Hộp thoại

Hộp thoại là một cửa sổ dạng cửa sổ xuất hiện phía trước ứng dụng để hiển thị thông tin về việc cần làm mà người dùng cần phải phản hồi ngay lập tức.

Hộp thoại có thể là một cảnh báo, yêu cầu người dùng phải tương tác. Đó cũng có thể là hộp thoại lựa chọn hoặc xác nhận, yêu cầu người dùng đưa ra hoặc xác nhận lựa chọn. Hộp thoại vẫn giữ được tiêu điểm cho đến khi loại bỏ hoặc hành động bắt buộc được thực hiện. Vì các hộp thoại có thể gây gián đoạn, bạn nên hạn chế sử dụng các hộp thoại này.

Hộp thoại có liên quan đến thông báo ngắn (cả hai đều là thành viên của nhóm Hộp thoại các thành phần), nhưng hộp thoại này khác nhau về mục đích và mức độ ưu tiên, như minh hoạ dưới đây.

Thành phần Mục đích Mức độ ưu tiên
Thông báo ngắn Hiển thị một thông báo giàu thông tin. Không yêu cầu người dùng tương tác. Sẽ biến mất sau 8 giây. Kém
Hộp thoại Hiện thông tin và tùy chọn tác vụ yêu cầu người dùng phải tương tác. Hộp thoại sẽ giữ lại tiêu điểm cho đến khi người dùng trả lời. Cao

Giải phẫu

Hộp thoại chứa các thành phần điều khiển trên giao diện người dùng và văn bản thông tin yêu cầu phản hồi của người dùng.

1. Nền hộp thoại
2. Tiêu đề thẻ
3. Vùng nội dung
4. Khu vực xử lý thẻ

Thông số

Hộp thoại không có tiêu đề

Hộp thoại có tiêu đề

Hộp thoại có tiêu đề ở giữa

Hộp thoại có thể cuộn


Tuỳ chỉnh

OEM có thể phản ánh thương hiệu của họ bằng cách tuỳ chỉnh các khía cạnh sau của hộp thoại:

  • Phông chữ
  • Tạo kiểu cho các nút đang hoạt động, không hoạt động và bị vô hiệu hoá
  • Kích thước và vị trí của nút

Hệ thống thiết kế cung cấp hướng dẫn về cách tuỳ chỉnh các thành phần bằng bố cục, màu sắc, kiểu chữ và kích thước.


Ví dụ

Hộp thoại có tiêu đề – ngày
Hộp thoại có tiêu đề – ban đêm
Hộp thoại có thể cuộn – ngày
Hộp thoại có thể cuộn – ban đêm
Hộp thoại hoạt động