ, gọi điện và quản lý cuộc gọi

Mô tả mô hình điều hướng chính, cấp cao nhất dựa trên các thẻ và tùy chọn điều khiển ứng dụng cho tìm kiếm và cài đặt

Làm việc với danh bạ

Mô tả cách người dùng duyệt qua các địa chỉ liên hệ, điều hướng từ các chế độ xem cấp cao đến chế độ xem chi tiết, cách họ tìm kiếm các địa chỉ liên hệ, cách người dùng tạo bộ sưu tập các số điện thoại quan trọng và thường được truy cập

Xử lý cuộc gọi

Mô tả cách người dùng có thể thực hiện cuộc gọi từ nhiều chế độ xem, nhận và trả lời cuộc gọi, chuyển đổi giữa các cuộc gọi và tạo cuộc gọi nhiều bên

Điều chỉnh chế độ cài đặt

Mô tả cách người dùng đặt các tùy chọn cho màn hình bắt đầu Trình quay số và thứ tự liệt kê danh bạ