Thiết kế tham chiếu cảnh quan nhỏ

Thiết kế tham chiếu nhỏ nằm ngang giúp tối ưu hoá không gian trên các màn hình nhỏ hơn, giúp người lái xe dễ dàng truy cập vào các chế độ điều khiển và ứng dụng.

Với thiết kế này, người lái xe có thể xem và thực hiện nhiều thao tác thông thường với mức độ phân tâm tối thiểu trên màn hình ngang có màn hình cảm ứng nhỏ. Họ cũng có thể trải nghiệm ứng dụng sống động.

Bảng điều khiển ô tô với màn hình nhỏ ở định dạng ngang cho thấy thiết kế tham chiếu

Thiết kế tham chiếu ngang nhỏ là một trong 2 thiết kế tham chiếu được xây dựng hoàn chỉnh trong Android Automotive OS (AAOS). Những thiết kế này cung cấp các tính năng thiết yếu trên giao diện người dùng hệ thống và phù hợp với nhiều cấu hình xe. OEM có thể chọn một thiết kế tham chiếu và tuỳ chỉnh để phản ánh xe cũng như thương hiệu của họ.

Mô hình không gian

Mô hình không gian của thiết kế ngang nhỏ bao gồm một lớp giao diện người dùng hệ thống ở trên cùng một lớp ứng dụng.

Lớp giao diện người dùng hệ thống bao gồm một thanh trạng thái ở đầu màn hình và một thanh điều hướng ở dưới cùng.

Khi một ứng dụng được mở, ứng dụng đó sẽ chạy trên lớp ứng dụng và chiếm toàn bộ không gian giữa thanh trạng thái và thanh điều hướng, như minh hoạ ở trên. Khi hệ thống hiển thị Màn hình chính, không gian ứng dụng sẽ nhỏ hơn, như minh hoạ trong phần tiếp theo.

Sơ đồ màn hình ô tô có 2 lớp

Phân tích các thành phần của màn hình chính

Màn hình chính dành cho thiết kế tham chiếu khổ ngang nhỏ có cấu trúc như minh hoạ dưới đây.

Màn hình chính cho từng phần tử được gắn nhãn

Màn hình chính bao gồm các thành phần sau:

  • Thanh trạng thái ở trên cùng: Thanh này lưu trữ các chế độ điều khiển nhanh, đồng hồ, chỉ báo micrô và bộ chọn hồ sơ.
  • Thẻ trên màn hình chính ở bên trái (xếp chồng theo chiều dọc)
  • Ứng dụng ở bên phải (nên dùng ứng dụng chỉ đường)
  • Thanh điều hướng ở cuối màn hình: Thanh này lưu trữ quyền truy cập nhanh vào trình chạy ứng dụng, tính năng kiểm soát khí hậu, Trung tâm thông báo và trợ lý kỹ thuật số

Khi một ứng dụng được mở, thẻ Màn hình chính sẽ biến mất và ứng dụng sẽ mở rộng theo chiều ngang.