Tính năng Hành động trò chuyện sẽ ngừng hoạt động từ ngày 13 tháng 6 năm 2023. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Hành động trò chuyện ngừng hoạt động.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Bảng điều khiển Actions là công cụ dựa trên nền tảng web dùng để phát triển Actions. Trong bảng điều khiển, bạn có thể quản lý tính năng đăng ký, triển khai, cấu hình và phân tích Hành động.

Tạo

Dù bạn đang phát triển ứng dụng Điều khiển bằng giọng nói cho thiết bị nhà thông minh hay trò chơi điều khiển bằng giọng nói tiếp theo, thì Bảng điều khiển Actions có nhiều công cụ để bạn xây dựng Hành động. Tạo dự án Actions và tạo Hành động bằng Trình tạo hành động tích hợp hoặc SDK Hành động.

Bạn muốn xây dựng một nội dung cụ thể nào đó? Xem tài liệu cho các danh mục sau:

Triển khai

Khi bạn hoàn tất việc phát triển Hành động, hãy sử dụng kênh thử nghiệm Alpha và Beta để phát hành Hành động cho các nhóm người dùng để thử nghiệm. Sau khi giải quyết xong phản hồi, hãy gửi Hành động để chúng tôi xem xét và phát hành hành động đó cho người dùng Trợ lý Google.

Phát triển

Sau khi Hành động của bạn có được người dùng, hãy kiểm tra số liệu phân tích để biết hiệu quả hoạt động của hành động. Mở rộng phạm vi tiếp cận bằng cách bổ sung thêm ngôn ngữ và khu vực.

1 Tạo dự án Hành động Hãy bắt đầu phát triển bằng cách thiết lập dự án Hành động.
2 Thử nghiệm hành động Sử dụng trình mô phỏng Hành động để kiểm tra trải nghiệm của người dùng.
3 Xuất bản hành động Xuất bản Hành động của bạn để người dùng Trợ lý có thể truy cập vào hành động đó.
4 Đo lường hiệu suất của Hành động Kiểm tra mức sử dụng, tình trạng, khám phá và phân tích thư mục của Hành động.