Từ ngày 13 tháng 9 năm 2022, chúng tôi đã ngừng sử dụng tính năng phân tích hành động trò chuyện của Bảng điều khiển hành động. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Tổng quan về việc ngừng hoạt động cuộc trò chuyện.

Analytics

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Sau khi phát hành phiên bản Hành động cho kênh phát hành (alpha, beta hoặc sản xuất) và người dùng đã gọi Hành động của bạn, bạn sẽ bắt đầu thấy dữ liệu phân tích trong bảng điều khiển Actions, thường là trong vòng 24 giờ. Những số liệu phân tích này cung cấp thông tin về cách sử dụng, trạng thái, khám phá và danh sách thư mục của Hành động.

Mức sử dụng

Trang Mức sử dụng hiển thị 3 biểu đồ, liên quan đến dữ liệu sử dụng của Hành động. Bạn có thể xuất dữ liệu trong các biểu đồ sau ở định dạng CSV.

Biểu đồ này cho thấy mức sử dụng theo thời gian.

Tuỳ chỉnh dữ liệu hiển thị theo các cách sau:

 • Nhấp vào nút tương ứng ở đầu biểu đồ để xem mức sử dụng hằng ngày, hằng tuần và hằng tháng.

 • Hãy nhấp vào phạm vi ngày ở góc dưới cùng bên trái của biểu đồ để thiết lập khung thời gian cụ thể mà bạn muốn xem.

  • Tổng số người dùng riêng biệt trong phạm vi ngày đã chọn được trình bày ở cuối biểu đồ.
 • Nhấp vào Bộ lọc để thay đổi biểu đồ bằng cách sử dụng dữ liệu sau:

  • Bề mặt: Lọc mức sử dụng theo bề mặt được sử dụng (ví dụ: thiết bị di động, loa thông minh, màn hình thông minh, TV, thiết bị đeo, ô tô, điện thoại phổ thông, v.v.).
  • Hành động: Lọc mức sử dụng theo một ý định cụ thể.
  • Ngôn ngữ: Lọc mức sử dụng theo ngôn ngữ cụ thể mà Hành động của bạn hỗ trợ.
  • Quốc gia / Khu vực: Lọc mức sử dụng theo quốc gia và khu vực cụ thể mà hành động của bạn được cung cấp.

Bạn có thể xuất dữ liệu từ biểu đồ ở định dạng CSV. Để làm như vậy, hãy nhấp vào nút Xuất.

Tỷ lệ giữ chân người dùng

Biểu đồ này cho thấy tỷ lệ giữ chân người dùng trong 5 tuần qua. Chỉ số này bao gồm tất cả người dùng (bao gồm cả người dùng mới) đã sử dụng Hành động của bạn.

Tuỳ chỉnh dữ liệu hiển thị theo các cách sau:

 • Nhấp vào Bộ lọc để thay đổi biểu đồ bằng cách sử dụng dữ liệu sau:

  • Bề mặt: Lọc mức sử dụng theo bề mặt được sử dụng (ví dụ: thiết bị di động, loa thông minh, màn hình thông minh, TV, thiết bị đeo, ô tô, điện thoại phổ thông, v.v.).
  • Hành động: Lọc mức sử dụng theo một ý định cụ thể.
  • Ngôn ngữ: Lọc mức sử dụng theo ngôn ngữ cụ thể mà Hành động của bạn hỗ trợ.
  • Quốc gia / Khu vực: Lọc mức sử dụng theo quốc gia và khu vực cụ thể mà hành động của bạn được cung cấp.

Bạn có thể xuất dữ liệu từ biểu đồ ở định dạng CSV. Để làm như vậy, hãy nhấp vào nút Xuất.

Dữ liệu về cuộc trò chuyện

Biểu đồ này cho thấy dữ liệu trò chuyện liên quan đến Hành động của bạn và có các thẻ sau:

 • Cuộc trò chuyện: Số cuộc trò chuyện mà người dùng đã thực hiện với Hành động của bạn. Cuộc trò chuyện là một lượt tương tác hoàn chỉnh, duy nhất với Hành động của bạn, bắt đầu từ lệnh gọi và kết thúc khi người dùng thoát khỏi ngữ cảnh của Hành động.
 • Tin nhắn: Số lượt trò chuyện trên tất cả các cuộc trò chuyện.
 • Thời lượng trung bình: Thời lượng trung bình (tính bằng giây) mà người dùng tương tác với Hành động trước khi thoát khỏi cuộc trò chuyện.
 • Tỷ lệ hủy: Tỷ lệ phần trăm số lần người dùng đã thoát hoặc hủy khỏi một cuộc trò chuyện với Hành động của bạn.

Tuỳ chỉnh dữ liệu hiển thị theo các cách sau:

 • Nhấp vào phạm vi ngày ở góc dưới cùng bên trái của biểu đồ để đặt các khung thời gian cụ thể cần xem.
 • Nhấp vào Bộ lọc để thay đổi biểu đồ bằng cách sử dụng dữ liệu sau:

  • Bề mặt: Lọc mức sử dụng theo bề mặt được sử dụng (ví dụ: thiết bị di động, loa thông minh, màn hình thông minh, TV, thiết bị đeo, ô tô, điện thoại phổ thông, v.v.).
  • Hành động: Lọc mức sử dụng theo một ý định cụ thể.
  • Ngôn ngữ: Lọc mức sử dụng theo ngôn ngữ cụ thể mà Hành động của bạn hỗ trợ.
  • Quốc gia/Khu vực: Lọc mức sử dụng theo quốc gia và khu vực cụ thể mà hành động của bạn được cung cấp.

Bạn có thể xuất dữ liệu từ biểu đồ ở định dạng CSV. Để làm như vậy, hãy nhấp vào nút Xuất.

Mức độ tương tác của người dùng

Biểu đồ tương tác của người dùng cho biết cách người dùng tương tác với Hành động của bạn trong một tháng đã chọn. Thường được gọi là đường cong người dùng thành thạo, biểu đồ này cho phép bạn xem số người dùng là "người dùng thành thạo", tức là người dùng chuyên trách tương tác với Hành động của bạn thường xuyên, bằng cách vẽ biểu đồ tỷ lệ phần trăm người dùng tương tác với Hành động theo số ngày trong tháng.

Mỗi số trên trục x biểu thị số ngày mà người dùng tương tác với Hành động của bạn trong một tháng. Ví dụ: cột 4 thể hiện tỷ lệ phần trăm người dùng đã tương tác với Hành động của bạn 4 ngày trong tháng. Nếu bạn di chuyển con trỏ trên một cột, cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện cùng với thông tin này, như minh họa trong ảnh chụp màn hình sau:

Bạn có thể tuỳ chỉnh dữ liệu hiển thị theo cách sau:

 • Nhấp vào phạm vi ngày ở góc của biểu đồ để chỉ định tháng bạn muốn xem dữ liệu.

Bạn có thể xuất dữ liệu từ biểu đồ ở định dạng CSV. Để xuất dữ liệu này, hãy nhấp vào Xuất.

Sức khỏe

Phần tình trạng giúp bạn theo dõi các chỉ số liên quan đến chất lượng và sức khỏe của Hành động:

 • Lỗi: Số lỗi điểm cuối trên đám mây của Hành động đã trả về vào một ngày nhất định. Nếu có một số lượng lớn lỗi, bạn nên xem nhật ký để xác định nguyên nhân khiến điểm cuối gặp sự cố hoặc hoạt động không như mong muốn.

  • Chọn đường liên kết Xem nhật ký để xem nhật ký của dự án trong Google Cloud Console. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách đọc các nhật ký này trên trang Khắc phục sự cố.
 • Độ trễ của hành động: Độ trễ của điểm cuối Hành động. Nếu độ trễ rất cao hoặc thường xuyên tăng đột biến, thì người dùng có thể gặp phải sự chậm trễ trong khi tương tác với Hành động.

 • Độ trễ mà người dùng đã trải nghiệm: Độ trễ mà người dùng cảm nhận trên mỗi yêu cầu cho Hành động của bạn. Chỉ số này minh hoạ trải nghiệm của người dùng khi họ tương tác với Hành động của bạn.

 • Yêu cầu API (Chỉ dành cho Trình tạo hành động): Biểu đồ này hiển thị dữ liệu phân tích tổng số yêu cầu API và trạng thái của các yêu cầu đó. Yêu cầu API không thành công có nghĩa là dữ liệu chính xác không được trả về.

Bạn có thể xuất dữ liệu từ biểu đồ ở định dạng CSV.

Khi nhấp vào Bộ lọc, bạn sẽ thấy các tùy chọn xem bổ sung sau đây:

 • Nền tảng: Lọc theo thiết bị di động, loa thông minh và màn hình thông minh.
 • Hành động: Lọc theo các Hành động cụ thể.
 • Ngôn ngữ: Lọc theo các ngôn ngữ mà Hành động của bạn hỗ trợ.
 • Quốc gia/khu vực: Lọc theo quốc gia/khu vực nơi Hành động của bạn xuất hiện.

Bạn có thể xuất dữ liệu từ biểu đồ ở định dạng CSV. Để làm như vậy, hãy nhấp vào nút Xuất.

Tiềm năng khám phá

Phần khám phá hiển thị thông tin về cách người dùng khám phá Hành động của bạn.

Khi người dùng nói một cụm từ liên quan đến Hành động của bạn, đôi khi Google sẽ đề xuất người dùng thử Hành động của bạn, ngay cả khi người dùng không chỉ định rõ tên gọi Hành động của bạn. Trang khám phá sẽ hiển thị một bảng chứa các cụm từ mà Google đề xuất Hành động của bạn. Các cột trong bảng này bao gồm như sau:

 • Lời gọi: Cụm từ tìm kiếm của người dùng khiến Google đề xuất Hành động của bạn. Ngoài các truy vấn thực tế của người dùng, danh sách này bao gồm các giá trị sau:

 • Ý định: Ý định mà truy vấn của người dùng khớp.

 • Lượt hiển thị: Số lần cụm từ này dẫn đến việc Google đề xuất Hành động của bạn.

 • Lựa chọn: Số lần người dùng gọi Hành động của bạn sau khi Google đề xuất. Số này không được vượt quá số lượt hiển thị cho cụm từ này.

 • Tỷ lệ chọn: Tỷ lệ phần trăm số lượt hiển thị dẫn đến một lựa chọn. Tỷ lệ phần trăm thấp cho biết nhiều người dùng đang chọn sử dụng Hành động khác cho truy vấn cụ thể này, trong khi tỷ lệ cao cho biết Hành động của bạn phổ biến cho truy vấn này.

Bạn có thể xuất dữ liệu từ biểu đồ ở định dạng CSV. Để làm như vậy, hãy nhấp vào nút Xuất.

Thư mục

Phần thư mục hiển thị lưu lượng truy cập và điểm xếp hạng cho Hành động của bạn trong thư mục Trợ lý.

 • Tóm tắt điểm xếp hạng: Điểm xếp hạng trung bình của Hành động, tổng số lượt xếp hạng và số người dùng đã xếp hạng Hành động của bạn theo từng điểm số.
 • Điểm xếp hạng trung bình: Điểm xếp hạng trung bình tích lũy của Hành động theo thời gian hoặc mức trung bình của tất cả các bài đánh giá vào một ngày nhất định.
 • Điểm xếp hạng theo thời gian: Việc phân phối điểm xếp hạng tích luỹ cho Hành động sẽ tính điểm theo thời gian hoặc vào một ngày nhất định.
 • Số lượt xem trang thư mục Trợ lý: Số lần trang thư mục Hành động của bạn được truy cập mỗi ngày. Bạn có thể lọc các thành phần hiển thị theo quốc gia/khu vực, ngôn ngữ và các tuỳ chọn phân loại hữu ích khác.
 • Số lệnh gọi bắt đầu từ thư mục Trợ lý: Số lần người dùng gọi Hành động của bạn bằng cách nhấn nút "Dùng thử" trong thư mục. Các lệnh gọi có thể được lọc theo Hành động, quốc gia/khu vực và các tuỳ chọn phân loại hữu ích khác.

Xuất sang BigQuery

BigQuery là giải pháp lưu trữ dữ liệu không máy chủ, được quản lý toàn diện của Google. Bạn có thể thiết lập dữ liệu phân tích Hành động của mình được xuất hằng ngày sang tài khoản BigQuery. Sau khi dữ liệu nằm trong BigQuery, bạn có thể phân tích thêm về dữ liệu đó, bao gồm cả việc xây dựng trang tổng quan và hình ảnh dữ liệu của riêng bạn.

Kết nối với BigQuery

Để kết nối Hành động với BigQuery, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trên trang Analytics, hãy nhấp vào Xuất trong trình đơn bên trái.
 2. Nhấp vào Bắt đầu.
 3. Chọn ngày mà bạn muốn bắt đầu xuất dữ liệu.

 4. Nhấp vào Xuất.

Trang tóm tắt sẽ hiển thị trạng thái hằng ngày của quá trình xuất là Đang chờ xử lý, Không đạt hoặc Đã hoàn tất.

Quá trình xuất sẽ hiển thị là Đang chờ xử lý cho đến khi quá trình xuất hoàn tất.

Chèn lấp dữ liệu trong quá khứ

Để xuất dữ liệu từ một ngày trước đó, bạn có thể chọn chèn lấp dữ liệu trong quá khứ. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trên trang Analytics, hãy nhấp vào Xuất.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng.
 3. Nhấp vào Bổ sung dữ liệu trong quá khứ.
 4. Chọn tuỳ chọn ngày mong muốn.
 5. Nhấp vào Xuất.

Quá trình chèn lấp sẽ hiển thị ở trạng thái Đang chờ xử lý cho đến khi quá trình xuất hoàn tất.

Ngừng xuất

Để dừng xuất sang BigQuery, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trên trang Analytics, hãy nhấp vào Xuất.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng.
 3. Nhấp vào Huỷ kết nối khỏi BigQuery.
 4. Nhấp vào Huỷ kết nối để xác nhận.

Các công cụ phân tích khác

Sau khi triển khai Hành động, bạn nên theo dõi những yếu tố như mức sử dụng, mức sử dụng và chất lượng để giúp bạn phân tích trạng thái hiện tại của Hành động và trả lời các câu hỏi như:

 • Tôi có bao nhiêu người dùng? Người dùng của tôi có tăng lên không?
 • Người dùng có bị nhầm lẫn về những việc cần làm hoặc họ có nói những điều mà Hành động của tôi không hiểu không?
 • Người dùng có dành nhiều thời gian với Hành động của tôi không hay họ thường xuyên hủy cuộc trò chuyện?
 • Hành động nào của tôi phổ biến nhất và hành động nào có mức độ tương tác thấp?

Dữ liệu này giúp bạn xác định các cơ hội cải thiện sự thành công lâu dài của các hành động. Để cho phép bạn lấy dữ liệu này, chúng tôi đã cho phép các nhà cung cấp công cụ phân tích tích hợp với Actions on Google và bạn có thể thiết lập các công cụ này chỉ trong vòng 5 phút:

Các công cụ giám sát khác

Khi phát triển và triển khai Hành động, bạn có thể hưởng lợi từ việc thêm tính năng ghi nhật ký, giám sát và cảnh báo. Các công cụ giám sát và cảnh báo theo dõi thời gian hoạt động cũng như thông báo cho bạn các lỗi và trường hợp ngoại lệ. Với các công cụ này, bạn cũng có thể gỡ lỗi và thử nghiệm các Hành động thông qua yêu cầu thực tế của Trợ lý. Các công cụ giám sát sau đây đã tích hợp với Actions on Google: