Tạo ứng dụng đa phương tiện

Vì hầu hết các khía cạnh của giao diện người dùng nội dung đa phương tiện đều do nhà sản xuất ô tô và Google kiểm soát (xem phần Vai trò đối tác đối với nội dung truyền thông), nên các nhiệm vụ liên quan đến thiết kế dành cho nhà phát triển ứng dụng tương đối đơn giản.

Sau đây là những tác vụ cơ bản mà nhà phát triển ứng dụng cần:

  1. Lập kế hoạch cho các thẻ điều hướng: Chọn tối đa 4 chế độ xem nội dung cấp cao nhất rồi quyết định biểu tượng hoặc nhãn cho các thẻ điều hướng.
  2. Lập kế hoạch cho chế độ xem duyệt web: Lên kế hoạch sắp xếp và định dạng các chế độ xem nội dung cấp cao nhất và cấp thấp hơn (lưới hay danh sách?).
  3. Tuỳ chỉnh bộ điều khiển chế độ phát: Quyết định xem bạn có muốn cung cấp các thao tác và biểu tượng tuỳ chỉnh hay không, cũng như có triển khai hàng đợi hay không.
  4. Lên kế hoạch cho thao tác bằng giọng nói: Xác định những lệnh mà bạn muốn người dùng có thể yêu cầu thông qua giọng nói
  5. Cung cấp các thành phần thương hiệu: Cung cấp biểu tượng ứng dụng và màu nhấn để đại diện cho thương hiệu của bạn.

Các bước bổ sung không bắt buộc chỉ dành cho AAOS:

  1. Tạo quy trình đăng nhập: Sử dụng các mẫu có sẵn để tạo quy trình đăng nhập giúp người dùng đăng nhập vào ứng dụng của bạn trên màn hình ô tô (nếu ứng dụng của bạn yêu cầu đăng nhập).
  2. Tạo chế độ cài đặt: Tạo màn hình cài đặt trong xe cho ứng dụng của bạn nếu cần cài đặt.

Bước bổ sung không bắt buộc chỉ dành cho Android Auto:

  1. Đưa ra đề xuất: Xác định 10 mục nội dung đa phương tiện sẽ được đề xuất để giới thiệu

Hãy sử dụng các đường liên kết ở trên để xem hướng dẫn chi tiết hơn về từng nhiệm vụ. Để xem bản tóm tắt các thành phần thiết kế mà bạn cần cung cấp, hãy tham khảo danh sách kiểm tra.

Vai trò của đối tác đối với nội dung truyền thông

Bảng dưới đây tóm tắt vai trò thiết kế của nhà phát triển ứng dụng và nhà sản xuất ô tô (theo AAOS) trong việc đảm bảo trải nghiệm hợp nhất cho ứng dụng đa phương tiện. Đối với các ứng dụng chạy trên xe dựa trên AAOS, các nhà sản xuất ô tô có thể tuỳ chỉnh giao diện người dùng để phản ánh thương hiệu và kiểu dáng xe của họ. Đối với các ứng dụng chạy trong Android Auto, Google sẽ tạo giao diện và cảm quan nhất quán cho ứng dụng trên các loại xe tương thích.

khía cạnh trải nghiệm nội dung nghe nhìn Vai trò thiết kế của nhà sản xuất ô tô (hoặc của Google đối với Android Auto) Vai trò thiết kế của nhà phát triển ứng dụng
Sử dụng ứng dụng đa phương tiện Quyết định vị trí của thanh ứng dụng và hỗ trợ các chế độ điều khiển cũng như điều hướng trong ứng dụng có thể xuất hiện trong thanh ứng dụng Quyết định khung hiển thị nội dung cấp cao nhất nào sẽ được thể hiện trong các thẻ của thanh ứng dụng, đồng thời cung cấp biểu tượng và gắn nhãn nếu cần (xem phần Lập kế hoạch cho thẻ điều hướng)
Duyệt xem chi tiết nội dung Xác định kích thước và nội dung của các mục trong lưới hoặc danh sách và triển khai tiêu đề ứng dụng ở các cấp nội dung thấp hơn Xác định định dạng (lưới hoặc danh sách) và cách sắp xếp nội dung nghe nhìn có thể xem ở mỗi cấp (xem phần Lập kế hoạch về chế độ xem duyệt web)
Phát nội dung đa phương tiện Triển khai chế độ xem phát và thanh điều khiển thu nhỏ với siêu dữ liệu đa phương tiện và bộ điều khiển chế độ phát thích hợp, bao gồm cả các nút điều khiển dành cho mọi thao tác tuỳ chỉnh trong ứng dụng. Cung cấp thành phần cho hàng đợi trong chế độ xem phát và định kiểu cho hàng đợi. Quyết định xem có triển khai thao tác tuỳ chỉnh trên thanh điều khiển hay không và cung cấp biểu tượng cho các thao tác đó. Ngoài ra, bạn cũng cần quyết định có triển khai hàng đợi hay không và có cung cấp chỉ báo cho bản nhạc đang phát hay không (xem bài viết Tuỳ chỉnh bộ điều khiển chế độ phát)
Thao tác bằng giọng nói Cung cấp giao diện người dùng của Trợ lý Google và kiểm soát cách người dùng gọi Trợ lý trên các ô tô cụ thể Chỉ định danh mục nội dung nghe nhìn được hỗ trợ cho các yêu cầu bằng giọng nói và nội dung cần cung cấp cho các yêu cầu chung (Lên kế hoạch cho thao tác bằng giọng nói)
Ghi nhận thương hiệu Hiển thị biểu tượng ứng dụng trên tất cả màn hình nội dung và chọn vị trí áp dụng màu nhấn trong ứng dụng của bên thứ ba Cung cấp biểu tượng ứng dụng và chỉ định màu nhấn (Xem phần Cung cấp các thành phần thương hiệu)
Đăng nhập và cài đặt Cung cấp một thuộc tính cài đặt cho tính năng tìm kiếm và các chế độ cài đặt trên thanh ứng dụng, đồng thời kết nối người dùng với màn hình đăng nhập nếu cần Dùng các mẫu để tạo quy trình đăng nhập và màn hình cài đặt. Nếu cần, hãy xem các bài viết Điều chỉnh quy trình đăng nhậpThiết kế chế độ cài đặt
Đề xuất Cung cấp giao diện người dùng để các đề xuất về nội dung xuất hiện Cung cấp một nguồn để đề xuất nội dung phù hợp