Điều chỉnh ứng dụng video

Android Automotive OS (AAOS) cho phép các nhà phát triển ứng dụng dễ dàng điều chỉnh ứng dụng video hiện có cho phù hợp với màn hình ô tô, giúp tạo ra trải nghiệm mà người lái xe có thể tận hưởng khi đỗ xe.

Hướng dẫn có thể tải xuống

Nguyên tắc về trải nghiệm người dùng trên ô tô


Tổng quan

Đối với các nhà phát triển ứng dụng, việc điều chỉnh ứng dụng video cho phù hợp với màn hình ô tô bao gồm các bước chính sau:

  • Tối ưu hoá thiết kế cho màn hình lớn
  • Hỗ trợ phiên bản ngang và dọc
  • Sử dụng MediaSession
  • Tiếp tục phát lại video từ lúc tạm dừng

Nhà sản xuất thiết bị gốc có thể tuỳ chỉnh cách hiển thị những trải nghiệm video này trên xe của họ và đảm bảo rằng người lái xe không thể xem video khi đang lái xe.

Để xem hướng dẫn về cách điều chỉnh ứng dụng video cho ô tô – bao gồm cả thông tin chi tiết, yêu cầu và các phương pháp hay nhất về trải nghiệm người dùng – hãy tải Nguyên tắc về trải nghiệm người dùng trên ô tô xuống.