Gọi điện

Người dùng có thể thực hiện cuộc gọi từ nhiều chế độ xem trong Trình quay số.

Họ có thể thực hiện cuộc gọi từ:

  • Một trong các chế độ xem người liên hệ cấp cao nhất (Gần đây, Danh bạ hoặc Yêu thích)
  • Chế độ xem chi tiết của người liên hệ
  • Bàn phím số

Người dùng cũng có thể chọn Kiểm soát tìm kiếm trên thanh ứng dụng để tìm người liên hệ và thực hiện cuộc gọi. Ngoài Trình quay số, người dùng cũng có thể thực hiện cuộc gọi từ thông báo cuộc gọi nhỡ trong Trung tâm thông báo. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào phần Cách hoạt động của Trung tâm thông báo.


Thực hiện cuộc gọi từ chế độ xem người liên hệ cấp cao nhất

Trong bất kỳ danh sách hoặc lưới cấp cao nhất nào (Gần đây, Danh bạ hoặc Mục yêu thích), người dùng có thể chọn hình đại diện của người liên hệ, tên của người liên hệ hoặc khu vực gần các mục này để gọi đến số mà người liên hệ ưu tiên. Khi thực hiện cuộc gọi và trong suốt cuộc gọi, Trình quay số sẽ hiển thị màn hình trạng thái trong cuộc gọi. Màn hình này cho biết trạng thái cuộc gọi và cung cấp các tuỳ chọn để quản lý cuộc gọi.

Gọi điện từ màn hình danh bạ
Người dùng có thể gọi điện bằng cách chọn bất cứ nơi nào gần hình đại diện hoặc tên của người liên hệ
Chế độ xem cạnh nhau của danh bạ và lưới Yêu thích
Người dùng có thể gọi điện từ bất kỳ chế độ xem nào hiển thị người liên hệ trong danh sách hoặc lưới, bao gồm cả Danh sách gần đây và Mục yêu thích. Trong mọi trường hợp, việc chọn người liên hệ sẽ bắt đầu cuộc gọi

Gọi điện bằng thông tin của người liên hệ

Người dùng duyệt xem Danh bạ hoặc mục Gần đây có thể chọn biểu tượng chi tiết của người liên hệ để xem và gọi điện đến số điện thoại hiện có của người liên hệ đó.

Luồng danh bạ vào chế độ xem chi tiết của người liên hệ
Chọn biểu tượng chi tiết ở bên phải tên người liên hệ sẽ mở chế độ xem chi tiết cấp thấp hơn

Chế độ xem chi tiết của một địa chỉ liên hệ hiển thị tất cả các số điện thoại của địa chỉ liên hệ đó, vì vậy người dùng có thể chọn số điện thoại để gọi. Khi người dùng chọn một trong các số điện thoại có trong danh sách, Trình quay số sẽ gọi điện đến số đó và cho màn hình trạng thái cuộc gọi cho biết trạng thái cuộc gọi đang diễn ra cũng như cho phép người dùng quản lý cuộc gọi.


Gọi điện từ Bàn phím số

Người dùng có thể chọn thẻ Bàn phím số trên thanh ứng dụng để xem Bàn phím số. Tại đó, người dùng có thể nhập số điện thoại và phím Backspace (nếu cần) để chỉnh sửa. Khi người dùng nhập một phần số, Trình quay số liên tục cập nhật và hiển thị danh sách liên hệ theo thứ tự bảng chữ cái có số trùng khớp với nhau từ trước đến nay. Bất cứ lúc nào, người dùng có thể chỉ định người nhận cuộc gọi bằng một trong các cách sau:

  • Cuộn danh sách rồi chọn một người liên hệ để thực hiện cuộc gọi
  • Nhập số điện thoại trên bàn phím rồi chọn nút gọi để thực hiện cuộc gọi
Tên người liên hệ hiển thị đối với những người liên hệ đã biết
Để gọi điện, người dùng có thể chọn một người liên hệ trong danh sách xuất hiện khi họ nhập số hoặc nhập số điện thoại đầy đủ rồi chọn nút gọi (được khoanh tròn màu xanh lục trong ví dụ này)

Khi thực hiện cuộc gọi, Trình quay số sẽ hiện màn hình trạng thái đang gọi để cho biết trạng thái cuộc gọi và cho phép người dùng quản lý cuộc gọi.