Tổng quan về thiết kế tham chiếu thẳng đứng

Thiết kế tham chiếu dọc giúp người lái xe dễ dàng truy cập vào các chế độ điều khiển và ứng dụng trong hệ thống thông tin giải trí từ một Màn hình chính thuận tiện dựa trên bản đồ.

Bảng điều khiển ô tô với màn hình ở định dạng dọc cho thấy thiết kế tham khảo

Thiết kế tham chiếu dọc là giao diện người dùng hệ thống tham chiếu, được xây dựng dựa trên Android Automotive OS (AAOS) và được tối ưu hoá cho màn hình dọc. Có trong Android 14 trở lên, đây là một trong 2 thiết kế tham chiếu có thể tuỳ chỉnh và được xây dựng hoàn chỉnh trong AAOS. (Để so sánh 2 thiết kế này, hãy xem phần Chọn một thiết kế tham chiếu.)

Thiết kế tham chiếu dọc giúp các nhà sản xuất ô tô:

  • Bật chế độ đa nhiệm: Người lái xe có thể xem và thực hiện một số nhiệm vụ với mức độ phân tâm ở mức tối thiểu trên màn hình dọc màn hình cảm ứng lớn.
  • Tăng khả năng hữu dụng: Chức năng thường dùng được đặt gần người lái xe, đồng thời cân nhắc đến đường cong phạm vi tiếp cận và điểm neo thực tế.
  • Ưu tiên đi theo chỉ dẫn: Người lái xe luôn có thể xem và truy cập vào các ứng dụng chỉ đường trên Màn hình chính.
  • Đảm bảo quyền truy cập vào các chế độ điều khiển bằng phím: Các chế độ điều khiển thường dùng, chẳng hạn như nội dung nghe nhìn, chức năng điều hướng trên hệ thống và ứng dụng chỉ đường sẵn dùng luôn hiển thị trên Màn hình chính để giảm thiểu sự phân tâm của người lái xe.

Nội dung trong phần này

Mô hình không gian

Mô hình không gian

Các thành phần chính của kiến trúc và cách chúng kết hợp với nhau

Trải nghiệm hệ thống

Trải nghiệm hệ thống

Thiết kế các yếu tố của trải nghiệm hệ thống

Trải nghiệm trong ứng dụng

Trải nghiệm trong ứng dụng

Thiết kế các thành phần của lớp nền và lớp trên cùng để mang lại trải nghiệm ứng dụng liền mạch

Tuỳ chỉnh

Tuỳ chỉnh

Tuỳ chỉnh thiết kế của tệp đối chiếu để phản ánh giá trị thương hiệu