Quy trình thiết kế

Quy trình thiết kế ứng dụng trong Android cho Ô tô phụ thuộc vào loại ứng dụng và trường hợp sử dụng: ứng dụng sẽ được dùng khi đang lái xe hay khi đỗ xe.

Một số ứng dụng được thiết kế bằng một bộ mẫu, bao gồm cả trường hợp sử dụng lái xe và đỗ xe. Những ứng dụng khác (chẳng hạn như ứng dụng đa phương tiện) liên quan đến việc điều chỉnh nội dung và hành động trong ứng dụng của bạn vào một giao diện người dùng được tối ưu hoá cho việc lái xe. Cuối cùng, đối với trải nghiệm đỗ xe và hành khách trên ô tô tích hợp Google, bạn chỉ cần điều chỉnh ứng dụng hiện có cho phù hợp với màn hình ô tô.

Khi bạn thiết kế ứng dụng, hãy lưu ý rằng cách người dùng trải nghiệm ứng dụng sẽ phụ thuộc một phần vào việc họ sử dụng phiên bản Android Auto hay phiên bản AAOS (mà các nhà sản xuất ô tô có thể tuỳ chỉnh). Để biết thêm về những người đóng góp vào thiết kế, hãy xem Vai trò đối tác.

Tạo ứng dụng bằng các mẫu

Dùng các mẫu trong Thư viện ứng dụng Android cho Ô tô để tạo ứng dụng theo các danh mục sau: chỉ đường, địa điểm yêu thích, Internet của vạn vật (IoT) và thời tiết (danh mục thời tiết chỉ dành cho Đối tác có quyền truy cập sớm)

Tạo ứng dụng nghe nhìn

Tạo phiên bản ứng dụng nội dung âm thanh cho giao diện người dùng Android cho Ô tô

Điều chỉnh ứng dụng video

Tải nguyên tắc xuống để điều chỉnh các ứng dụng video hiện có cho phù hợp với hoạt động trên ô tô có tích hợp Google