Xây dựng hành động từ nội dung web

Dữ liệu có cấu trúc cho Google biết về loại nội dung bạn đang tạo, vì vậy, chúng tôi có thể hiển thị nội dung đó cho người dùng theo cách tương tác. Ngoài việc hiển thị nội dung của bạn dưới dạng kết quả nhiều định dạng trên Google Tìm kiếm, chúng tôi có thể đọc mã đánh dấu của bạn để tự động tạo Hành động nhằm trình bày nội dung của bạn trên Trợ lý Google và tạo một mục nhập trong thư mục Trợ lý. Khi người dùng yêu cầu Trợ lý cung cấp một trong các loại nội dung có sẵn, chúng tôi có thể hiển thị Hành động của bạn.

Nếu bạn chỉ mới bắt đầu, hãy tìm hiểu thêm về cách hoạt động của dữ liệu có cấu trúc.

Hình 1. Ví dụ về Hành động được tạo tự động từ nội dung trên web.

Xuất bản nội dung

Google có thể tạo nhiều Hành động dựa trên nội dung web mà bạn cung cấp. Hãy tham khảo danh sách các loại nội dung được hỗ trợ sau đây để tìm hiểu cách tạo Thao tác cho từng loại:

Câu hỏi thường gặp

Những người dùng yêu cầu Trợ lý Google cung cấp thông tin về một chủ đề có thể nhận được nội dung Câu hỏi thường gặp của bạn để cung cấp cho họ câu trả lời phù hợp nhất. Tạo mã đánh dấu cho nội dung Câu hỏi thường gặp của bạn và chúng tôi có thể tự động tạo Hành động dựa trên thông tin của bạn.

Để biết thông tin về Hành động câu hỏi thường gặp được tạo bằng mã đánh dấu, hãy xem tài liệu về Hành động câu hỏi thường gặp.

Hướng dẫn thực hiện

Người dùng có thể làm theo hướng dẫn sử dụng của bạn trong Trợ lý Google. Khi người dùng yêu cầu Trợ lý trợ giúp một nhiệm vụ, chúng tôi có thể đề xuất hướng dẫn của bạn nếu họ có thể giúp bạn thực hiện nhiệm vụ đó. Hãy tạo mã đánh dấu cho nội dung hướng dẫn và chúng tôi có thể tự động tạo Hành động cho hướng dẫn của bạn.

Để biết thêm thông tin về các Hành động hướng dẫn được tạo bằng mã đánh dấu, hãy xem tài liệu về Hành động hướng dẫn bằng mã đánh dấu.

Nội dung đa phương tiện

Người dùng có thể khám phá nội dung của bạn trên Google Tìm kiếm và Trợ lý, đồng thời bắt đầu phát nội dung ngay trên ứng dụng hoặc nền tảng của bạn.

Để biết thông tin về cách thiết lập nội dung đa phương tiện, hãy xem tài liệu về Hành động đối với nội dung đa phương tiện.

Tin tức

Người dùng có thể xem nội dung của bạn thông qua Trợ lý Google trong Google Tin tức, bao gồm cả băng chuyền Tin bài hàng đầu. Khi bạn thêm dữ liệu có cấu trúc vào các trang AMP, chúng tôi có thể hiển thị nội dung tin tức của bạn trên Trợ lý Google.

Để biết thông tin về cách thiết lập nội dung tin bài, hãy xem tài liệu về dữ liệu có cấu trúc bài viết.

Podcast

Người dùng có thể tìm thấy podcast của bạn trong thư mục Trợ lý và phát các tập podcast trên thiết bị của họ bằng Trợ lý Google. Tạo một nguồn cấp dữ liệu RSS cho podcast của bạn và chúng tôi có thể tự động tạo Hành động cho podcast đó.

Để biết thêm thông tin về cách thiết lập nguồn cấp dữ liệu podcast, hãy xem tài liệu về Podcast.

Công thức

Người dùng có thể theo dõi công thức nấu ăn của bạn thông qua các thẻ thông tin trình bày trong Trợ lý Google và tìm hiểu về nội dung của bạn trong thư mục Trợ lý. Tạo thẻ đánh dấu cho công thức nấu ăn của bạn và chúng tôi có thể tự động tạo một Hành động cho công thức đó.

Để biết thông tin về cách thiết lập nội dung công thức, hãy xem tài liệu dữ liệu có cấu trúc về công thức.

Hình 2. Ví dụ về Hành động trong phần hướng dẫn được tạo bằng mã đánh dấu trên màn hình thông minh. Hình ảnh bên trái cho thấy thông tin tổng quan về hướng dẫn cách thực hiện và hình ảnh bên phải cho thấy các bước cụ thể bên cạnh video.