Thanh điều khiển

Thanh điều khiển cung cấp các chế độ điều khiển liên kết với một chế độ xem cụ thể. Trung tâm này hiển thị tối đa 5 chế độ điều khiển trong phiên bản không mở rộng và tối đa 5 chế độ điều khiển bổ sung khi mở rộng.

Trong ứng dụng đa phương tiện, thanh điều khiển được dùng trong chế độ xem phát/Tạm dừng, Trước, Tiếp theo và các chế độ điều khiển khác, bao gồm cả các chế độ điều khiển dành cho các thao tác tuỳ chỉnh của bên thứ ba.


Phân tích

Thanh điều khiển có hai định dạng: không mở rộng và mở rộng. Phiên bản không mở rộng có thể bao gồm tối đa 5 chế độ điều khiển. Trong ứng dụng đa phương tiện, một trong các chế độ đó là Phát/Tạm dừng.

Khi được mở rộng, thanh điều khiển có thể bao gồm tối đa 5 chế độ điều khiển bổ sung trong hàng thứ hai. Người dùng có thể chọn nút mục bổ sung để mở rộng hoặc thu gọn thanh điều khiển.

1. Phần thanh điều khiển hiển thị trước khi mở rộng
2. Phần mở rộng của thanh thao tác
3. Một trong các chế độ kiểm soát
4. Nút xem thêm (mở rộng và thu gọn thanh điều khiển)

Thông số

Thanh điều khiển

Thanh điều khiển được mở rộng

Vị trí của 1–4 chế độ điều khiển trên thanh điều khiển với bộ điều khiển cố định ở giữa

Thành phần điều khiển cố định ở giữa là thành phần điều khiển có một vị trí ưu tiên ở giữa thanh điều khiển, chẳng hạn như nút phát/tạm dừng nhạc.

Vị trí của 1–4 chế độ điều khiển trên thanh điều khiển không có chế độ điều khiển cố định

Vị trí của 6–9 điều khiển trên thanh điều khiển


Điều chỉnh tỷ lệ bố cục

Các bố cục tham chiếu này cho thấy cách điều chỉnh thanh điều khiển cho phù hợp với các màn hình có chiều rộng và chiều cao khác nhau. (Danh mục chiều rộng và chiều cao được xác định trong phần Bố cục.) Lưu ý rằng tất cả các giá trị pixel đều tính bằng pixel được kết xuất, trước khi xảy ra bất kỳ quá trình giảm hoặc tăng tần số lấy mẫu nào.

Màn hình cực rộng có các lề giữa các lề hơn 1028 dp

Khi chiều rộng giữa các lề lớn hơn chiều rộng tối đa của thanh điều khiển (1028dp), hãy căn giữa thanh điều khiển theo chiều ngang. Thanh điều khiển sẽ không mở rộng ra tận các lề.

Màn hình cực rộng có các lề dưới 1028dp

Màn hình rộng

Màn hình có chiều rộng tiêu chuẩn

Trên màn hình có chiều rộng tiêu chuẩn, hãy căn giữa thanh điều khiển theo chiều ngang. Thanh điều khiển sẽ mở rộng sang các lề. Trên màn hình có chiều rộng tiêu chuẩn chính xác là 690 dp, như trong ví dụ này, hãy sử dụng khoảng đệm cạnh P5 giữa các cạnh của thanh điều khiển và các cạnh của màn hình.

Màn hình ngắn

Thanh điều khiển được mở rộng trên màn hình ngắn hơn 1000 dp

Thanh điều khiển được mở rộng trên màn hình ngắn

Thanh điều khiển được mở rộng trên màn hình cao hơn 1000 dp


Kiểu

Màu

Phần tử Màu(chế độ ban ngày) Màu (chế độ ban đêm)
Biểu tượng chính Trắng Trắng @ 88%
Màn toàn màn hình Đen @ 78% Đen @ 84%
Màn chắn chuyển màu Chưa xác định Chưa xác định

Kích thước

Phần tử Kích thước (dp)
Thanh điều khiển 96 (màn hình ngắn) / 128 (chiều cao tiêu chuẩn trở lên)
Biểu tượng chính 44

Ví dụ

Thanh điều khiển trong chế độ xem phát
Thanh điều khiển mở rộng trong chế độ xem phát
Thanh điều khiển trong hàng đợi nội dung nghe nhìn
Thanh điều khiển mở rộng trong hàng đợi nội dung nghe nhìn
Thanh điều khiển trong hàng đợi nội dung nghe nhìn
Thanh điều khiển mở rộng trong hàng đợi nội dung nghe nhìn
Thanh điều khiển mở rộng và thu gọn khi người dùng nhấn vào nút mục bổ sung