tổng quan về gactions

Công cụ giao diện dòng lệnh gactions (CLI) giúp bạn tạo tệp và cấu trúc dự án bắt buộc, đồng thời triển khai chúng dưới dạng dự án Hành động trong bảng điều khiển Actions. Để biết thông tin về cách sử dụng công cụ dòng lệnh trong các trường hợp phổ biến sau khi cài đặt và thiết lập, hãy xem hướng dẫn sử dụng.

Sau khi cài đặt, bạn có thể nhận được một bản tóm tắt về chức năng của công cụ đó trong đầu cuối:

gactions --help

Kết quả sau sẽ xuất hiện:

Command Line Interface for Google Actions SDK

Usage:
 gactions [command]

Available Commands:
 decrypt       Decrypt client secret.
 deploy       Deploy an Action to the specified channel.
 encrypt       Encrypt client secret.
 help        Help about any command
 init        Initialize a directory for a new project.
 login        Authenticate gactions CLI to your Google account via web browser.
 logout       Log gactions CLI out of your Google Account.
 pull        This command pulls files from Actions Console into the local file system.
 push        This command pushes changes in the local files to Actions Console.
 third-party-notices Prints license files of third-party software used.
 version       Prints current version of the CLI.

Flags:
 -h, --help   help for gactions
 -v, --verbose  Display additional error information

Use "gactions [command] --help" for more information about a command.

Cài đặt công cụ dòng lệnh gactions

Cài đặt công cụ giao diện dòng lệnh gactions (CLI) bằng cách tải xuống gói cài đặt, giải nén gói và định cấu hình đường dẫn thực thi của bạn.

Để cài đặt và định cấu hình gactions, hãy làm theo các bước sau:

 1. Tải xuống gói phù hợp với hệ điều hành của bạn:

  Nền tảng Gói Checksum
  Windows Tải xuống SHA256
  Linux Tải xuống SHA256
  Mac OS Tải xuống SHA256
 2. Trích xuất gói cho một vị trí bạn chọn rồi thêm tệp nhị phân vào biến PATH của môi trường. Ngoài ra, hãy trích xuất gói này sang một vị trí đã có trong biến PATH (ví dụ: /usr/local/bin).

 3. Trên Linux và Mac, hãy bật quyền thực thi nếu cần:

  chmod +x PATH_TO/gactions
 4. Chạy lệnh sau để xác thực CLI. Lệnh này bắt đầu một quy trình xác thực và cần một trình duyệt web:

  gactions login

  Khi quy trình này hoàn tất, CLI sẽ tự động xác thực.

Tạo và thiết lập dự án

Trước khi có thể sử dụng công cụ dòng lệnh gactions, bạn phải tạo một dự án trong bảng điều khiển Actions và cấp quyền truy cập vào gactions cho dự án đó. Để tạo và thiết lập một dự án, hãy làm như sau:

 1. Chuyển tới Bảng điều khiển Actions.
 2. Nhấp vào Dự án mới, nhập tên dự án rồi nhấp vào Tạo dự án.
 3. Chọn một danh mục rồi nhấp vào Tiếp theo.
 4. Chọn Dự án trống và nhấp vào Bắt đầu xây dựng.
 5. Bật API Actions trong Google Cloud Console bằng cách làm theo hướng dẫn trong phần Bật và tắt API. Điều này cho phép các gaction tương tác với dự án của bạn.

Khởi chạy mẫu

Tạo thư mục trống, sau đó chạy gactions init SAMPLE_NAME từ thư mục đó để nhập dự án Hành động mẫu. Bạn có thể sử dụng dự án mẫu làm mô hình để tạo dự án của riêng mình và tìm hiểu cấu trúc của dự án Hành động.

Ví dụ: lệnh sau đây sẽ dẫn đến nội dung của mẫu hello-world được thêm vào thư mục của bạn:

gactions init hello-world