Tính năng Hành động trò chuyện sẽ ngừng hoạt động từ ngày 13 tháng 6 năm 2023. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Hành động trò chuyện ngừng hoạt động.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Lượt tương tác của người dùng

Một trong những chỉ số quan trọng nhất mà Google sử dụng khi xác định xem có nên quảng bá Hành động của bạn hay không là mức độ tương tác của người dùng hay số người dùng quay lại Hành động của bạn sau cuộc trò chuyện đầu tiên. Triển khai các tính năng tương tác cho người dùng để đưa người dùng quay lại Hành động của bạn.

Bắt đầu xây dựng

Tìm hiểu cách thêm các tính năng tương tác cho người dùng vào Hành động.

  • Nếu Hành động của bạn cung cấp thông tin hữu ích thay đổi mỗi ngày hoặc hỗ trợ người dùng thực hiện nhiệm vụ hằng ngày, hãy bật gói đăng ký cập nhật hằng ngày trong Hành động. Ví dụ: gửi cho người dùng một lời nhắc hữu ích mỗi ngày bằng kế hoạch tập luyện của họ.
  • Việc biến Hành động của bạn thành một phần trong thói quen thông thường của người dùng là một cách tuyệt vời để thu hút họ. Cung cấp các gói thuê bao Quy trình để người dùng có thể thêm Hành động của bạn vào Quy trình của Trợ lý. Ví dụ: tạo một Hành động tuyệt vời để đưa ra ý tưởng cho bữa sáng và cho phép người dùng thêm Hành động của bạn vào Quy trình chào buổi sáng.
  • Sử dụng API hành động để gửi thông báo đẩy của Trợ lý Google như lời nhắc hoặc nội dung cập nhật cho thiết bị di động của người dùng. Người dùng của bạn đã thường xuyên tương tác với thông báo đẩy, vì vậy, hãy gửi các thông báo hữu ích để biến Hành động của bạn thành một phần trong cuộc sống số của người dùng.
  • Khi thông tin về Hành động của bạn bắt đầu lan rộng, người dùng mới và người dùng cũ sẽ có thể trò chuyện với Hành động của bạn càng nhanh càng tốt. Tạo một đường liên kết đến Trợ lý để trực tiếp đưa người dùng từ trình duyệt web dành cho thiết bị di động vào Trợ lý Google và Hành động của bạn.