Xây dựng trải nghiệm trò chuyện tùy chỉnh bằng cách sử dụng API hình ảnh và giọng nói của Trợ lý Google. Dẫn dắt người dùng khám phá các sản phẩm của bạn thông qua khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên của Trợ lý (NLU) và các công cụ mạnh mẽ cho nhà phát triển.

Phát triển cuộc trò chuyện

Trình tạo hành động và SDK hành động cho phép bạn phát triển, kiểm tra và triển khai các Hành động trò chuyện một cách nhanh chóng và dễ dàng. Trình tạo hành động cung cấp giao diện người dùng đồ hoạ để giúp các nhà thiết kế tạo nguyên mẫu nhanh hơn mà không cần phải viết nhiều mã. SDK Hành động cho phép bạn tải các dự án của mình xuống cấu trúc tệp cục bộ và tiếp tục xây dựng chức năng bằng môi trường phát triển yêu thích và quản lý phiên bản. Các công cụ này kết hợp với nhau để mang đến trải nghiệm liền mạch, có thể tương tác để giúp bạn tạo các cuộc trò chuyện phong phú.

Tạo trò chơi trực quan

Nâng cao kiến thức chuyên môn về thiết kế trò chơi của bạn bằng tài nguyên dành riêng cho nhà phát triển trò chơi. Truy cập các phương pháp hay nhất về thiết kế, mã nguồn đầy đủ, phỏng vấn với nhà phát triển trò chơi, công cụ và mọi thứ bạn cần để tạo trò chơi hỗ trợ giọng nói cho màn hình thông minh.

Tìm hiểu cách thiết kế, xây dựng và phát triển Hành động của bạn.