Conversational Actions will be deprecated on June 13, 2023. For more information, see Conversational Actions sunset.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Kết nối, đóng góp và cộng tác với các nhà phát triển trên khắp thế giới cũng như với nhóm Actions on Google.

Đăng ký nhận bản tin về Actions on Google

Tin tức mới nhất

Video mới nhất