Câu trả lời đơn giản

Ví dụ về câu trả lời đơn giản trên thiết bị di động

Các câu trả lời đơn giản sẽ có dạng bong bóng trò chuyện trực quan và sử dụng tính năng chuyển văn bản sang lời nói (TTS) hoặc Ngôn ngữ đánh dấu tổng hợp lời nói (SSML) cho âm thanh. Bằng cách sử dụng các câu trả lời đơn giản ngắn trong cuộc trò chuyện, bạn có thể thu hút người dùng tương tác bằng một giao diện âm thanh và hình ảnh rõ ràng có thể kết hợp với các thành phần trò chuyện khác.

Nội dung bong bóng trò chuyện trong một phản hồi đơn giản phải là một tập hợp con theo phiên âm hoặc bản chép lời hoàn chỉnh của đầu ra TTS/SSML. Điều này giúp người dùng phác thảo nội dung Hành động của bạn, đồng thời giúp người dùng hiểu nội dung nhiều hơn trong nhiều điều kiện.

Trong câu lệnh, văn bản bạn cung cấp trong các đối tượng first_simplelast_simple sử dụng các thuộc tính của phản hồi đơn giản. Trợ lý Google gửi mọi câu trả lời đơn giản trong một câu lệnh, sau đó gửi câu trả lời nhiều định dạng cuối cùng trong hàng đợi câu lệnh.

Thuộc tính

Loại phản hồi đơn giản có các thuộc tính sau:

Tài sản Loại Yêu cầu Nội dung mô tả
speech string Không bắt buộc Biểu thị các từ sẽ được nói với người dùng trong SSML hoặc tính năng chuyển văn bản sang lời nói. Nếu trường override trong câu lệnh chứa giá trị là "true", thì lời nói được xác định trong trường này sẽ thay thế lời nói của câu lệnh đơn giản trước đó.
text string Không bắt buộc

Văn bản sẽ hiển thị trong bong bóng trò chuyện. Chuỗi dài hơn 640 ký tự sẽ bị cắt bớt ở dấu ngắt từ đầu tiên (hoặc khoảng trắng) trước 640 ký tự. Bạn nên sử dụng ít hơn 300 ký tự để ngăn nội dung vượt quá màn hình, đặc biệt là khi ghép nối với thẻ hoặc thành phần hình ảnh khác.

Nếu không được cung cấp, Trợ lý sẽ kết xuất một phiên bản hiển thị của trường speech. Nếu trường override trong lời nhắc chứa là "false", thì văn bản đã xác định trong trường này sẽ được nối vào văn bản của câu lệnh đơn giản trước đó.

Ví dụ về phản hồi đơn giản trên màn hình thông minh

Mã mẫu

Hàm YAML

candidates:
 - first_simple:
   variants:
    - speech: This is the first simple response.
     text: This is the 1st simple response.
  last_simple:
   variants:
    - speech: This is the last simple response.
     text: This is the last simple response.

JSON

{
 "candidates": [
  {
   "first_simple": {
    "variants": [
     {
      "speech": "This is the first simple response.",
      "text": "This is the 1st simple response."
     }
    ]
   },
   "last_simple": {
    "variants": [
     {
      "speech": "This is the last simple response.",
      "text": "This is the last simple response."
     }
    ]
   }
  }
 ]
}

Node.js

app.handle('Simple', conv => {
 conv.add(new Simple({
  speech: 'This is the first simple response.',
  text: 'This is the 1st simple response.'
 }));
 conv.add(new Simple({
  speech: 'This is the last simple response.',
  text: 'This is the last simple response.'
 }));
});

JSON

{
 "responseJson": {
  "session": {
   "id": "session_id",
   "params": {}
  },
  "prompt": {
   "override": false,
   "firstSimple": {
    "speech": "This is the first simple response.",
    "text": "This is the 1st simple response."
   },
   "lastSimple": {
    "speech": "This is the last simple response.",
    "text": "This is the last simple response."
   }
  }
 }
}

SSML và âm thanh

Hãy sử dụng công nghệ SSML và âm thanh trong câu trả lời của bạn để những câu trả lời này hay hơn và nâng cao trải nghiệm người dùng. Hãy xem tài liệu về SSML để biết thêm thông tin.

Thư viện âm thanh

Chúng tôi cung cấp nhiều âm thanh ngắn, miễn phí trong thư viện âm thanh. Những âm thanh này được lưu trữ cho bạn, vì vậy bạn chỉ cần đưa chúng vào tệp SSML.