Enum DataSourceType

DataSourceType

An enumeration of data source types.

Properties

PropertyTypeDescription
DATA_SOURCE_TYPE_UNSUPPORTEDEnumA data source type that is not supported in Apps Script.
BIGQUERYEnumA BigQuery data source.

Send tilbakemelding om ...

Trenger du hjelp? Gå til brukerstøttesiden vår.