Trình mô phỏng

Trình mô phỏng trong Bảng điều khiển Actions cho phép bạn kiểm thử Hành động của mình thông qua một giao diện web dễ sử dụng, mô phỏng thiết bị phần cứng và chế độ cài đặt của thiết bị đó. Bạn cũng có thể truy cập vào thông tin gỡ lỗi như yêu cầu và phản hồi mà phương thức thực hiện nhận được và gửi đi.

Kiểm thử dự án

Khi kiểm thử dự án Actions, bạn cần áp dụng các hạn chế sau:

 • Bạn có thể thử nghiệm các hành động trong tối đa 30 ngày. Sau 30 ngày, bạn phải tạo một phiên bản mới để kiểm thử.
 • Bạn có thể kiểm thử Hành động đang phát triển trên mọi thiết bị phần cứng được hỗ trợ (Android 6.0 trở lên, iOS 9.1 trở lên và loa được kích hoạt bằng giọng nói). Thiết bị phải đăng nhập vào chính Tài khoản Google mà bạn sử dụng trong bảng điều khiển Actions. Nói "OK Google, trò chuyện với ứng dụng kiểm thử của tôi" sẽ gọi phiên bản nháp hiện tại của Hành động.
 • Theo mặc định, trình mô phỏng sử dụng phiên bản Hành động có trong Bản nháp. Hãy xem cách chọn một phiên bản khác để kiểm tra.

Phương thức nhập

Bạn có thể nhấp vào nút trong trường văn bản phản hồi để chỉ định phương thức nhập dữ liệu cho mục đích kiểm thử.

Danh sách sau đây mô tả các loại đầu vào và thiết bị có các loại đầu vào này:

 • Tự động phát hiện – Tự động phát hiện giọng nói, bàn phím hoặc phương thức nhập bằng cách chạm.
 • Chạm – Dùng cho các thành phần và trải nghiệm tương tác, chẳng hạn như khối đề xuất. Dùng được cho các thiết bị điện thoại và màn hình thông minh.
 • Giọng nói – Dùng cho phương thức nhập chỉ bằng giọng nói. Dùng được cho các thiết bị Màn hình thông minh, Điện thoại và Loa.
 • Bàn phím – Dùng để chỉ nhập văn bản. Dành cho các thiết bị điện thoại.

Phương thức nhập mặc định là tự động phát hiện. Dựa trên nền tảng bạn chọn, các loại đầu vào cũng được tắt và bật tương ứng.

Phương thức nhập được đưa vào mỗi yêu cầu cho phương thức thực hiện của bạn trong đối tượng RawInput dưới dạng trường inputType.

 {
 "inputType": "VOICE",
 "query": "Tell me a fact about Google's headquarters"
 }

Chỉ định thiết bị

Trình mô phỏng có thể bắt chước nhiều thiết bị và cho phép bạn kiểm thử trải nghiệm dành riêng cho thiết bị của Hành động.

Để thay đổi thiết bị được mô phỏng, hãy làm theo các bước sau:

 1. Nhấp vào trình đơn thả xuống thiết bị ở góc trên bên trái. Màn hình thông minh được chọn theo mặc định.

 2. Chọn trong số các thiết bị sau để mô phỏng:

  • Màn hình thông minh – Các thiết bị có Trợ lý như Nest Hub có tính năng màn hình và loa.
  • Điện thoại – Điện thoại có Trợ lý có tính năng màn hình và loa.
  • Loa – Loa thông minh có Trợ lý và có tính năng loa.
  • KaiOS – Điện thoại có Trợ lý và sử dụng KaiOS.

Chọn ngôn ngữ

Bạn có thể chọn một ngôn ngữ trong trình đơn thả xuống thứ hai để đặt ngôn ngữ và khu vực mà bạn muốn mô phỏng. Vui lòng xem tài liệu về bản địa hoá để biết thêm thông tin về cách tạo Hành động đa ngôn ngữ.

Đặt vị trí

Bạn có thể đặt toạ độ và địa chỉ của thiết bị theo cách thủ công. Tính năng này cho phép bạn kiểm thử mọi tính năng nhắm mục tiêu theo vị trí đã thiết lập trong bảng điều khiển và các phản hồi theo khu vực cụ thể mà bạn đã định cấu hình trong phương thức thực hiện.

Để có được thông tin vị trí mô phỏng để sử dụng trong Hành động, hãy sử dụng trình trợ giúp thông tin người dùng để yêu cầu người dùng cấp quyền truy cập vào hành động đó.

Cài đặt

Nhấp vào nút Cài đặt ở phía trên bên trái để xem các lựa chọn khác cho trình mô phỏng.

Chọn một phiên bản

Bạn có thể chỉ định phiên bản dự án Hành động mà bạn muốn kiểm thử (phiên bản đã phát hành hoặc bản nháp). Để chọn phiên bản dự án, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong trình mô phỏng, hãy nhấp vào nút Cài đặt ở góc trên bên phải.

 2. Nhấp vào trình đơn thả xuống bên cạnh mục Chọn phiên bản rồi chọn một phiên bản để thử nghiệm.

Trong trình đơn thả xuống phiên bản, hãy chọn phiên bản của dự án Hành động mà bạn muốn kiểm thử rồi nhấp vào XONG. Bạn sẽ thấy tất cả các phiên bản mình đã gửi cùng với một phiên bản Bản nháp. Phiên bản này biểu thị trạng thái hiện tại của dự án trước khi gửi.

URL thử nghiệm

Để tránh thay đổi môi trường thực tế khi muốn thử nghiệm dự án Actions (Hành động), bạn có thể cung cấp một URL riêng biệt để sử dụng thay cho webhook chính thức. URL kiểm thử được định cấu hình theo phiên bản của dự án Actions. Một dự án Hành động có thể có nhiều phiên bản với các URL kiểm thử riêng biệt, cho phép bạn kiểm thử nhiều phiên bản Hành động của mình trong trình mô phỏng mà không ảnh hưởng đến quá trình sản xuất.

Khi bật chế độ cài đặt URL thử nghiệm, trình mô phỏng sẽ ghi đè URL webhook chính thức cho dự án Hành động của bạn và thay vào đó sử dụng URL webhook kiểm thử mà bạn đã cung cấp.

Trước khi bạn định cấu hình URL thử nghiệm trong trình mô phỏng:

 • Xác định URL bạn muốn sử dụng để kiểm thử phiên bản của dự án Actions (Hành động).

 • Định cấu hình máy chủ bạn muốn sử dụng để kiểm thử để chấp nhận các yêu cầu tại URL.

Cách định cấu hình URL thử nghiệm trong trình mô phỏng:

 1. Ở góc trên bên phải của trình mô phỏng, hãy nhấp vào Cài đặt.

 2. Bật URL kiểm tra.

 3. Trong hộp Test URL (URL kiểm tra), hãy nhập URL mà bạn muốn sử dụng để kiểm tra.

URL thử nghiệm mà bạn chỉ định sẽ xuất hiện trong trình mô phỏng.

Liên kết tài khoản

Liên kết tài khoản cho phép Hành động của bạn sử dụng tính năng Đăng nhập bằng Google, Liên kết "Đơn giản hoá" thông qua tính năng Đăng nhập bằng Google dựa trên OAuth hoặc OAuth.

Nếu bạn chưa thiết lập tính năng liên kết tài khoản cho Hành động của mình, hãy nhấp vào Thiết lập liên kết tài khoản trong phần Cài đặt để chuyển đến phần Liên kết tài khoản trên bảng điều khiển.

Để liên kết tài khoản, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong trình mô phỏng bảng điều khiển Actions, hãy nhập nội dung "nói chuyện với ứng dụng kiểm thử của tôi" vào khu vực nhập dữ liệu của trình mô phỏng để kiểm thử Hành động của bạn.

 2. Gửi một truy vấn bắt đầu quy trình liên kết tài khoản cho Hành động của bạn.

 3. Đăng nhập bằng câu lệnh.

 4. Xác nhận đã liên kết tài khoản thành công.

Tài khoản được liên kết sẽ tồn tại cho đến khi tài khoản bị huỷ liên kết, vì vậy, bạn có thể cập nhật Hành động trong khi sử dụng cùng một tài khoản được liên kết.

Để hủy liên kết một tài khoản, hãy nhấp vào Cài đặt > Hủy liên kết trong mục Liên kết tài khoản.

Kiểm thử trên thiết bị

Chế độ cài đặt này cho phép bạn bật hoặc tắt tính năng thử nghiệm trên thiết bị thực. Để kiểm thử trên một thiết bị, bạn cần đăng nhập vào chính tài khoản mà bạn đã dùng để tạo dự án Actions on Google.

Phát âm thanh

Chuyển đổi tuỳ chọn này để tắt hoặc bật phát âm thanh trong khi thử nghiệm.

Hộp cát phát triển

Khi bạn bật lựa chọn này, các phương thức thanh toán sẽ không bị tính phí. Hãy xem tài liệu về giao dịch để biết thêm thông tin.

Mô phỏng người dùng chưa được xác minh

Tuỳ chọn này mô phỏng thời điểm người dùng sử dụng một thiết bị đã sử dụng tính năng Voice Match cho người khác.