Tính năng Hành động trò chuyện sẽ ngừng hoạt động từ ngày 13 tháng 6 năm 2023. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Hành động trò chuyện ngừng hoạt động.

Thư mục Trợ lý

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Người dùng có thể khám phá Hành động của bạn thông qua thư mục Trợ lý trên web và thiết bị di động. Vì vậy, hãy nhớ quảng cáo và tiếp thị Hành động của bạn một cách phù hợp. Thư mục Trợ lý giúp người dùng dễ dàng khám phá Hành động của bạn và tìm hiểu cách sử dụng chúng sau này.

Thư mục Trợ lý cho phép người dùng:

  • Duyệt xem để tìm những chức năng đáp ứng nhu cầu của họ. Người dùng có thể khám phá thư mục mà Hành động được phân loại thành các nhóm logic để dễ dàng tra cứu.
  • Khám phá các chức năng của Trợ lý bằng cách tìm những Hành động phù hợp với trẻ.
  • Định cấu hình và tuỳ chỉnh trải nghiệm Trợ lý của trẻ bằng Hành động.

Thư mục trên thiết bị di động

Thư mục Trợ lý trên thiết bị di động cho phép người dùng duyệt qua các Hành động thông qua ứng dụng Google dành cho Androidứng dụng Trợ lý Google dành cho iOS.

Những ví dụ sau đây minh họa một trang cho Fitbit Coach, một Hành động về sức khỏe và thể chất, hướng dẫn người dùng thực hiện một bài tập thể dục tại nhà:

Thư mục web

Thư mục Trợ lý trên web cho phép người dùng duyệt qua các Hành động thông qua bất kỳ trình duyệt web nào. Người dùng có thể nhấp vào nút chia sẻ ở đầu trang của bạn để thấy một đường liên kết web. Bạn cũng có thể tìm thấy đường liên kết web cho trang Hành động trong Bảng điều khiển Actions trên trang Tổng quan.

Nếu đã đăng nhập vào Tài khoản Google, người dùng cũng có thể xem lại Hành động của bạn.

Ví dụ sau đây cho thấy một trang cho Fitbit Coach, một Hành động về sức khoẻ và thể hình, hướng dẫn người dùng thực hiện một bài tập thể dục tại nhà:

Số liệu phân tích

Bảng điều khiển Actionscác số liệu phân tích cho biết cách đánh giá Hành động của bạn trong thư mục Trợ lý di động. Chuyển đến Analytics > Thư mục để biết thông tin chi tiết về điểm xếp hạng của Hành động theo thời gian.