Bảng điều khiển Actions là công cụ dựa trên nền tảng web dùng để phát triển Actions. Trong bảng điều khiển, bạn có thể quản lý đăng ký Hành động, triển khai, cấu hình và phân tích.

Tạo

Cho dù bạn đang phát triển cách điều khiển thiết bị thông minh trong nhà hay trò chơi điều khiển bằng giọng nói tiếp theo, bảng điều khiển Hành động đều có các công cụ để xây dựng Hành động của bạn. Tạo một dự án Hành động và tạo Hành động bằng Trình tạo hành động tích hợp hoặc SDK Hành động.

Bạn muốn xây dựng công trình cụ thể nào đó? Xem tài liệu cho các danh mục sau:

Triển khai

Khi bạn phát triển xong Hành động của mình, hãy sử dụng các kênh Alpha và Beta để phát hành Hành động đó cho các nhóm người dùng để thử nghiệm. Sau khi giải quyết phản hồi, hãy gửi Hành động của bạn để chúng tôi xem xét và xuất bản hành động đó, cung cấp cho người dùng Trợ lý Google.

Phát triển

Sau khi Hành động của bạn thu hút được người dùng, hãy kiểm tra số liệu phân tích về mức sử dụng để xem hiệu quả hoạt động của Hành động đó. Mở rộng phạm vi tiếp cận bằng cách bổ sung thêm ngôn ngữ và khu vực.

1 Tạo dự án Hành động Bắt đầu phát triển bằng cách thiết lập một dự án Actions.
2 Thử nghiệm hành động Sử dụng trình mô phỏng Hành động để kiểm tra trải nghiệm của người dùng.
3 Xuất bản hành động của bạn Xuất bản Hành động của bạn để giúp người dùng Trợ lý có thể truy cập.
4 Đo lường hiệu suất của Hành động Kiểm tra thông tin phân tích thư mục sử dụng, tình trạng, khám phá và thư mục của Hành động.